Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftverfejlesztés Java EE platformon

  A tantárgy angol neve: Software Design for J2EE Platform

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 2.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2023. július 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus szak

  Villamosmérnöki szak

  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUJV09   2/2/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Tibor,
  4. A tantárgy előadója
  Név Beosztás Tanszék, Intézet
  Dr. Juhász Sándor

   

  Docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Imre Gábor

   

  Tanársegéd

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Java programozási nyelv
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIAUAV09") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

   

  A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik már előzőleg teljesítették a VIAUAV09 (Szoftverfejlesztés J2EE plattformon) tantárgyat. 

  A tárgy elvégzése előtt kötelező „A programozás alapjai 3.” (VIIIAB00) vagy a a régi BSc képzésből a „Szoftver laboratórium 3.” (VIIIA212) tárgyak elvégzése.

   

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy keretében a hallgatók részletesen megismerik a Java Enterprise Edition platformot. A klasszikus többrétegű architektúra és a hozzá kapcsolódó technológiák tárgyalásán túl a tantárgy kiemelten foglalkozik a szolgáltatás orientált architektúrával, és annak Java EE platformon történő alkalmazásával. A gyakorlatok keretében a hallgatók számára lehetőség nyílik az előadás anyagának gyakorlatban történő kipróbálására korszerű fejlesztői eszközök segítségével.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tantárgy az alábbi témaköröket dolgozza fel:

  • A Java Enterprise Edition alapjai
  • Név- és directory szolgáltatás – Java Naming and Directory Interface
  • Üzleti logikai réteg – Enterprise JavaBeans
  • Webes technológiák – Servlet, JavaServer Pages
  • Webalkalmazás keretrendszerek: Struts, JavaServer Faces
  • XML webszolgáltatások
  • Szolgáltatás orientált architektúra, Business Process Execution Language
  • Üzenetsorok alkalmazása – Java Message Service
  • Java Connector Architecture
  • A Java EE biztonsági megoldásai
  • A Java EE teljesítménye
  • Java EE alkalmazások tesztelése

   

  Tervezett órai bontás a tantárgy oktatása során. A gyakorlatok 4*45 percesek, ezért páronkénti gyakorlatokhoz azonos gyakorlati anyag tartozik. Az első két héten gyakorlatok helyett előadást tartunk.

   

  Hét

   

  Gyakorlat

   

  Előadás

   

  1

  Tantárgykövetelmények ismertetése. A Java EE áttekintése. A Java platformok. A Java EE konténerei, komponensei, szolgáltatásai. Fejlesztői szerepek, alkalmazásszerverek. (előadás)

  Az Enterprise JavaBeans 2.1 bemutatása, EJB-k felépítése, állapotmentes és állapottal rendelkező session bean.

  2

  Az EJB 2.1 entity beanjeinek megoldása az objektum-relációs leképezésre. Entity beanek életciklusa. Bean és konténer által kezelt perzisztencia. (előadás)

  A tranzakciókezelés céljai. Izolációs szintek. Java EE tranzakciók szereplői. Tranzakciókezelés megvalósítása EJB környezetben. Tranzakciós attribútumok.

  3

  1. gyakorlati téma: EJB 2.1-es session beanek fejlesztése és meghívása. Állapotmentes és állapottal rendelkező session bean, távoli és lokális interfésszel.

  Időzítés, biztonság EJB környezetben. Az EJB 3 egyszerűsített fejlesztési modellje. Annotációk, függőséginjektálás, interceptorok.

  4

  1. gyakorlati téma: EJB 2.1-es session beanek fejlesztése és meghívása. Állapotmentes és állapottal rendelkező session bean, távoli és lokális interfésszel.

  EJB 3 entitások, a Java Persistence API. Az objektumrelációs leképezés annotációi. A perzisztenciakontextus fogalma. Entitások életciklusa. Öröklés, entitások közti kapcsolatok. A konkurenciakezelés finomhangolása.

  5

  2. gyakorlati téma: EJB 3-as session beanek és entitások együttes használata. Egyszerűsített banki alkalmazás fejlesztése, tranzakciókezeléssel, webes felülettel.

  Alapvető webes technológiák: Servlet. URL leképezés, telepítésleíró. Munkamenetek, szűrők. Életciklus, többszálúság.

  6

  2. gyakorlati téma: EJB 3-as session beanek és entitások együttes használata. Egyszerűsített banki alkalmazás fejlesztése, tranzakciókezeléssel, webes felülettel.

  Alapvető webes technológiák: JavaServer Pages. A JSP alapjai, életciklusa. Direktívák, akció elemek, szkript elemek. A tag library fogalma, saját tagek fejlesztése. A Java Standard Tag Library lehetőségei. Expression Language.

