Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Java alapú webes keretrendszerek

  A tantárgy angol neve: Java-based Web Frameworks

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. január 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus szak

  Szabadon választható tantárgy 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUBV18   2/2/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Blázovics László,
  4. A tantárgy előadója
  Név Beosztás Tanszék, Intézet
  Dr. Blázovics László

   

  adjunktus

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Imre Gábor

   

  egyetemi tanársegéd

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Java programozási nyelv, HTML, JavaScript

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik már előzőleg teljesítették a VIAUAV09 (Szoftverfejlesztés J2EE plattformon) tantárgyat. 

  A tárgy elvégzése előtt kötelező „A programozás alapjai 3.” (VIIIAB00) vagy a a régi BSc képzésből a „Szoftver laboratórium 3.” (VIIIA212) tárgyak elvégzése.

  7. A tantárgy célkitűzése A Java nyelvet széles körben használják szerver oldali webes alkalmazások fejlesztésére. A Java webkonténerek a JavaServlet és JavaServer Pages (JSP) technológiákat nyújtják, melyekkel a fejlesztés nem minden esetben elég kényelmes, hatékony. E probléma megoldására számos keretrendszer alakult ki, melyek ismerete a munkaerőpiacon jelentős előnyt jelent. A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a legelterjedtebb Java alapú webes keretrendszerekkel, gyakorlatban is alkalmazva a segítségükkel történő fejlesztést. Az egyes keretrendszerek bemutatásán túl a tantárgy a köztük lévő párhuzamokat, különbségeket is kiemeli, így adva egy olyan általános szemléletet, amely meggyorsítja bármely webes keretrendszer használatának elsajátítását.
  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  A tantárgy az alábbi témaköröket dolgozza fel:

  • Java EE alapok
  • Java Persistence API (JPA)
  • Spring alapok, Spring Data
  • A Java alap webes technológiái – Servlet, JavaServer Pages
  • Spring MVC, Thymeleaf
  • Spring Boot, REST API fejlesztése
  • Elterjedt frontend keretrendszerek: JQuery, Angular, React, Vue.js
  • Spring Security
  • JavaServer Faces (JSF)
  • Wicket
  • Google Web Toolkit (GWT)
  • A portlet technológia

  Tervezett órai bontás a tantárgy oktatása során. A gyakorlatok 4*45 percesek. Az első két héten gyakorlatok helyett előadást tartunk.

   

  Hét

  Gyakorlat

  Előadás

  1

  Java EE alapok, ORM leképezés Java Persistence API-val. (előadás)

  Spring alapok: függőséginjektálás, beanek, Spring Data, tranzakciókezelés.

  2

   

  A Java alap webes technológiái. JavaServlet: URL leképezés, telepítésleíró. Munkamenetek, szűrők. Életciklus, többszálúság. (előadás)

  A Java alap webes technológiái. JavaServer Pages, JSTL.

  3

   

  Spring MVC + Thymeleaf

  Webes keretrendszerek, fogalma, Spring MVC

  4

   

  Spring MVC + Thymeleaf

  Thymeleaf

  5

   

  Spring Boot + Angular

  Spring Boot

  6

   

  Spring Boot + Angular

  Frontend technológiák, REST

  7

   

  JavaServer Faces

  Spring Security

  8

   

  JavaServer Faces

  JavaServer Faces

  9

   

  Wicket

  JavaServer Faces

  10

   

  Wicket

  Wicket

  11

   

  GWT

  GWT

  12

   

  GWT

  GWT

  13

   

  Portlet

  Portlet

  14

   

  Portlet

  Házi feladat beadás


   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az előadás és a számítógépes gyakorlat is online zajlik, előre felvett videók formájában publikálva. Így az esetleges hálózati túlterheltségből/kiesésből adódó problémák kiküszöbölhetők, valamint a hallgatók saját tempójukban sajátíthatják el az anyagot. Az előadások és a gyakorlatok anyaga szövegesen is elérhető. A gyakorlatok elvégzéséhez szükséges szoftverek ingyenesek, telepítésükhöz leírás készül.


   

  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban: A hallgatók a szorgalmi időszakban házi feladatot készítenek, melyet a szorgalmi időszak utolsó napjáig kell bemutatni.

  A hallgató a félév elismerését jelentő félév végi aláírást csak akkor kaphat, ha elégséges szintű házi feladatot ad be.

  Elővizsga tehető a szorgalmi időszak utolsó hetében.

  b. A vizsgaidőszakban:A tantárgy anyagából a hallgatók írásbeli, jelenléti vizsgát tesznek. A félév végi osztályzatot a vizsgajegy (60%) és a házi feladat (40%) alapján kapják.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  ·       Házi feladat pótlása a pótlási héten   - TVSz16 .§ (3)

  ·       Elégtelen vizsga a TVSZ szabályai szerint pótolható.

   

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint az előadókkal egyeztetve, a tantárgy Teams csoportján keresztül.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Wim Deblauwe: Practical Guide to Building an API Back End with Spring Boot, 2018, C4Media, ISBN: 978-0-359-04452-8, https://www.infoq.com/minibooks/spring-boot-building-api-backend/
  • Bauke Scholtz, Arjan Tijms: The Definitive Guide to JSF in Java EE 8, 2018, Apress, ISBN, 978-1-4842-3386-3, Fejezetek: 3-8, https://bbooks.info/viewmore/the-definitive-guide-to-jsf-in-java-ee-8 
  • Robert Cooper, Charles Collins: GWT in Practice, Fejezetek 1-3, 2008, ISBN 9781933988290, https://www.manning.com/books/gwt-in-practice
  • Joel Murach, Michael Urban: Murach's Java Servlets and JSP, Fejezetek 5-10, 3rd Edition, 2014, Murach, ISBN 978-1890774783
  • Imre Gábor: Szoftverfejlesztés Java EE platformon, 2007, SZAK Kiadó, ISBN 978-9639131972
  • Cameron W. McKenzie, Kerri Sheehan: JSR-168 Portlet Development Simplified, 2007, PulpJava, ISBN 978-1598729047
  • Martijn Dashorst, Eelco Hillenius: Wicket in Action, 2008, Manning, ISBN 978-1932394986
  • Tanszéki jegyzet
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra

  0

  Felkészülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  16

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  0

  Vizsgafelkészülés

  48

  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Juhász Sándor Docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Imre Gábor

   

  Tanársegéd

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék