Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Informatique spéciale 1

  A tantárgy angol neve: Informatics 1 (In French)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Keresztfélév

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUF003 3 4/0/0/v 5 1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajk István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Iváncsy Szabolcs

  adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika, Programozás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Átfogó ismeretek nyújtása és szemlélet kialakítása az alábbi területen: számítógépek felépítése, operációs rendszerek, információs hálózatok, adatbázis-kezelés, programozás-elmélet, számítástudomány.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Számítógép architektúrák:

  Bevezetés, építőelemek és összekapcsolási lehetőségek,

  CPU-k jellemzése, szoftver modell, teljesítménynövelés,

  Memóriaszervezés, tárkezelés,

  Többfelhasználós operációs rendszerek támogatása,

  I386 mikroprocesszor főbb jellemzői,

  I/O kezelés, perifériák,

  Többprocesszoros rendszerek, laza és szoros csatolás,

  Sín kialakítás elve, modularizáció,

  Sínvezérlés, vezérlésátadás,

  Első és második generációs sínek.

  Operációs rendszerek:

  Bevezetés, történelmi áttekintés,

  Multiprogramozás, processzek,

  Processzekből álló rendszerek,

  Holtponthelyzetek,

  CPU ütemezés,

  Társzervezés, virtuális tárkezelés,

  Fájlkezelés,

  Hálózati rendszerek,

  Esettanulmányok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  A foglalkozásokon való részvétel:

  Az előadások látogatása nem kötelező (de ajánlott).

  Zárthelyi dolgozat:

  A félévben 1 db nagyzárthelyi dolgozatot írnak a hallgatók.

  A félévvégi aláírás feltétele:

  A zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése vagy ennek pótlása elégséges szinten. (Szorgalmi időszakban egy pótlási lehetőséget biztosítunk.) A félévvégi aláírást a vizsgák időpontjában írjuk be.

  A vizsga módja:

  A vizsga írásbeli. A vizsgáztató jogosult szóbeli kérdéseket is feltenni.

  Kreditpontok:

  A tárgyból az kapja meg az előírt kreditpontokat, aki sikeres vizsgát tett.

  Előadó-választás:

  Az első két héten személyes megbeszélés alapján lehet más előadót választani. Elsőként a fogadó előadó beleegyezése szükséges. A zárthelyi dolgozatot és az első vizsgát is a választott oktatónál kell letenni.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  a. A tananyag első részéhez ajánlott irodalom:

  Németh Gábor, Horváth László: Számítógép architektúrák. Akadémiai Kiadó, 1992.

  van de Goor,A.J.: Computer architecture and design. Addison-Wesley Publishing Company, 1989.

  Wilkinson, B.: Computer architecture, design and performance. Prentice Hall, 1991.

  b. A tananyag második részéhez:

  Kiss István, Kondorosi Károly: Operációs rendszerek. Egyetemi jegyzet. 1992.

  Bakos Tamás, Zsadányi Pál: Operációs rendszerek, I-II. Számalk, Kelenföld Kiadó, 1992.

  Peterson, J.L. Silberschatz, A.: Operating system concepts, Second Edition, Addison-Wesley Publishing Company, 1985.

  Deitel, H.M.: Operating systems. Second Edition, Addison-Wesley Publishing Company, 1990.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  dr. Vajk István

  dr. Iváncsy Szabolcs