Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Java alapú webes keretrendszerek

  A tantárgy angol neve: Java-based Web Frameworks

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus szak

  Szabadon választható tantárgy 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUBV18   2/2/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Blázovics László,
  4. A tantárgy előadója
  Név Beosztás Tanszék, Intézet
  Dr. Juhász Sándor

   

  Docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Imre Gábor

   

  Tanársegéd

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Java programozási nyelv, HTML, JavaScript

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik már előzőleg teljesítették a VIAUAV09 (Szoftverfejlesztés J2EE plattformon) tantárgyat. 

  A tárgy elvégzése előtt kötelező „A programozás alapjai 3.” (VIIIAB00) vagy a a régi BSc képzésből a „Szoftver laboratórium 3.” (VIIIA212) tárgyak elvégzése.

  7. A tantárgy célkitűzése A Java nyelvet széles körben használják szerver oldali webes alkalmazások fejlesztésére. A Java webkonténerek a JavaServlet és JavaServer Pages (JSP) technológiákat nyújtják, melyekkel a fejlesztés nem minden esetben elég kényelmes, hatékony. E probléma megoldására számos keretrendszer alakult ki, melyek ismerete a munkaerőpiacon jelentős előnyt jelent. A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a legelterjedtebb Java alapú webes keretrendszerekkel, gyakorlatban is alkalmazva a segítségükkel történő fejlesztést. Az egyes keretrendszerek bemutatásán túl a tantárgy a köztük lévő párhuzamokat, különbségeket is kiemeli, így adva egy olyan általános szemléletet, amely meggyorsítja bármely webes keretrendszer használatának elsajátítását.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tantárgy az alábbi témaköröket dolgozza fel:

  • A Java alap webes technológiái – Servlet, JavaServer Pages
  • A portlet technológia
  • A Rich Internet Application fogalma, az AJAX működése
  • Elterjedt JavaScript könyvtárak: Dojo, Prototype, Qooxdoo, jQuery
  • Struts
  • Spring
  • Wicket
  • JavaServer Faces (JSF)
  • Google Web Toolkit (GWT)
  • Eclipse Rich Ajax Platform (RAP)
  • Egyéb keretrendszerek rövid áttekintése: Echo, Stripes, Tapestry, WebWork, ZK

  Tervezett órai bontás a tantárgy oktatása során. A gyakorlatok 4*45 percesek, ezért a harmadik héttől kezdve csak minden második héten vannak gyakorlatok. Az első két héten gyakorlatok helyett előadást tartunk.

  Hét Gyakorlat Előadás
  1

   

  A Java alap webes technológiái. JavaServlet: URL leképezés, telepítésleíró. Munkamenetek, szűrők. Életciklus, többszálúság. (előadás) A Java alap webes technológiái. JavaServer Pages: URL leképezés, telepítésleíró. Munkamenetek, szűrők. Életciklus, többszálúság.
  2

   

  A portlet technológia. A portlet fogalma, a portál szerver által nyújtott szolgáltatások. Portletek életciklusa, üzemmódjai, állapotai. A JSR-168, JSR-286 és WSRP szabványok. (előadás) A Rich Internet Application fogalma, az AJAX működése. Elterjedt JavaScript könyvtárak: Dojo, Prototype, Qooxdoo, jQuery
  3

   

  1. gyakorlati téma: Portlet

   

  Struts. Model-View-Controller. Action osztályok, beanek, interceptorok, annotációk. Validáció, lokalizáció.
  4

   

  1. gyakorlati téma: Portlet

   

  Spring. Az Inversion of Control fogalma. Függőséginjektálás. Spring AOP. Adatelérés támogatása Springben, tranzakciókezelés.
  5

   

  2. gyakorlati téma: Struts

   

  Spring MVC. Spring Security. Spring Web Flow. A Spring egyéb hasznos eszközei.
  6

   

  2. gyakorlati téma: Struts

   

  Wicket. A Wicket architektúrája és komponens fogalma. Egységes oldal layout. Formok. AJAX támogatás. Erőforrások kezelése.
  7

