Szoftver architektúrák

A tantárgy angol neve: Software Architectures

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUD068   4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Charaf Hassan,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Charaf Hassan

Docens

Autom. és Alk. Inf. Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy összefoglalja, és más megvilágításba helyezi az e témakörben eddig szerzett ismereteket, továbbá kitekintést nyújt a jövő elosztott és nagy megbízhatóságú rendszerarchitektúráira, technológiáira.

A tárgy feleleveníti és összefoglalja az eddig tanultakat az objektum-orientált és a komponens alapú architektúrák szemszögéből.

Az objektum-orientált és komponens alapú tervezés felhasználásával a réteges felépítésű és az elosztott rendszerek téma a tárgy második fele.

A tárgy a következő köröket öleli fel (Szisztematikus szoftver újrafelhasználhatóság, Objektum technológia, Architektúra és minták, Üzleti folyamat alapú fejlesztés)

8. A tantárgy részletes tematikája
 • Objektum-orientált tervezés
 • Forráskód újrahasznosítás
 • Életciklus modellek
 • Objektum-orientált tervezés: jelölésrendszer és fejlesztési folyamat
 • Unified Process életciklus modellje
 • Tervezési sémák (Design Patterns)
 • Implementációs kérdések
 • Szoftver tesztelés, a tesztmodell
 • Komponens alapú rendszerek
 • A bináris újrafelhasználás előnyei
 • Komponensek cseréje egyszerű
 • Változó környezethez jól alkalmazkodik
 • Szabványok: COM, CORBA, XML, stb..
 • Változó környezethez jól alkalmazkodik
 • XML Web Szolgáltatások
 • Réteges felépítésű rendszerek
 • Rétegek és interfészek
 • Rétegeken belüli tervesi módszerek
 • Elosztott felépítésű rendszerek
 • Tervezési nehézségek
 • Megoldások: tranzakciók, üzenetsorok, stb..
 • Implementációs nehézségek
 • Valósidejű rendszerek
 • Platform és nyelvfüggetlenség (language interoperability, managed code)
 • Skálázhatóság
 • Komponensek terheléselosztása
 • Hálózati terheléselosztás
 • Megbízhatóság
 • Biztonsági kérdések
 • Platformok
 • J2EE
 • .NET
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények
 1. A szorgalmi időszakban:

A félév során egy házi feladat kerül kiadásra.

A félévvégi aláírás feltétele: a házi feladat elégséges szintű megoldása.

 1. A vizsgaidőszakban:

A vizsga módja: írásbeli és szóbeli

11. Pótlási lehetőségek
12. Konzultációs lehetőségek

Az előadóval előre egyeztetett időpontban lehetséges.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 • Tanszéki segédlet
 • Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman (1998). Software Architecture in Practice. Addison-Wesley
 • Clemens Szyperski (1998). Component Software. Addison-Wesley
 • Frank Buschmann, Regine Meunier (1996). Pattern-Oriented Software Architecture. Wiley
 • Larry L. Constantine, Lucy A.D. Lockwood (1999). Software For Use.
 • Jan Bosch (2000). Design and Use of Software Architectures: Adopting and Evolving a Product-Line Approach.
 • Ivar Jacobson, Martin Griss, Patrick Jonsson(1997). Software Reuse: Architecture, Process, and Organization for Business Success. Addison-Wesley .
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

0

Felkészülés zárthelyire

15

Házi feladat elkészítése

30

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

15

Esetleges rövid előadás megtartása

5

Vizsgafelkészülés

25

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Charaf Hassan

Docens

Automatizálási és Alk. Inf.

Dr. Vajk István

Docens

Automatizálási és Alk. Inf.

Benedek Zoltán

Tanársegéd

Automatizálási és Alk. Inf.