Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronikus tápegységek

  A tantárgy angol neve: Electronic Power Supplies

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. december 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Mérnök informatikus szak 

   

  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUJV03   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varjasi István,
  4. A tantárgy előadója dr. Hermann Imre adjunktus, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  - Tranzisztorok lineáris és kapcsoló üzeme.

  - Elektronikus erősítők.

  - Digitális alapáramkörök.

  - Lineáris szabályozáselmélet.

  - Feszültségtranszformátorok.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIAU9003") )
  VAGY
  NEM (TárgyTeljesítve("BMEVIAUAV64") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Elektronika 2., VIAUA300 (5. szemeszter)

  Szabályozástechnika, VIIIA303, ill. VIAUA309 (5. szemeszter)

  Ez a tantárgy a következő tantárgyak korábbi/egyidejű hallgatásakor nem vehető fel:

  Elektronikus  átalakítók, VIAUAV64

  Elektronikus tápegységek, VIAUA9003

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  Alapvető ismeretek elsajátíttatása az elektronikus tápegységek áramköri felépítése, működése témaköréből.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. A tápegységek általános jellemzői:

  - A tápegységek csoportosítása a bemeneti és a kimeneti jellemzők alapján (AC-DC, DC-DC, DC-AC)

  - A tápegységek minőségi jellemzői (hatásfok, hálózati visszahatás, stabilitási tényező...)

  2. Stabilizálatlan egyfázisú AC-DC tápegységek működése, méretezése különböző

  szűrőkörökkel; egyenáramú és váltakozóáramú oldali felharmonikusok számítása.

   

  3. Egyenfeszültségű tápegység alapkapcsolások.

  3.1. Lineáris üzemű tápegységek:

  Zener diódás DC-DC tápegység (párhuzamos feszültségstabilizá-

  tor) működése, méretezése, minőségi jellemzők számítása.

  Soros áteresztőtranzisztoros DC-DC stabilizátorok működése, méretezése, minőségi jellemzők számítása.

  3.2. Kapcsolóüzemű tápegységek:

  Kapcsolóüzemű DC-DC tápegységek általános jellemzői.

  Galvanikus (Buck, Boost, Buck-Boost, Cuk) és transzformátoros csatolású (Flyback, Forward, Push-Pull, teljes és félhíd) alapkapcsolások működése, összehasonlítása, méretezésük alapelvei.

  4. Kapcsolóüzemű tápegységek szabályozása:

  A teljesítményfokozatok átviteli függvénye, az átviteli függvény tápfeszültség és terhelésfüggése. A passzív alkatrészek valós jellemzőinek hatása az átviteli függvényre.

  A PWM modulált szabályozó átviteli függvénye. Feszültségszabályozás áramkorlátozással illetve alárendelt áramszabályozással.

  5. A tápegységek vezérlésére, szabályozására kifejlesztett integrált céláramkörök blokkvázlatszerű felépítése és működése.

  6. A tápegységek tervezésénekk és konstrukciójának alapjai. Alkalmazási példák.

  Tervezett órai bontás a tantárgy oktatása során

   

  Előadás

   

  Anyag

   

  1

   

  Csoportosítás, minőségi jellemzők

   

  2

   

  Stabilizálatlan egyfázisú AC-DC tápegységek ellenállás terheléssel

   

  3

   

  Stabilizálatlan egyfázisú tápegységek szűrőkörös terheléssel (LR, RC szűrés)

   

  4

   

  Stabilizálatlan tápegységek egyenáramú és váltakozóáramú oldali felharmonikusai

   

  5

   

  Lineáris üzemű tápegységek. Párhuzamos beavatkozó szervű feszültségstabilizátorok működése, minőségi jellemzői

   

  6

   

  A soros áteresztőtranzisztoros feszültségstabilizátor működése, méretezése, minőségi jellemzői

   

  7

   

  A minőségi jellemzők javítása, példamegoldás

   

  8

   

  A kapcsolóüzemű DC-DC átalakítás elve. Általános jellemzők.

   

  9

   

  A galvanikus csatolású feszültségcsökkentő kapcsolás működése folyamatos és szaggatott vezetési állapotban

   

  10

   

  A kapcsolás átviteli függvénye, szabályozhatóság

   

  11

   

  A galvanikus csatolású feszültségnövelő kapcsolás működése folyamatos és szaggatott vezetési állapotban

   

  12

   

  A kapcsolás átviteli függvénye, szabályozhatóság

   

  13

   

  A galvanikus csatolású polaritásfordító kapcsolás működése folyamatos és szaggatott vezetési állapotban

   

  14

   

  A kapcsolás átviteli függvénye, szabályozhatóság

   

  15

   

  Az egyes kapcsolások kimeneti feszültség- és fojtóáramhullámossága , szélsőértékek

   

  16

   

  A CUK kapcsolás működése, jellemzői

   

  17

   

  Középfrekvenciás transzformátorral leválasztott kimenetű kapcsolások. A feszültségcsökkentő kapcsolásra visszavezethető helyettesítő képű hídkapcsolás üzemviszonyai ideális transzformátorral.

   

  18

   

  A hídkapcsolás működése valóságos transzformátorral

   

  19

   

  Félhíd, kéttelepes, ellenütemű kapcsolás

   

  20

   

  Az egytranzisztoros elvileg veszteségmentes nyitóüzemű kapcsolás felépítése, jellemzői.

   

  21

   

  Az egytranzisztoros nyitóüzemű kapcsolás veszteséges változatai

   

  22

   

  A polaritásfordító kapcsolásra visszavezethető helyettesítő képű, leválasztott kimenetű záróüzemű konverter és jellemzői

   

  23

   

  A CUK kapcsolás transzformátoros változata és jellemzői

   

  24

   

  Kapcsolóüzemű tápegységek szabályozása. Feszültségszabályozás áramkorlátozással.

   

  25

  Az ideális elemekből felépített teljesítményszűrők átviteli függvénye, a szűrőalkatrészek valós jellemzőinek befolyása az átviteli függvényre

   

  26

  Integrált PWM szabályozók felépítése, jellemzői, átviteli függvényük

   

  27

  Alárendelt áramszabályozású tápegységek felépítése, szabályozási jellemzőik

   

  28

  Az árammódú szabályozás elve, céláramkörei

   

   

   
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás laboratóriumi bemutatókkal kiegészítve.

  10. Követelmények

  a./ A szorgalmi időszakban:

  Egy nagy ZH sikeres megírása.

  Ez egyben az aláírás megszerzéséenk és a vizsgára bocsátásnak feltétele.

  b./ A vizsgaidőszakban:

  A félév vizsgával zárul. A vizsga írásbeli.

  A vizsgákra és az esetleges ismétlővizsgára a TVSZ előirásainak megfelelően a NEPTUN-on annak meghibásodásakor a vizsgát megelőző munkanap déli 12 óráig irásban az Automatizálási Tanszéken lehet jelentkezni, illetve a jelentkezést törölni.

  c./ Elővizsga:

  Igény szerint előzetesen egyeztetett időpontban, az utolsó tanulmányi héten.

  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Rudolf P. Severns, Gordon E. Bloom:

  Modern DC-to-DC switchmode power converter circuits.

  Mc Graw-Hill.

  2. George C. Charyssis:

  High frequency switchning power supplies. Mc Graw-Hill.

  3. Csáki és szerzőtársai:

  Teljesítményelektronika példatár

  Műszaki Könyvkiadó.

  4. Ferenci Ödön:

  Tápegységek

  Műszaki Könyvkiadó.

  5. Az előadások rövid kivonata kéziratban.

  6. Folyóiratcikkek

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra24
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  dr. Hermann Imre adjunktus, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  dr. Varjasi István docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék