Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronika II.

  A tantárgy angol neve: Electronics II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2016. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Nem villamosmérnök doktorandusz hallgatók számára

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUD306   2/0/0/v 2 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Nagy István

  egyetemi tanár

  Automatizálási és Alk. Inf.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika: komplex függvények, operátorszámítás

  Elektrotechnika: alapismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja olyan szintű elektronikai ismeretek nyújtása, hogy a hallgató a tanultak alapján képes legyen:

  • konkrét elektronikus rendszerek megismerésére műszaki leírás, működő berendezés alapján
  • gépészeti konstrukciók elektronikus részegységeinek specifikálására, funkcionális bevizsgálására, elsősorban vegyes szakképzettségű munkacsoportban
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Digitális technika: Kétállapotú jelek a műszaki világban, matematikai reprezentációjuk. Számrendszerek, kódolás. Boole algebra. Logikai függvények. A részleges specifikáció esete (a gyakorlati eset).

  Kombinációs hálózatok: az ezekkel lefedett terület. Minimalizálás, átmeneti állapotok, realizálás: ROM és PAL.

  Szekvenciális hálózatok: bistabil elemek, számlálók, shiftregiszter kóder/ dekóder, soros/párhuzamos átalakító. Szekvenciális hálózatok működése, aszinkron és szinkron realizálás. Katalógus áramkörök és alkalmazás specifikus IC-k. TTL, CMOS és ECL logikai áramkörök villamos specifikációi, terhelési korlátok. Gate array, PLA.

  Analog és digitális rendszerek: A/D és D/A konverzió elvei. Felépítés és működés, fontosabb adatok. A felhasznált kapcsolók.

  Memóriák: Alaptípusok, főbb adatok, interfész.

  A mikroszámítógép fogalma és fejlődése. Amit a számítógéphez hozzá kell tenni: jelkondícionálók, A/D és D/A konverterek, mintavevők és tartókörök, multiplexerek és demultiplexerek.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és konzultációk.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: részvétel a kötelező konzultációkon, önálló előadás megtartása a megállapított anyagból, önálló feladat sikeres megoldása és előadás formájában ismertetése. Javasolt az önálló munkához ill. a bemutatáshoz multimédia eszközök és számítógépes programok használata.

  b. A vizsgaidőszakban: sikeres vizsga.

  c. Elővizsga:

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  10. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tankönyvek:

  Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése. Tankönyvkiadó, 1990)

  Hall, V. D.: Microprocessors and interfacing. Mc Graw-Hill, 1992.

  Gál Tibor: Digitális rendszerek I.-II. Tankönyvkiadó, 1989.

  Ajánlott könyvek:

  Sandige, R. S.: Modern Digital Design. Mc Graw-Hill, 1990.

  Burger, P.: Digital Design. John Wiley, 1988.

  Millmann, J.: Digital and Analog Circuits and Systems.

  Mc Graw-Hill Book Co. 1982.

  Higgins, R. J.: Digital Signal Processing in VLSI. Prentice Hall, 1990.

  Andrews, M.: Mikroprocesszorok és illesztőegységek. Műszaki Kiadó, Budapest. 1985.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Keresztély Sándor

  adjunktus

  Automatizálási és Alk. Inf.