Mikroszámítógépek

A tantárgy angol neve: Microcomputers

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2016. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Doktorandusz-képzés

Nem villamosmérnök doktorandusz hallgatók számára

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUD036   2/0/0/v 2 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy István,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Glöckner György

Egyetemi adjunktus

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektrotechnika, Elektronika.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

VIAU0128 Elektrotechnika alapjai

VIAU0129 Villamos gépek és mérések

VIAU0113 Elektronika, mechatronika

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy a doktorandusz hallgatók mélyebb ismereteket nyújt a mikroszámítógépek elemeivel, felépítésével, működésével, kapcsolódási lehetőségeivel és alkalmazás-technikájával kapcsolatosan.

8. A tantárgy részletes tematikája

Mikroszámítógépek felépítése. Mikroprocesszoros alapfogalmak. Mikroprocesszorok felépítése, részegységei Utasításkészlet, utasítás-csoportok, gépi kód. Címzési módok.

Egyszerű és összetett processzorok (fejlesztések: cache, lebegőpontos egység, virtuális memóriakezelés, szegmentált memóriakezelés, védett üzemmódú működés, multiprocesszálás támogatása, párhuzamosítás, pipeline, dinamikus végrehajtás, stb.).

Mikroprogramozott és huzalozott vezérlőegység

RISC és CISC processzorok (fogalmak, célkitűzések, előnyök, hátrányok, tendencia).

Mikrokontrollerek (fogalom, jellemzők, előnyök).

Memóriák (típusai, csoportosítások, paraméterek, funkciók, tulajdonságok, interfész, alkalmazástechnika).

Perifériák és perifériacsatolók (tipikus illesztési feladatok, VLSI céláramkörök jellemzői, intelligencia fogalma, többcélú elemek, chipsetek). Az információtárolás szintjei.(cache működése, típusai, előnyök-hátrányok).

Párhuzamos feldolgozások (párhuzamosítás szintjei, többprocesszoros rendszerek, struktúrák).

PC-s alapismeretek. Helyi hálózatokkal kapcsolatos alapismeretek (hálózati elemek, struktúrák, OSI modell, protokollok, stb.).

Alkalmazástechnika (számítástechnikai és egyéb szakterületek).

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tárgy előadásokra épül, melyet az ismeretek elsajátítása és a gyakorlatibb hozzáállást segítendő problémamegoldó gyakorlati foglalkozások és laboratóriumi gyakorlatok egészítenek ki. Utóbbiak assembly programozási és szimulációs jellegűek.

10. Követelmények
 1. A szorgalmi időszakban:
 2. A gyakorlati és laboratóriumi foglalkozásokon való részvétel kötelező, hiányzás esetén pótolandók.

 3. A vizsgaidőszakban:
 4. A vizsgaidőszakban vizsgát kell tenni. A vizsga írásbeli. A vizsgára bocsátás feltétele a gyakorlati és laboratóriumi foglalkozásokon való hiánytalan részvétel. A félév végi vizsgánál figyelembe vehető a laboratóriumi és gyakorlati foglalkozásokon való aktivitás. Sikertelen vizsga esetén a vizsgát meg kell ismételni.

  A vizsga-zárthelyi maximális pontszáma 100 pont.

  Pont

  Érdemjegy

  86-

  Jeles (5)

  71-85

  Jó (4)

  56-70

  Közepes (3)

  40-55

  Elégséges (2)

  0-39

  Elégtelen (1)

  A félévközi kötelezettségek pótlását a szorgalmi időszakban kell elvégezni. Egyébként az általános szabályzatok az irányadók.

 5. Elővizsga:
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 • dr.Gál Tibor: Digitális rendszerek II.
  Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.
 • Dr. Glöckner György: Mikroszámítógépek
  A tanszéki szerveren (elektro.get.bme.hu) hozzáférhető jegyzet
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Glöckner György

Egyetemi adjunktus

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai