Java alapú webes keretrendszerek

A tantárgy angol neve: Java-based Web Frameworks

Adatlap utolsó módosítása: 2021. január 28.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnökinformatikus szak

Szabadon választható tantárgy 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUBV18   2/2/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Blázovics László,
4. A tantárgy előadója
Név Beosztás Tanszék, Intézet
Dr. Blázovics László

 

adjunktus

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Imre Gábor

 

egyetemi tanársegéd

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Java programozási nyelv, HTML, JavaScript

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik már előzőleg teljesítették a VIAUAV09 (Szoftverfejlesztés J2EE plattformon) tantárgyat. 

A tárgy elvégzése előtt kötelező „A programozás alapjai 3.” (VIIIAB00) vagy a a régi BSc képzésből a „Szoftver laboratórium 3.” (VIIIA212) tárgyak elvégzése.

7. A tantárgy célkitűzése A Java nyelvet széles körben használják szerver oldali webes alkalmazások fejlesztésére. A Java webkonténerek a JavaServlet és JavaServer Pages (JSP) technológiákat nyújtják, melyekkel a fejlesztés nem minden esetben elég kényelmes, hatékony. E probléma megoldására számos keretrendszer alakult ki, melyek ismerete a munkaerőpiacon jelentős előnyt jelent. A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a legelterjedtebb Java alapú webes keretrendszerekkel, gyakorlatban is alkalmazva a segítségükkel történő fejlesztést. Az egyes keretrendszerek bemutatásán túl a tantárgy a köztük lévő párhuzamokat, különbségeket is kiemeli, így adva egy olyan általános szemléletet, amely meggyorsítja bármely webes keretrendszer használatának elsajátítását.
8. A tantárgy részletes tematikája

 

A tantárgy az alábbi témaköröket dolgozza fel:

 • Java EE alapok
 • Java Persistence API (JPA)
 • Spring alapok, Spring Data
 • A Java alap webes technológiái – Servlet, JavaServer Pages
 • Spring MVC, Thymeleaf
 • Spring Boot, REST API fejlesztése
 • Elterjedt frontend keretrendszerek: JQuery, Angular, React, Vue.js
 • Spring Security
 • JavaServer Faces (JSF)
 • Wicket
 • Google Web Toolkit (GWT)
 • A portlet technológia

Tervezett órai bontás a tantárgy oktatása során. A gyakorlatok 4*45 percesek. Az első két héten gyakorlatok helyett előadást tartunk.

 

Hét

Gyakorlat

Előadás

1

Java EE alapok, ORM leképezés Java Persistence API-val. (előadás)

Spring alapok: függőséginjektálás, beanek, Spring Data, tranzakciókezelés.

2

 

A Java alap webes technológiái. JavaServlet: URL leképezés, telepítésleíró. Munkamenetek, szűrők. Életciklus, többszálúság. (előadás)

A Java alap webes technológiái. JavaServer Pages, JSTL.

3

 

Spring MVC + Thymeleaf

Webes keretrendszerek, fogalma, Spring MVC

4

 

Spring MVC + Thymeleaf

Thymeleaf

5

 

Spring Boot + Angular

Spring Boot

6

 

Spring Boot + Angular

Frontend technológiák, REST

7

 

JavaServer Faces

Spring Security

8

 

JavaServer Faces

JavaServer Faces

9

 

Wicket

JavaServer Faces

10

 

Wicket

Wicket

11

 

GWT

GWT

12

 

GWT

GWT

13

 

Portlet

Portlet

14

 

Portlet

Házi feladat beadás


 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Az előadás és a számítógépes gyakorlat is online zajlik, előre felvett videók formájában publikálva. Így az esetleges hálózati túlterheltségből/kiesésből adódó problémák kiküszöbölhetők, valamint a hallgatók saját tempójukban sajátíthatják el az anyagot. Az előadások és a gyakorlatok anyaga szövegesen is elérhető. A gyakorlatok elvégzéséhez szükséges szoftverek ingyenesek, telepítésükhöz leírás készül.


 

10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban: A hallgatók a szorgalmi időszakban házi feladatot készítenek, melyet a szorgalmi időszak utolsó napjáig kell bemutatni.

A hallgató a félév elismerését jelentő félév végi aláírást csak akkor kaphat, ha elégséges szintű házi feladatot ad be.

Elővizsga tehető a szorgalmi időszak utolsó hetében.

b. A vizsgaidőszakban:A tantárgy anyagából a hallgatók írásbeli, jelenléti vizsgát tesznek. A félév végi osztályzatot a vizsgajegy (60%) és a házi feladat (40%) alapján kapják.

 

11. Pótlási lehetőségek

·       Házi feladat pótlása a pótlási héten   - TVSz16 .§ (3)

·       Elégtelen vizsga a TVSZ szabályai szerint pótolható.

 

 

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint az előadókkal egyeztetve, a tantárgy Teams csoportján keresztül.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 • Wim Deblauwe: Practical Guide to Building an API Back End with Spring Boot, 2018, C4Media, ISBN: 978-0-359-04452-8, https://www.infoq.com/minibooks/spring-boot-building-api-backend/
 • Bauke Scholtz, Arjan Tijms: The Definitive Guide to JSF in Java EE 8, 2018, Apress, ISBN, 978-1-4842-3386-3, Fejezetek: 3-8, https://bbooks.info/viewmore/the-definitive-guide-to-jsf-in-java-ee-8 
 • Robert Cooper, Charles Collins: GWT in Practice, Fejezetek 1-3, 2008, ISBN 9781933988290, https://www.manning.com/books/gwt-in-practice
 • Joel Murach, Michael Urban: Murach's Java Servlets and JSP, Fejezetek 5-10, 3rd Edition, 2014, Murach, ISBN 978-1890774783
 • Imre Gábor: Szoftverfejlesztés Java EE platformon, 2007, SZAK Kiadó, ISBN 978-9639131972
 • Cameron W. McKenzie, Kerri Sheehan: JSR-168 Portlet Development Simplified, 2007, PulpJava, ISBN 978-1598729047
 • Martijn Dashorst, Eelco Hillenius: Wicket in Action, 2008, Manning, ISBN 978-1932394986
 • Tanszéki jegyzet
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra

0

Felkészülés zárthelyire

0

Házi feladat elkészítése

16

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

0

Vizsgafelkészülés

48

Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Juhász Sándor Docens

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Imre Gábor

 

Tanársegéd

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék