Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Napelemes rendszerek

  A tantárgy angol neve: Solar Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 4.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2019. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak 

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUJV00   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varjasi István,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.aut.bme.hu/Course/VIAUJV00
  4. A tantárgy előadója

   

  Név

  Beosztás

  Tanszék, Intézet

  Dr.Kárpáti Attila

  Docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Eletronika, Szabályozástechnika, Villamos energetika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIAUAV00") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A tantárgyat célszerű az Elektronika 2. és a Szabályozástechnika hallgatását követően venni fel. A tantárgyat nem vehetik fel, akik a VIAUAV00 (Napelemes rendszerek) tantárgyat hallgatták. 

  7. A tantárgy célkitűzése A napelemes rendszerek helye a világ energiatermelésében, a napelemek felépítése, működése, tipikus (szigetüzemben működő és közhasznú hálózatra csatlakozó) napelemes rendszerek felépítése, villamos és mechanikai tervezése, a vonatkozó szabványok ismertetése. Költségszámítások. A napelemes rendszerekben alkalmazott teljesítményelektronikai átalakító kapcsolások működésének elemzése, méretezése. A napelemes rendszerek perspektívái.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Tervezett órai bontás a tantárgy oktatása során

  Hét

  Előadás

  1

  A világ energiahelyzete, energiatermelési módok, az energiafogyasztás növekedésének tipikus modelljei.

  2

  A nap sugárzásának jellemzői, a sugárzás spektruma, a földre jutó sugárzás ingadozásai. A fotovillamos rendszerek bevezető elemzése, napelemek, napelem modulok és tömbök.

  3

  A fotovillamos rendszerek bevezető elemzése, napelemek, napelem modulok és tömbök. Az energia tárolásának módjai, az alkalmazott elektronikus átalakítók tipusai, kiegészítő generátorok, vonatkozó szabványok.

  4

  Megvalósítási példák, egyszerű szellőzőmotor, vízszivattyúzás, terletvilágítási rendszer, hybrid redszer, közhasznú hálózathoz csatlakozó rendszer, katodikus korrózióvédelem, autópálya felügyelő rendszer.

  5

  Költségszámítások, A telepítés mechanikai feltételei, az anyagok megválasztása, mechanikus méretezés.

  6

  Stand-alone (hibrid) rendszerek tervezése.

  7

  Közhasznú hálózatra csatlakozó rendszerek tervezése, a vonatkozó szabványok ismertetése, kis- (<10kW), (háztetőre szerelt), közepes- és nagyteljesítményű rendszerek tervezése.

  8

  A környezetszennyezés és a fotovillamos rendszerek, a napelemek gyártáshoz, működtetéshez és megsemmisítéséhez csatlakozó környezeti terhelés.

     9

  A napelemek működésének fizikai elemzése, az alkalmazott félvezető anyagok, a villamos jelemzők optimalizálása. A jelenlegi és a perspektivikus napelemek tulajdonságainak összefoglaló elemzése, szilicium, gallium arzenid, kadmium tellurid, stb.alapu napelemek, gyártási technológiák.

  10

  A napelemes rendszerekben alkalmazott teljesítményelektronikai kapcsolások működésének vizsgálata, számítási, tervezési példák.

  AC/DC konverterek alkalmazása.

  11

  A napelemes rendszerekben alkalmazott teljesítményelektronikai kapcsolások működésének vizsgálata, számítási, tervezési példák. DC/DC konverterek alkalmazása.

  12

  A napelemes rendszerekben alkalmazott teljesítményelektronikai kapcsolások működésének vizsgálata, számítási, tervezési példák. DC/AC konverterek alkalmazása.

  13

  A hidrogén előállításának és tárolásának módozatai.

  14

  Az energiaszállítási módszerek, gáz, hidrogén, villamos, (speciális megoldások → energiatermelés a világűrben) összefoglaló elemzése.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás , számítási gyakorlattal

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  - 1 db nagyzárthelyi sikeres megírása, minimum elégséges (2) érdemjegy elérése. (Lásd még pótlási lehetőségek.)

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsgára bocsátás és az aláirás feltételei azonosak.

  Vizsgára az a hallgató bocsátható, aki a nagy ZH-t, vagy pót ZH-kat legalább elégséges (2) szinten megírta.

  - A vizsga írásbeli.

  - A kreditpontok megszerzésének feltétele az írásbeli vizsgán legalább elégséges (2) érdemjegy elérése.

  Elővizsga: Elővizsga az utolsó héten lehetséges.

  11. Pótlási lehetőségek

  A nagyzárhelyi pótlására a szorgalmi időszakban órarenden kívül egy alkalmat valamint a pótlási héten még egy alkalmat biztosítunk.

  12. Konzultációs lehetőségek Az előadóval egyeztetve
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Roger A., Messenger Jerry Ventre: Photovoltaic Systems Engineering, CRC Press, 2004

  Kárpáti, A.: Elektronika III, Elektronikus átalakítók, elektronikus jegyzet, karpati@aut.bme.hu

  N. Mohan, T. M. Undeland, W. P. Robbins: Power Electronics, Johm Wiley & Sons, Inc.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   

  Név

  Beosztás

  Tanszék, Intézet

  Dr. Kárpáti Attila

  Docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   Dr. Varjasi István

   Docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Egyéb megjegyzések Angol tárgycím: Solar systems