Java alapú webes keretrendszerek

A tantárgy angol neve: Java-based Web Frameworks

Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 2.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnökinformatikus szak

Szabadon választható tantárgy 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUBV18   2/2/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Blázovics László,
4. A tantárgy előadója
Név Beosztás Tanszék, Intézet
Dr. Juhász Sándor

 

Docens

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Imre Gábor

 

Tanársegéd

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Java programozási nyelv, HTML, JavaScript

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik már előzőleg teljesítették a VIAUAV09 (Szoftverfejlesztés J2EE plattformon) tantárgyat. 

A tárgy elvégzése előtt kötelező „A programozás alapjai 3.” (VIIIAB00) vagy a a régi BSc képzésből a „Szoftver laboratórium 3.” (VIIIA212) tárgyak elvégzése.

7. A tantárgy célkitűzése A Java nyelvet széles körben használják szerver oldali webes alkalmazások fejlesztésére. A Java webkonténerek a JavaServlet és JavaServer Pages (JSP) technológiákat nyújtják, melyekkel a fejlesztés nem minden esetben elég kényelmes, hatékony. E probléma megoldására számos keretrendszer alakult ki, melyek ismerete a munkaerőpiacon jelentős előnyt jelent. A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a legelterjedtebb Java alapú webes keretrendszerekkel, gyakorlatban is alkalmazva a segítségükkel történő fejlesztést. Az egyes keretrendszerek bemutatásán túl a tantárgy a köztük lévő párhuzamokat, különbségeket is kiemeli, így adva egy olyan általános szemléletet, amely meggyorsítja bármely webes keretrendszer használatának elsajátítását.
8. A tantárgy részletes tematikája

A tantárgy az alábbi témaköröket dolgozza fel:

 • A Java alap webes technológiái – Servlet, JavaServer Pages
 • A portlet technológia
 • A Rich Internet Application fogalma, az AJAX működése
 • Elterjedt JavaScript könyvtárak: Dojo, Prototype, Qooxdoo, jQuery
 • Struts
 • Spring
 • Wicket
 • JavaServer Faces (JSF)
 • Google Web Toolkit (GWT)
 • Eclipse Rich Ajax Platform (RAP)
 • Egyéb keretrendszerek rövid áttekintése: Echo, Stripes, Tapestry, WebWork, ZK

Tervezett órai bontás a tantárgy oktatása során. A gyakorlatok 4*45 percesek, ezért a harmadik héttől kezdve csak minden második héten vannak gyakorlatok. Az első két héten gyakorlatok helyett előadást tartunk.

Hét Gyakorlat Előadás
1

 

A Java alap webes technológiái. JavaServlet: URL leképezés, telepítésleíró. Munkamenetek, szűrők. Életciklus, többszálúság. (előadás) A Java alap webes technológiái. JavaServer Pages: URL leképezés, telepítésleíró. Munkamenetek, szűrők. Életciklus, többszálúság.
2

 

A portlet technológia. A portlet fogalma, a portál szerver által nyújtott szolgáltatások. Portletek életciklusa, üzemmódjai, állapotai. A JSR-168, JSR-286 és WSRP szabványok. (előadás) A Rich Internet Application fogalma, az AJAX működése. Elterjedt JavaScript könyvtárak: Dojo, Prototype, Qooxdoo, jQuery
3

 

1. gyakorlati téma: Portlet

 

Struts. Model-View-Controller. Action osztályok, beanek, interceptorok, annotációk. Validáció, lokalizáció.
4

 

1. gyakorlati téma: Portlet

 

Spring. Az Inversion of Control fogalma. Függőséginjektálás. Spring AOP. Adatelérés támogatása Springben, tranzakciókezelés.
5

 

2. gyakorlati téma: Struts

 

Spring MVC. Spring Security. Spring Web Flow. A Spring egyéb hasznos eszközei.
6

 

2. gyakorlati téma: Struts

 

Wicket. A Wicket architektúrája és komponens fogalma. Egységes oldal layout. Formok. AJAX támogatás. Erőforrások kezelése.
7

 

3. gyakorlati téma: Wicket, Spring

 

JavaServer Faces. JSF oldalak életciklusa. Menedzselt beanek. JSF komponensek. Eseménykezelés. Deklaratív navigáció. Validáció, lokalizáció. AJAX és JSF.
8

 

3. gyakorlati téma: Wicket, Spring

 

Facelets. Erőforrások kezelése. Saját JSF komponensek fejlesztése
9

 

4. gyakorlati téma: JavaServer Faces

 

JSF komponenskönyvtárak: A RichFaces és ICEfaces architektúrája, fontosabb komponensei.
10

 

4. gyakorlati téma: JavaServer Faces

 

Google Web Toolkit. A GWT architektúrája. GWT fordító. Kliens-szerver kommunikáció.
11

 

5. gyakorlati téma: Google Web Toolkit

 

GWT. Az Ext GWT komponenskönyvtár fontosabb elemei. Adatkötés, témák, layoutok.
12

 

5. gyakorlati téma: Google Web Toolkit

 

Rich Ajax Platform. A RAP architektúrája. Layoutok, stílusok, ablakozás, adatkötés.
13

 

6. gyakorlati téma: Eclipse Rich Ajax Platform RAP. A beépített widgetkészlet. Saját widget fejlesztése.
14

 

6. gyakorlati téma: Eclipse Rich Ajax Platform Egyéb keretrendszerek rövid áttekintése: Echo, Stripes, Tapestry, WebWork, ZK
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és számítógépes gyakorlat. A számítógépes gyakorlat során az előadáson hallottak begyakorlására nyílik lehetőség korszerű fejlesztői eszköz és alkalmazásszerver felhasználásával.

10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban: A hallgatók a szorgalmi időszakban házi feladatot készítenek, melyet a szorgalmi időszak utolsó napjáig kell bemutatni.

A hallgató a félév elismerését jelentő félév végi aláírást csak akkor kaphat, ha elégséges szintű házi feladatot ad be.

Elővizsga tehető a szorgalmi időszak utolsó hetében.

b. A vizsgaidőszakban: A tantárgy anyagából a hallgatók vizsgát tesznek. A félév végi osztályzatot a vizsgajegy (60%) és a házi feladat (40%) alapján kapják.

 

11. Pótlási lehetőségek ·       Házi feladat pótlása a pótlási héten   - TVSz16 .§ (3) ·       Elégtelen vizsga a TVSZ szabályai szerint pótolható.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint az előadókkal egyeztetve.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom ·        Imre Gábor: Szoftverfejlesztés Java EE platformon, 2007, SZAK Kiadó, ISBN 978-9639131972 ·        Don Brown, Chad Michael Davis, Scott Stanlick: Struts 2 in Action, 2008, Manning Publications, ISBN 978-1933988078

·        Max Katz: Practical RichFaces, 2008, Apress, ISBN 978-1430210559 ·        Ed Burns, Chris Schalk: JavaServer Faces 2.0, The Complete Reference, 2009, McGraw-Hill Osborne Media, ISBN 978-0071625098

·        Cameron W. McKenzie, Kerri Sheehan: JSR-168 Portlet Development Simplified, 2007, PulpJava, ISBN 978-1598729047

·        Martijn Dashorst, Eelco Hillenius: Wicket in Action, 2008, Manning, ISBN 978-1932394986

·        Gary Mak: Spring Recipes: A Problem-Solution Approach, 2008, Apress, ISBN 978-1590599792

·        Ryan Dewsbury: Google Web Toolkit Applications, 2007, Addison-Wesley, ISBN 978-0321501967

·        Fabian Lange: Eclipse Rich Ajax Platform: Bringing Rich Client to the Web, 2008, Apress, ISBN 978-1430218838

·        Tanszéki jegyzet

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra

0

Felkészülés zárthelyire

0

Házi feladat elkészítése

16

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

0

Vizsgafelkészülés

48

Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Juhász Sándor Docens

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Imre Gábor

 

Tanársegéd

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék