Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Predikciós algoritmusok

  A tantárgy angol neve: Predictive Algorithms

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Doktorandusz képzésbeli választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUD008   3/1/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bars Ruth,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Bars Ruth

  Egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék, BME

  Dr. Haber Róbert

  Professzor

  Fachbereich Anlagen und Verfahrenstechnik, Fachhochschule Köln

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Szabályozástechnika, matematikai alapok

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Jelek és rendszerek, Szabályozástechnika

  7. A tantárgy célkitűzése

  A számítógépes folyamatirányításban egyre nagyobb tért nyernek a predikciós irányítási algoritmusok. A tárgy ismerteti a predikciós irányítások alapjait, megadja kapcsolatukat az optimális irányítási algoritmusokkal. Tárgyalja alkalmazásukat lineáris és nemlinearis modellekre. Bemutatja a hangoló paraméterek hatását az irányítás működésére. Matlab-Simulink környezetben szimulációs példákon szemlélteti az algoritmusok hatékonyságát.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Elméleti anyag:

  7.1. A szabályozásokkal szemben támasztott minőségi követelmények. Irányítási struktúrák. Irányítási algoritmusok. A korlátozások kezelése. Robusztusság. Adaptív szabályozások.

  7.2 A predikciós irányítás elve. A költségfüggvény. Csúsztatott horizontú stratégia. A hangoló paraméterek és hatásuk. A predikciós irányítás és az LQ irányítás kapcsolata.

  7.3 Folyamatmodellek. Fizikai modellek és paramétereik meghatározása.

  7.4 Lineáris nemparametrikus és parametrikus modellek. Predikciós transzformáció.

  7.5 Predikciós irányítási algoritmusok lineáris szakaszok irányítására. A GPC generalized predictive control) és tulajdonságai.

  7.6 Adaptiv predikciós irányítás.

  7.7 A nemlineáris folyamatmodellek néhány osztálya. (Wiener modell, Hammerstein modell, Volterra modell, bilineáris modell, stb.) Predikciós transzformáció.

  7.8 Nemlineáris predikciós algoritmusok.

  7.9 A korlátozások kezelése.

  7.10 Esettanulmányok (kéttartályos modell, pH folyamat, DC motor modelljének predikciós irányítása).

  7.11 Ipari alkalmazások.

  Számítógépes laboratóriumi gyakorlatok:

  A gyakorlatok a Matlab-Simulink szoftvert alkalmazzák.

  1. gyakorlat. Irányítási struktúrák, irányítási algoritmusok viselkedésének vizsgálata.
  2. gyakorlat. Rendszermodellezés. Egy kéttartályos rendszer, DC motor, stb. Simulink modelljének megépítése.
  3. gyakorlat. Rendszeridentifikációs gyakorlat. Lineáris és linearizált nemlineáris rendszer modelljének LS legkisebb négyzetes algoritmussal történő identifikációja.
  4. gyakorlat. GPC irányítás. A hangoló paraméterek hatásának vizsgálata.
  5. gyakorlat. Adaptiv PID szabályozás.
  6. gyakorlat. Adaptiv GPC.
  7. gyakorlat. MIMO GPC vizsgálata.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy előadásait kéthetenként számítógépes laboratóriumi gyakorlatok egészítik ki.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: A számítógépes laboratóriumi gyakorlatok elvégzése. A vizsgaidőszakban: Vizsga, amely tesztből és feladatmegoldásból áll. A vizsgán a Matlab-Simulink program használható.

  c. Elővizsga: egy alkalom a félév végén.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadások kézirata, a gyakorlatok leírása, ajánlott irodalom.

  Ajánlott irodalom:

  Clarke, Mohtadi, Tuffs (1987). Generalized predictive control (2 parts). Automatica, Vol. 23, No.2, pp. 137-160.

  E.F. Camacho, C. Bordons: Model predictive control in the process industry. Springer, 1995, 1999.

  J. M.M. Sanchez, J. Rodellar: Adaptive predictive control. Prentice Hall, 1996.

  Válogatott cikkgyűjtemény.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Bars Ruth

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék, BME

  dr. Haber Robert

  professzor

  Fachbereich Anlagen und Verfahrenstechnik, Fachhochschule Köln