Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mikroszámítógépek

  A tantárgy angol neve: Microcomputers

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2016. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Doktorandusz-képzés

  Nem villamosmérnök doktorandusz hallgatók számára

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUD036   2/0/0/v 2 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Glöckner György

  Egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektrotechnika, Elektronika.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  VIAU0128 Elektrotechnika alapjai

  VIAU0129 Villamos gépek és mérések

  VIAU0113 Elektronika, mechatronika

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy a doktorandusz hallgatók mélyebb ismereteket nyújt a mikroszámítógépek elemeivel, felépítésével, működésével, kapcsolódási lehetőségeivel és alkalmazás-technikájával kapcsolatosan.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Mikroszámítógépek felépítése. Mikroprocesszoros alapfogalmak. Mikroprocesszorok felépítése, részegységei Utasításkészlet, utasítás-csoportok, gépi kód. Címzési módok.

  Egyszerű és összetett processzorok (fejlesztések: cache, lebegőpontos egység, virtuális memóriakezelés, szegmentált memóriakezelés, védett üzemmódú működés, multiprocesszálás támogatása, párhuzamosítás, pipeline, dinamikus végrehajtás, stb.).

  Mikroprogramozott és huzalozott vezérlőegység

  RISC és CISC processzorok (fogalmak, célkitűzések, előnyök, hátrányok, tendencia).

  Mikrokontrollerek (fogalom, jellemzők, előnyök).

  Memóriák (típusai, csoportosítások, paraméterek, funkciók, tulajdonságok, interfész, alkalmazástechnika).

  Perifériák és perifériacsatolók (tipikus illesztési feladatok, VLSI céláramkörök jellemzői, intelligencia fogalma, többcélú elemek, chipsetek). Az információtárolás szintjei.(cache működése, típusai, előnyök-hátrányok).

  Párhuzamos feldolgozások (párhuzamosítás szintjei, többprocesszoros rendszerek, struktúrák).

  PC-s alapismeretek. Helyi hálózatokkal kapcsolatos alapismeretek (hálózati elemek, struktúrák, OSI modell, protokollok, stb.).

  Alkalmazástechnika (számítástechnikai és egyéb szakterületek).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy előadásokra épül, melyet az ismeretek elsajátítása és a gyakorlatibb hozzáállást segítendő problémamegoldó gyakorlati foglalkozások és laboratóriumi gyakorlatok egészítenek ki. Utóbbiak assembly programozási és szimulációs jellegűek.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
  2. A gyakorlati és laboratóriumi foglalkozásokon való részvétel kötelező, hiányzás esetén pótolandók.

  3. A vizsgaidőszakban:
  4. A vizsgaidőszakban vizsgát kell tenni. A vizsga írásbeli. A vizsgára bocsátás feltétele a gyakorlati és laboratóriumi foglalkozásokon való hiánytalan részvétel. A félév végi vizsgánál figyelembe vehető a laboratóriumi és gyakorlati foglalkozásokon való aktivitás. Sikertelen vizsga esetén a vizsgát meg kell ismételni.

   A vizsga-zárthelyi maximális pontszáma 100 pont.

   Pont

   Érdemjegy

   86-

   Jeles (5)

   71-85

   Jó (4)

   56-70

   Közepes (3)

   40-55

   Elégséges (2)

   0-39

   Elégtelen (1)

   A félévközi kötelezettségek pótlását a szorgalmi időszakban kell elvégezni. Egyébként az általános szabályzatok az irányadók.

  5. Elővizsga:
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • dr.Gál Tibor: Digitális rendszerek II.
   Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.
  • Dr. Glöckner György: Mikroszámítógépek
   A tanszéki szerveren (elektro.get.bme.hu) hozzáférhető jegyzet
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Glöckner György

  Egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai