Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftver fejlesztés .NET plattformon

  A tantárgy angol neve: Software Design for .NET Platform

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 6.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

   Mérnök Informatikus Szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUJV10   2/2/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bogárdi-Mészöly Ágnes,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Charaf Hassan

  Egyetemi docens

  AAIT

  Albert István

  Tanársegéd

  AAIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  C/C++ programozási nyelv

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIAU9010") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik már előzőleg teljesítették a VIAU9010 (Szoftver-fejlesztés .Net platformra) tantárgyat.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a .NET alapú szoftverfejlesztéssel. A cél, hogy a hallgató megismerje az egyik legkorszerűbb szoftver platformot, annak szolgáltatásait és lehetőségeit, továbbá gyakorlati útmutatót kapjon az ilyen típusú platformokra történő fejlesztésről. A tárgy egy átfogó és teljes képet ad hallgatóknak, gyakorlati példákon és problémákon keresztül mutatja be a korszerű megoldások jellegzetességeit. Az órák keretében a hallgatók számára lehetőség nyílik az előadás anyagának gyakorlati alkalmazására is.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  Hét

   

  Gyakorlat

   

  Előadás

   

  1

   

  Bevezetés a .NET technológiába: Winforms alkalmazások felépítése, tulajdonságok, eseménykezelők

   

  A .NET keretrendszer felépítése és szolgáltatásai: Architektúra (CLI, CLS, CTS, CIL), főbb komponensek, szerepük; Automatikus memóriakezelés, szemétgyűjtő algoritmus (GC); Kóderedet alapú biztonság;

   

  2

   

  .NET-es alkalmazások megvizsgálása, .NET Reflector, ilasm, ildasm, CIL, verziókezelés, konfigurációs állományok

   

  A .NET működése: JIT fordítás, CIL; Típus kompatibilitás; Többnyelvű fejlesztés; ; Szerelvények: fizikai szegmentálás, verziókezelés; Attribútumok

   

  3

   

  Objetum-orientáltság C#-ban, komponens-orientált kiegészítések, események, metódus-referenciák, példák generikus típusok

   

  A C# nyelv alapjai: Nyelvi konstrukciók, Objektum-orientáltság, generikus típusok

   

  4

   

  Ismerkedés az alaposztályokkal: List, Dictionary, Stream-ek, File, SoapFormatter, WebRequest, WebResponse osztályok

   

  Alaposztály-könyvtárak: Szövegkezelés, IO kezelés, Titkosítás, Erőforrás-kezelés, magyarosítás, Kommunikáció: TCP/IP, HTTP

   

  5

   

  XML kezelés a gyakorlatban, SAX (XMLReader) és XMLDocument alapú megoldások, XML alapú sorosítás (XMLSerializer), xsd.exe segédprogram

   

  XML kezelés: XML szabvány, XSL séma, XSLT transzformáció, XPath lekérdezés, .NET alaposztályok XML kezelésre

   

  6

   

  Adatelérés: DataReader, DataSet, Tranzakciókezelés, MSSQL szerver elérése, SqlConnection, SqlCommand.

   

  Adatbázis-kezelés: Alapobjektumok, Tranzakció-kezelés, DataSet, Adatbázis-független adatkezelés

   

  7

   

  Winforms – menük, „fájlkezelo” készítése, Custom Control, Adatkötés objektumokhoz, Background worker, Adatkötés adatbázishoz

   

  Vastag kliens technológia: Windows Forms (osztályok, kapcsolat a Win32 API-val), adatkötési megoldások, vezérlők

   

  8

   

  Bevezetés a .NET Remoting-ba, távoli eljáráshívás megvalósítása, sorosítás, MBR objektumok, verziókezelés, konfiguráció

   

  Távoli eljáráshívás (.NET Remoting): Programozási modell, Biztonság, Verziókezelés, Elosztott szemétgyűjtés

   

  9

   

  Saját web szolgáltatás készítése, hibakezelés, külső szolgáltatás elérése

   

  Web szolgáltatások: Szabványok: SOAP, WSDL, UDDI, Web szolgáltatások a .NET-ben (ASP.NET keret), Együttműködés (WS-I)

   

  10

   

  ASP.NET: alapok, események, állapotkezelés, életciklus megismerése mintapéldán keresztül

   

  Web alkalmazások (ASP.NET): Webes alkalmazások működése, Az ASP.NET felépítése, Szerver oldali vezérlők, Eseménykezelés, Felhasználói input ellenőrzés, Biztonsági kérdések

   

  11

   

  Haladó webes fejlesztés: master page, témák, stílusok, felhasználókezelés, modularitás

   

  ASP.NET-re épülő portál technológiák: WSS, SPSv2, Portál alapú alkalmazás-integráció

   

  12

   

  Adatkötés objektum alapon és adatbázishoz kapcsolódva, a Visual Studio varázslóinak alkalmazása, AJAX

   

  ASP.NET AJAX technológák, Ajax Toolkit, bevezetés a JavaScriptbe

   

  13

   

  Felügyelt kód optimalizálása, teljesítménymutatók használata, memória kezelés optimalizálása mintapéldán keresztül

   

  Optimalizálás: .NET sajátosságok, szövegkezelés, memóriakezelés, köztes kód

   

  14

   

  Saját generikus lista készítése a C# 2.0-ás újdonságainak felhasználásával

   

  A .NET platform összehasonlítása a Java környezettel: platform és nyelv, különbségek és hasonlóságok

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és számítógépes gyakorlat. A számítógépes gyakorlat során az előadáson hallottak begyakorlására nyílik lehetőség korszerű fejlesztői eszköz (Visual Studio 2008) felhasználásával.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

   

  A hallgatók a szorgalmi időszakban házi feladatot készítenek, melyet a szorgalmi időszak utolsó napjáig kell bemutatni.

  A hallgató a félév elismerését jelentő félév végi aláírást csak akkor kaphat, ha elégséges szintű házi feladatot ad be.

  Elővizsga nincs.

   

   

   

  b. A vizsgaidőszakban:

   

   

            A tantárgy anyagából a hallgatók vizsgát tesznek. A félév végi osztályzatot a vizsgajegy (60%) és a házi feladat (40%) alapján kapják.

  11. Pótlási lehetőségek A házi feladat, a TVSZ szerint, a pótlási héten, különeljárási díj befizetése mellett pótolhat.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint az előadókkal egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom 1. Albert István et al: A .NET Framework és programozása

   

  2. Andrew Troelsen: A C# 2008 és a .NET 3.5 – 1, 2. Kötet

  3. John Sharp: Microsoft Visual C# 2005 lépésről lépésre

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra

   

  56

   

  Félévközi készülés órákra

   

  0

   

  Házi feladat elkészítése

   

  16

   

  Felkészülés vizsgára

   

  48

   

  Összesen

   

  120

   

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

   Albert István TanársegédAAIT
   Benedek Zoltán TanársegédAAIT
   Kővári Bence TanársegédAAIT

  Dr. Charaf Hassan

  Egyetemi docens

  AAIT