Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronika I.

  A tantárgy angol neve: Electronics I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2016. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Nem villamosmérnök doktorandusz hallgatók számára

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUD034   2/0/0/v 2 1/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Nagy István

  egyetemi tanár

  Automatizálási és Alk. Inf.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika: komplex függvények, operátorszámítás

  Elektrotechnika: alapismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja olyan szintű elektronikai ismeretek nyújtása, hogy a hallgató a tanultak alapján képes legyen:

  • konkrét elektronikus rendszerek megismerésére műszaki leírás, működő berendezés alapján
  • gépészeti konstrukciók elektronikus részegységeinek specifikálására, funkcionális bevizsgálására, elsősorban vegyes szakképzettségű munkacsoportban
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az elektronika eszközkészlete: lineáris elemek, érzékelők. Félvezetők fogalma, a jelenségek vázlatos ismertetése. Rétegdióda felépítése és működése. Bipoláris tranzisztor és működése, tulajdonságai. FET és MOSFET tranzisztorok, Kisjelű helyettesítő kapcsolás.

  Erősítő: fogalma, szerepe az analóg jelfeldolgozásban. Erősítők helyettesítő kapcsolásai. Alapkapcsolások ismertetése. Munkapont beállítás, hőmérsékleti stabilitás. Az erősítő jellemzői: kisjelű erősítés, be- és kimeneti impedanciák, linearitás, jelszintek, frekvenciatartomány. Többfokozatú erősítők. Tranziens átvitel vizsgálata Laplace transzformáltak alkalmazásával. Számítógépes szimulációs programok.

  Visszacsatolás: hatása az erősítésre, a be- és kimeneti impedanciákra, a linearitásra, a frekvenciakarakterisztikára és a tranziens átvitelre. Áram- és feszültségvisszacsatolás, soros és párhuzamos visszacsatolás eltérő tulajdonságai. Stabilitás: Nyquist kritérium, Bode-diagrammok használata. A paraméter-bizonytalanságok figyelembevétele. Kompenzálási módok. Amire a visszacsatolás nincs hatással: kimeneti jelszint, bemeneti drift.

  Erősítőkapcsolások egyes feladatok igényenek kielégítésére: emitterfollower, differenciálerősítő, fázishasító, áramkimenet, teljesítményerősítő.

  Integrált áramkörök: felépítés, tulajdonságok. Külső koplettáló elemek (szűrő, kompenzáló, parametrizáló). Általános célúak: programozható erősítő, műveleti erősítő. Céláramkörök, mint rádió IC, hang végerősítő, tápegység IC.

  Műveleti erősítők felhasználása lineáris és nemlineáris áramkörökben. Összegező és különbségképző erősítők, áramerősítő, transzkonduktancia erősítő, GIC. Szűrők.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és konzultációk.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: részvétel a kötelező konzultációkon, önálló előadás megtartása a megállapított anyagból, önálló feladat sikeres megoldása és előadás formájában ismertetése. Javasolt az önálló munkához ill. a bemutatáshoz multimédia eszközök és számítógépes programok használata.

  b. A vizsgaidőszakban: sikeres vizsga.

  c. Elővizsga:

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom:

  Megyeri János: Analóg elektronika.

  Tankönyvkiadó, 1990.

  Millmann, J.: Digital and Analog Circuits and Systems.

  Mc Graw-Hill Book Co. 1982.

  Dr. Hainzmann János, Dr. Varga Sándor, Dr. Zoltai József: Elektronikus áramkörök.

  Tankönyvkiadó, 1992

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Keresztély Sándor

  adjunktus

  Automatizálási és Alk. Inf.