   

  3. gyakorlati téma: Wicket, Spring

   

  JavaServer Faces. JSF oldalak életciklusa. Menedzselt beanek. JSF komponensek. Eseménykezelés. Deklaratív navigáció. Validáció, lokalizáció. AJAX és JSF.
  8

   

  3. gyakorlati téma: Wicket, Spring

   

  Facelets. Erőforrások kezelése. Saját JSF komponensek fejlesztése
  9

   

  4. gyakorlati téma: JavaServer Faces

   

  JSF komponenskönyvtárak: A RichFaces és ICEfaces architektúrája, fontosabb komponensei.
  10

   

  4. gyakorlati téma: JavaServer Faces

   

  Google Web Toolkit. A GWT architektúrája. GWT fordító. Kliens-szerver kommunikáció.
  11

   

  5. gyakorlati téma: Google Web Toolkit

   

  GWT. Az Ext GWT komponenskönyvtár fontosabb elemei. Adatkötés, témák, layoutok.
  12

   

  5. gyakorlati téma: Google Web Toolkit

   

  Rich Ajax Platform. A RAP architektúrája. Layoutok, stílusok, ablakozás, adatkötés.
  13

   

  6. gyakorlati téma: Eclipse Rich Ajax Platform RAP. A beépített widgetkészlet. Saját widget fejlesztése.
  14

   

  6. gyakorlati téma: Eclipse Rich Ajax Platform Egyéb keretrendszerek rövid áttekintése: Echo, Stripes, Tapestry, WebWork, ZK
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és számítógépes gyakorlat. A számítógépes gyakorlat során az előadáson hallottak begyakorlására nyílik lehetőség korszerű fejlesztői eszköz és alkalmazásszerver felhasználásával.

  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban: A hallgatók a szorgalmi időszakban házi feladatot készítenek, melyet a szorgalmi időszak utolsó napjáig kell bemutatni.

  A hallgató a félév elismerését jelentő félév végi aláírást csak akkor kaphat, ha elégséges szintű házi feladatot ad be.

  Elővizsga tehető a szorgalmi időszak utolsó hetében.

  b. A vizsgaidőszakban: A tantárgy anyagából a hallgatók vizsgát tesznek. A félév végi osztályzatot a vizsgajegy (60%) és a házi feladat (40%) alapján kapják.

   

  11. Pótlási lehetőségek ·       Házi feladat pótlása a pótlási héten   - TVSz16 .§ (3) ·       Elégtelen vizsga a TVSZ szabályai szerint pótolható.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint az előadókkal egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom ·        Imre Gábor: Szoftverfejlesztés Java EE platformon, 2007, SZAK Kiadó, ISBN 978-9639131972 ·        Don Brown, Chad Michael Davis, Scott Stanlick: Struts 2 in Action, 2008, Manning Publications, ISBN 978-1933988078

  ·        Max Katz: Practical RichFaces, 2008, Apress, ISBN 978-1430210559 ·        Ed Burns, Chris Schalk: JavaServer Faces 2.0, The Complete Reference, 2009, McGraw-Hill Osborne Media, ISBN 978-0071625098

  ·        Cameron W. McKenzie, Kerri Sheehan: JSR-168 Portlet Development Simplified, 2007, PulpJava, ISBN 978-1598729047

  ·        Martijn Dashorst, Eelco Hillenius: Wicket in Action, 2008, Manning, ISBN 978-1932394986

  ·        Gary Mak: Spring Recipes: A Problem-Solution Approach, 2008, Apress, ISBN 978-1590599792

  ·        Ryan Dewsbury: Google Web Toolkit Applications, 2007, Addison-Wesley, ISBN 978-0321501967

  ·        Fabian Lange: Eclipse Rich Ajax Platform: Bringing Rich Client to the Web, 2008, Apress, ISBN 978-1430218838

  ·        Tanszéki jegyzet

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra

  0

  Felkészülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  16

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  0

  Vizsgafelkészülés

  48

  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Juhász Sándor Docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Imre Gábor

   

  Tanársegéd

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék