Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Csoportmunka menedzsment

  A tantárgy angol neve: Collaboration Management

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. június 9.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2011. április 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak,
  Mérnök informatikus szak,
  Gazdaságinformatikus szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUJV11   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Lengyel László,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Lengyel László

   

  adjunktus

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Oláh István

   

  mestertanár

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • Windows szerver ismeretek (Windows Server 2003 / 2008),
  • Active Directory ismeretek,
  • Számítógépes hálózati ismeretek (Internet).

    

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIAUAV11") )

  VAGY

  NEM KépzésLétezik("5N-08") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-A8") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-M8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Korszerű operációs rendszerek, VIAU9325 (választható tantárgy, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék).

   

  A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik már előzőleg teljesítették a VIAUAV11 (Csoportmunka menedzsment) tantárgyat.

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy az irodai csoportmunka rendszerek elméletével és gyakorlatával foglalkozik. Az irodai csoportmunka támogatására használt rendszereket ismertet részletesen. Nagy hangsúlyt fektet rendszerintegrációs kérdésekre. A tanszék kompetencia területéhez tartozó szoftverfejlesztéshez nyújt a tantárgy háttér ismereteket, hogy minél jobb minőségű csoportmunka alkalmazások készüljenek.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • A dokumentumkezelés elméleti alapjai
  • Az ismert rendszerek áttekintése és összehasonlítása
  • Telepítési és rendszerüzemeltetési ismeretek
  • Rendszer konfiguráció és működtetés
  • Web alapú rendszer hozzáférések
  • Ügyfél oldali alkalmazások
  • Vállalati környezetben a különböző platformok összekapcsolása
  • Csoportmunkát támogató szolgáltatások, alkalmazások

  Tervezett órai bontás a tantárgy oktatása során

  Hét

   

  1. előadás

   

  2. előadás

  1

  Active Directory Domain Services áttekintése

  Az Exchange Server 2007 áttekintése

   

  2

  Exchange Server 2007 telepítése

  Telepítés utáni, kezdeti feladatok

  3

  Üzemeltetői eszközök áttekintése

  A Mailbox szerep beállítása

  A Mailbox szerep beállítása

  Postaládák és nyilvános mappák kezelése

  4

  Címezhető objektumok kezelése

   

  E-mail címek és címjegyzékek kezelése

  5

  Kliens-hozzáférés beállítása

  Kliensprogramok

  Kliens-hozzáférés beállítása

  Webes és mobil hozzáférés

  6

  Az üzenetküldési folyamat beállítása

  Hub Transport Server beállításai

  7

  Rendelkezésre állás beállításai

  Monitorozás

  Biztonsági mentés és helyreállítás

   

  Hibaelhárítás

   

  8

  ZH (feladat megoldása tesztkörnyezetben)

  Antivírus és antispam lehetőségek az Exchange Server 2007-ben

  9

  Az üzenetküldési rendszer karbantartása

  Üzenetkezelési szabályok beállítása

   

  10

  Edge Transport Server telepítése, konfigurálása

  Biztonsági szolgáltatások kezelése nyilvános hálózati (Internetes) kapcsolat esetén

  11

  Üzenetküldési házirendek létrehozása és kezelése

  Erőforrások automatizált kezelése

   

  12

  SharePoint Services szolgáltatások áttekintése, bevezetés

  SharePoint Services szolgáltatások

  telepítése, kezdeti konfiguráció

  13

  SharePoint Services üzemeltetői feladatok

  Közös munkaterületek kialakítása, használata

   

  14

  Vizsga konzultáció

  Elővizsga

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás számítógépes laborban. A tárgyalt témakörökhöz tartozó feladatok az előadás keretében kipróbálhatók

   

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:
  A hallgatók a szorgalmi időszakban 1 alkalommal zárthelyit írnak.

  A hallgató a félév elismerést jelentő félév végi aláírást csak akkor kaphat, ha sikeres zárthelyit írt, (TVSZ 14.§ (1/a) szerint).

  Elővizsga tehető a szorgalmi időszak utolsó hetében.

  b. A vizsgaidőszakban:
  A tantárgy anyagából a hallgatók vizsgát tesznek.

  11. Pótlási lehetőségek
  • Elégtelen zárthelyi egyetlen alkalommal pótolható. - TVSZ 16.§ (1)
  • Elégtelen (pót)zárthelyi pótlása a pótlási héten - TVSZ 16.§ (3)
  • Elégtelen vizsga a TVSZ szabályai szerint pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek A szorgalmi és a vizsgaidőszakban is igény szerint, megbeszélés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 56
  Félévközi készülés órákra 16
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 48
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Lengyel László

   

  adjunktus

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Oláh István

   

  mestertanár

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék