Szoftver fejlesztés .NET plattformon

A tantárgy angol neve: Software Design for .NET Platform

Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 6.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

 Mérnök Informatikus Szak

Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUJV10   2/2/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Rövidné Dr. Bogárdi-Mészöly Ágnes,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Charaf Hassan

Egyetemi docens

AAIT

Albert István

Tanársegéd

AAIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

C/C++ programozási nyelv

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIAU9010") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik már előzőleg teljesítették a VIAU9010 (Szoftver-fejlesztés .Net platformra) tantárgyat.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a .NET alapú szoftverfejlesztéssel. A cél, hogy a hallgató megismerje az egyik legkorszerűbb szoftver platformot, annak szolgáltatásait és lehetőségeit, továbbá gyakorlati útmutatót kapjon az ilyen típusú platformokra történő fejlesztésről. A tárgy egy átfogó és teljes képet ad hallgatóknak, gyakorlati példákon és problémákon keresztül mutatja be a korszerű megoldások jellegzetességeit. Az órák keretében a hallgatók számára lehetőség nyílik az előadás anyagának gyakorlati alkalmazására is.

8. A tantárgy részletes tematikája
Hét

 

Gyakorlat

 

Előadás

 

1

 

Bevezetés a .NET technológiába: Winforms alkalmazások felépítése, tulajdonságok, eseménykezelők

 

A .NET keretrendszer felépítése és szolgáltatásai: Architektúra (CLI, CLS, CTS, CIL), főbb komponensek, szerepük; Automatikus memóriakezelés, szemétgyűjtő algoritmus (GC); Kóderedet alapú biztonság;

 

2

 

.NET-es alkalmazások megvizsgálása, .NET Reflector, ilasm, ildasm, CIL, verziókezelés, konfigurációs állományok

 

A .NET működése: JIT fordítás, CIL; Típus kompatibilitás; Többnyelvű fejlesztés; ; Szerelvények: fizikai szegmentálás, verziókezelés; Attribútumok

 

3

 

Objetum-orientáltság C#-ban, komponens-orientált kiegészítések, események, metódus-referenciák, példák generikus típusok

 

A C# nyelv alapjai: Nyelvi konstrukciók, Objektum-orientáltság, generikus típusok

 

4

 

Ismerkedés az alaposztályokkal: List, Dictionary, Stream-ek, File, SoapFormatter, WebRequest, WebResponse osztályok

 

Alaposztály-könyvtárak: Szövegkezelés, IO kezelés, Titkosítás, Erőforrás-kezelés, magyarosítás, Kommunikáció: TCP/IP, HTTP

 

5

 

XML kezelés a gyakorlatban, SAX (XMLReader) és XMLDocument alapú megoldások, XML alapú sorosítás (XMLSerializer), xsd.exe segédprogram

 

XML kezelés: XML szabvány, XSL séma, XSLT transzformáció, XPath lekérdezés, .NET alaposztályok XML kezelésre

 

6

 

Adatelérés: DataReader, DataSet, Tranzakciókezelés, MSSQL szerver elérése, SqlConnection, SqlCommand.

 

Adatbázis-kezelés: Alapobjektumok, Tranzakció-kezelés, DataSet, Adatbázis-független adatkezelés

 

7

 

Winforms – menük, „fájlkezelo” készítése, Custom Control, Adatkötés objektumokhoz, Background worker, Adatkötés adatbázishoz

 

Vastag kliens technológia: Windows Forms (osztályok, kapcsolat a Win32 API-val), adatkötési megoldások, vezérlők

 

8

 

Bevezetés a .NET Remoting-ba, távoli eljáráshívás megvalósítása, sorosítás, MBR objektumok, verziókezelés, konfiguráció

 

Távoli eljáráshívás (.NET Remoting): Programozási modell, Biztonság, Verziókezelés, Elosztott szemétgyűjtés

 

9

 

Saját web szolgáltatás készítése, hibakezelés, külső szolgáltatás elérése

 

Web szolgáltatások: Szabványok: SOAP, WSDL, UDDI, Web szolgáltatások a .NET-ben (ASP.NET keret), Együttműködés (WS-I)

 

10

 

ASP.NET: alapok, események, állapotkezelés, életciklus megismerése mintapéldán keresztül

 

Web alkalmazások (ASP.NET): Webes alkalmazások működése, Az ASP.NET felépítése, Szerver oldali vezérlők, Eseménykezelés, Felhasználói input ellenőrzés, Biztonsági kérdések

 

11

 

Haladó webes fejlesztés: master page, témák, stílusok, felhasználókezelés, modularitás

 

ASP.NET-re épülő portál technológiák: WSS, SPSv2, Portál alapú alkalmazás-integráció

 

12

 

Adatkötés objektum alapon és adatbázishoz kapcsolódva, a Visual Studio varázslóinak alkalmazása, AJAX

 

ASP.NET AJAX technológák, Ajax Toolkit, bevezetés a JavaScriptbe

 

13

 

Felügyelt kód optimalizálása, teljesítménymutatók használata, memória kezelés optimalizálása mintapéldán keresztül

 

Optimalizálás: .NET sajátosságok, szövegkezelés, memóriakezelés, köztes kód

 

14

 

Saját generikus lista készítése a C# 2.0-ás újdonságainak felhasználásával

 

A .NET platform összehasonlítása a Java környezettel: platform és nyelv, különbségek és hasonlóságok

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és számítógépes gyakorlat. A számítógépes gyakorlat során az előadáson hallottak begyakorlására nyílik lehetőség korszerű fejlesztői eszköz (Visual Studio 2008) felhasználásával.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

 

A hallgatók a szorgalmi időszakban házi feladatot készítenek, melyet a szorgalmi időszak utolsó napjáig kell bemutatni.

A hallgató a félév elismerését jelentő félév végi aláírást csak akkor kaphat, ha elégséges szintű házi feladatot ad be.

Elővizsga nincs.

 

 

 

b. A vizsgaidőszakban:

 

 

          A tantárgy anyagából a hallgatók vizsgát tesznek. A félév végi osztályzatot a vizsgajegy (60%) és a házi feladat (40%) alapján kapják.

11. Pótlási lehetőségek A házi feladat, a TVSZ szerint, a pótlási héten, különeljárási díj befizetése mellett pótolhat.
12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint az előadókkal egyeztetve.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom 1. Albert István et al: A .NET Framework és programozása

 

2. Andrew Troelsen: A C# 2008 és a .NET 3.5 – 1, 2. Kötet

3. John Sharp: Microsoft Visual C# 2005 lépésről lépésre

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra

 

56

 

Félévközi készülés órákra

 

0

 

Házi feladat elkészítése

 

16

 

Felkészülés vizsgára

 

48

 

Összesen

 

120

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

 Albert István TanársegédAAIT
 Benedek Zoltán TanársegédAAIT
 Kővári Bence TanársegédAAIT

Dr. Charaf Hassan

Egyetemi docens

AAIT