  7

  3. gyakorlati téma: A Java EE alapvető webes technológiái: Servlet és JSP. Szűrők, custom tagek, tag fájlok, session kezelés.

  Webalkalmazás keretrendszerek: Struts, JavaServer Faces. Model-View-Controller. JSF oldalak életciklusa. JSF komponensek. Deklaratív navigáció. AJAX és JSF

  8

  3. gyakorlati téma: A Java EE alapvető webes technológiái: Servlet és JSP. Szűrők, custom tagek, tag fájlok, session kezelés.

  Az XML webszolgáltatásokhoz kapcsolódó szabványok. Webszolgáltatások Java EE-ben JAX-RPC felhasználásával.

  9

  4. gyakorlati téma: A JavaServer Faces webalkalmazás-keretrendszer használata. Utazási iroda fejlesztése vizuális eszközökkel. Deklaratív navigáció, validáció, többnyelvűség támogatása.

  Webszolgáltatások Java EE-ben JAX-WS felhasználásával. Szolgáltatásorientált architektúrák. Business Process Execution Language.

  10

  4. gyakorlati téma: A JavaServer Faces webalkalmazás-keretrendszer használata. Utazási iroda fejlesztése vizuális eszközökkel. Deklaratív navigáció, validáció, többnyelvűség támogatása.

  Alkalmazásintegráció, aszinkron üzenetkezelés. A Java Message Service architektúrája, programozói modellje. Message-driven beanek.

  11

  5. gyakorlati téma: XML webszolgáltatások fejlesztése és meghívása egy repülőjegy-foglaló alkalmazás példáján keresztül.

  Java Connector Architecture. System Contract-ok: Life Cycle Management, Connection Management, Security Management, Transaction Management, Work Management, Transaction Inflow, Message Inflow

  12

  5. gyakorlati téma: XML webszolgáltatások fejlesztése és meghívása egy repülőjegy-foglaló alkalmazás példáján keresztül.

  A Java EE biztonsága, Java Authentication and Authorization Service. Autentikáció és autorizáció a web- és EJB-rétegben. Az adatforgalom biztonsága. Támadási módszerek és védekezés: SQL injection, cross-site scripting.

  13

  6. gyakorlati téma: Alkalmazásintegráció aszinkron üzenetsorokkal, a JMS technológia és message-driven beanek felhasználásával

  A Java EE teljesítménye. A teljesítmény mérőszámai, mérési technikák. Benchmarkok. Tuningolási lehetőségek a Java EE alkalmazásszerverekben. Klaszterezés.

  14

  6. gyakorlati téma: Alkalmazásintegráció aszinkron üzenetsorokkal, a JMS technológia és message-driven beanek felhasználásával

  Eszközök Java EE alkalmazások tesztelésére. JUnit, Cactus, EJBUnit.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és számítógépes gyakorlat. A számítógépes gyakorlat során az előadáson hallottak begyakorlására nyílik lehetőség korszerű fejlesztői eszköz (NetBeans) és alkalmazásszerver (Glassfish) felhasználásával.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

       A hallgatók a szorgalmi időszakban házi feladatot készítenek, melyet a szorgalmi időszak utolsó napjáig kell bemutatni.

      A hallgató a félév elismerését jelentő félév végi aláírást csak akkor kaphat, ha elégséges szintű házi feladatot ad be.

      Elővizsga tehető a szorgalmi időszak utolsó hetében.

  b. A vizsgaidőszakban:

      A tantárgy anyagából a hallgatók vizsgát tesznek. A félév végi osztályzatot a vizsgajegy (60%) és a házi feladat (40%) alapján kapják.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  ·       Házi feladat pótlása a pótlási héten   - TVSz16 .§ (3)

  ·       Elégtelen vizsga a TVSZ szabályai szerint pótolható.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint az előadókkal egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ·        Imre Gábor: Szoftverfejlesztés Java EE platformon, 2007, SZAK Kiadó, ISBN 978-9639131972

  ·        Rima Patel Sriganesh, Gerald Brose, Micah Silverman: Mastering Enterprise Java Beans, 2006, Wiley, ISBN: 978-0471785415

  ·        Kevin Mukhar, Chris Zelenak, James L. Weaver, Jim Crume: Beginning Java EE 5: From Novice to Professional, 2005, Apress, ISBN: 978-1590594704

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  0

  Felkészülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  16

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  0

  Vizsgafelkészülés

  48

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Juhász SándorDocens Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Imre Gábor Tanársegéd Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék