Elektronika II.

A tantárgy angol neve: Electronics II.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2016. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gépészmérnöki Kar

Nem villamosmérnök doktorandusz hallgatók számára

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUD306   2/0/0/v 2 2/2
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy István,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Nagy István

egyetemi tanár

Automatizálási és Alk. Inf.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Matematika: komplex függvények, operátorszámítás

Elektrotechnika: alapismeretek

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja olyan szintű elektronikai ismeretek nyújtása, hogy a hallgató a tanultak alapján képes legyen:

  • konkrét elektronikus rendszerek megismerésére műszaki leírás, működő berendezés alapján
  • gépészeti konstrukciók elektronikus részegységeinek specifikálására, funkcionális bevizsgálására, elsősorban vegyes szakképzettségű munkacsoportban
8. A tantárgy részletes tematikája

Digitális technika: Kétállapotú jelek a műszaki világban, matematikai reprezentációjuk. Számrendszerek, kódolás. Boole algebra. Logikai függvények. A részleges specifikáció esete (a gyakorlati eset).

Kombinációs hálózatok: az ezekkel lefedett terület. Minimalizálás, átmeneti állapotok, realizálás: ROM és PAL.

Szekvenciális hálózatok: bistabil elemek, számlálók, shiftregiszter kóder/ dekóder, soros/párhuzamos átalakító. Szekvenciális hálózatok működése, aszinkron és szinkron realizálás. Katalógus áramkörök és alkalmazás specifikus IC-k. TTL, CMOS és ECL logikai áramkörök villamos specifikációi, terhelési korlátok. Gate array, PLA.

Analog és digitális rendszerek: A/D és D/A konverzió elvei. Felépítés és működés, fontosabb adatok. A felhasznált kapcsolók.

Memóriák: Alaptípusok, főbb adatok, interfész.

A mikroszámítógép fogalma és fejlődése. Amit a számítógéphez hozzá kell tenni: jelkondícionálók, A/D és D/A konverterek, mintavevők és tartókörök, multiplexerek és demultiplexerek.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és konzultációk.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: részvétel a kötelező konzultációkon, önálló előadás megtartása a megállapított anyagból, önálló feladat sikeres megoldása és előadás formájában ismertetése. Javasolt az önálló munkához ill. a bemutatáshoz multimédia eszközök és számítógépes programok használata.

b. A vizsgaidőszakban: sikeres vizsga.

c. Elővizsga:

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

10. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Tankönyvek:

Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése. Tankönyvkiadó, 1990)

Hall, V. D.: Microprocessors and interfacing. Mc Graw-Hill, 1992.

Gál Tibor: Digitális rendszerek I.-II. Tankönyvkiadó, 1989.

Ajánlott könyvek:

Sandige, R. S.: Modern Digital Design. Mc Graw-Hill, 1990.

Burger, P.: Digital Design. John Wiley, 1988.

Millmann, J.: Digital and Analog Circuits and Systems.

Mc Graw-Hill Book Co. 1982.

Higgins, R. J.: Digital Signal Processing in VLSI. Prentice Hall, 1990.

Andrews, M.: Mikroprocesszorok és illesztőegységek. Műszaki Kiadó, Budapest. 1985.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Keresztély Sándor

adjunktus

Automatizálási és Alk. Inf.