Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Játékfejlesztés .NET plattformon

  A tantárgy angol neve: Game Development on .NET

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus szak

  Villamosmérnöki szak 

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUJV01   2/2/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Blázovics László,
  4. A tantárgy előadója

   

  Név

  Beosztás

  Tanszék, Intézet

  Dr. Mezei Gergely

  adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Rajacsics Tamás

  tanszéki mérnök

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  .NET programozás és alapvető számítógépes grafika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIAUAV01") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Szoftver fejlesztés .NET plattformon
   
  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat: Játékfejlesztés .Net platformon (VIAUAV01)
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a korszerű játékokban felmerülő problémákkal és az ezekre adott megoldásokkal. A témák szerteágazóak a játékírás természetéből adódóan, hangsúlyosan szerepel köztük a mai videó kártyákat megcélzó DirectX és ezzel kapcsolatban a 3D motorok, a fizikai szimulációval foglalkozó motorok, továbbá a játék tervezésénél elengedhetetlen állapotgépek. Az anyag erősen épít a .NET platform ismeretére, illetve a számítógépes grafika alapjainak ismeretére. A tárgyhoz tartozik heti 2 óra gyakorlat, ahol a hallgatók egy teljes játékot írnak meg nulláról az előadáson tanultakat alkalmazva.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tantárgy az alábbi témaköröket dolgozza fel:

  • DirectX, XNA
  • 3D világ, transzformáció, leképezés
  • Videó kártyák, shader programozás, magas-szintű 3D programozás
  • Fizikai szimuláció, lépések, integrátorok (pl. Verlet)
  • Virtuális világ, fizikai motorok, világ szimuláció
  • Alkalmazás keretrendszerek
  • Bemenet kezelés, teljes-képernyős alkalmazás, hibakeresés
  • Hálózatos, online játékok, LAN illetve Internet megoldások
  • Média létrehozása, 3D modellek, hangok

  Tervezett órai bontás a tantárgy oktatása során

   

  Hét

  Gyakorlat

  Előadás

  1

   

  Ismerkedés a játékfejlesztéssel, feladatok, szakmák együtt

  2

   

  Grafika alapjai, DirectX, transzformációk

  3

   

  Primitívek

  4

   

  Textúrázás

  5

   

  Fénykezelés és pufferek

  6

   

  Shader programozás

  7

   

  3D technikák, terep-renderelés, post processing

  8

  Modellek és ég

  Fizika 1: ábrázolás és léptetés

  9

  Víz és sziget

  Fizika 2: ütközés észlelő algoritmusok

  10

  shader programozás

  Fizika 3: ütközések feloldása

  11

  Léptetés

  Hálózat kezelés

  12

  Ütközések kezelése

  Játéklogika és mesterséges intelligencia

  13

  Hálózat

  Hangrendszerek

  14

  Házi feladat bemutatása

  Vendégelőadás

   

  A felsorolt gyakorlatok dupla alkalmak, azaz összesen 28*45 percet tesznek ki. 

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és számítógépes gyakorlat. A számítógépes gyakorlat során az előadáson hallottak begyakorlására van lehetőség XNA környezetben.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

   

  A hallgatók egy kisebb házi feladatot kapnak, amelyet az utolsó gyakorlaton kell bemutatni, ez az aláírás feltétele. (kisHF)

   

  b. A vizsgaidőszakban:

   

  Vizsga: A tárgy vizsgával zárul a tárgy anyagából, amely előadáson és gyakorlatokon megy le.

  nagyHF: Alternatívaként van lehetőség egy nagyobb feladat megoldására is (lista a tárgy honlapján), amivel megajánlott jegyet lehet szerezni. Ennek határideje a vizsgaidőszak végén van.

  11. Pótlási lehetőségek
  • A kisHF pótlási hét végéig különeljárási díj ellenében pótolható
  • Elégtelen vizsga a TVSZ szabályai szerint pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint az előadókkal egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Chad Carter: Microsoft XNA Game Studio 3.0 Unleashed, Sams, 2009
  • Frank D. Luna: Introduction to 3D Game Programming with DirectX 10, Jones & Bartlett, 2008
  • Peter Norvig - Stuart J. Russell: MESTERSÉGES INTELLIGENCIA, Prentice Hall, 1995
  • Labor silabuszok
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra4
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés50
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név

  Beosztás

  Tanszék, Intézet

  Dr. Mezei Gergely

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Rajacsics Tamás

  tanszéki mérnök

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék