Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftver architektúrák

  A tantárgy angol neve: Software Architectures

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUD068   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Charaf Hassan,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Charaf Hassan

  Docens

  Autom. és Alk. Inf. Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy összefoglalja, és más megvilágításba helyezi az e témakörben eddig szerzett ismereteket, továbbá kitekintést nyújt a jövő elosztott és nagy megbízhatóságú rendszerarchitektúráira, technológiáira.

  A tárgy feleleveníti és összefoglalja az eddig tanultakat az objektum-orientált és a komponens alapú architektúrák szemszögéből.

  Az objektum-orientált és komponens alapú tervezés felhasználásával a réteges felépítésű és az elosztott rendszerek téma a tárgy második fele.

  A tárgy a következő köröket öleli fel (Szisztematikus szoftver újrafelhasználhatóság, Objektum technológia, Architektúra és minták, Üzleti folyamat alapú fejlesztés)

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Objektum-orientált tervezés
  • Forráskód újrahasznosítás
  • Életciklus modellek
  • Objektum-orientált tervezés: jelölésrendszer és fejlesztési folyamat
  • Unified Process életciklus modellje
  • Tervezési sémák (Design Patterns)
  • Implementációs kérdések
  • Szoftver tesztelés, a tesztmodell
  • Komponens alapú rendszerek
  • A bináris újrafelhasználás előnyei
  • Komponensek cseréje egyszerű
  • Változó környezethez jól alkalmazkodik
  • Szabványok: COM, CORBA, XML, stb..
  • Változó környezethez jól alkalmazkodik
  • XML Web Szolgáltatások
  • Réteges felépítésű rendszerek
  • Rétegek és interfészek
  • Rétegeken belüli tervesi módszerek
  • Elosztott felépítésű rendszerek
  • Tervezési nehézségek
  • Megoldások: tranzakciók, üzenetsorok, stb..
  • Implementációs nehézségek
  • Valósidejű rendszerek
  • Platform és nyelvfüggetlenség (language interoperability, managed code)
  • Skálázhatóság
  • Komponensek terheléselosztása
  • Hálózati terheléselosztás
  • Megbízhatóság
  • Biztonsági kérdések
  • Platformok
  • J2EE
  • .NET
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  A félév során egy házi feladat kerül kiadásra.

  A félévvégi aláírás feltétele: a házi feladat elégséges szintű megoldása.

  1. A vizsgaidőszakban:

  A vizsga módja: írásbeli és szóbeli

  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadóval előre egyeztetett időpontban lehetséges.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Tanszéki segédlet
  • Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman (1998). Software Architecture in Practice. Addison-Wesley
  • Clemens Szyperski (1998). Component Software. Addison-Wesley
  • Frank Buschmann, Regine Meunier (1996). Pattern-Oriented Software Architecture. Wiley
  • Larry L. Constantine, Lucy A.D. Lockwood (1999). Software For Use.
  • Jan Bosch (2000). Design and Use of Software Architectures: Adopting and Evolving a Product-Line Approach.
  • Ivar Jacobson, Martin Griss, Patrick Jonsson(1997). Software Reuse: Architecture, Process, and Organization for Business Success. Addison-Wesley .
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  0

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  15

  Esetleges rövid előadás megtartása

  5

  Vizsgafelkészülés

  25

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Charaf Hassan

  Docens

  Automatizálási és Alk. Inf.

  Dr. Vajk István

  Docens

  Automatizálási és Alk. Inf.

  Benedek Zoltán

  Tanársegéd

  Automatizálási és Alk. Inf.