Szoftverfejlesztés laboratórium

A tantárgy angol neve: Software Development Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2018. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Üzemmérnök-informatikus szak, BProf képzés, Specializációtárgy: Szoftverfejlesztés specializáció

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUBC01 5 0/0/4/f 6  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Tibor,
4. A tantárgy előadója

Dr. Kovács Tibor, egyetemi docens, Automatizálás és Alkalmazott Informatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Kliensalkalmazások fejlesztése
Háttéralkalmazások fejlesztése
Programozás WPF környezetben
Szoftverfejlesztési módszertanok

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Training.Code=("5N-A9") ÉS

Szakirany("BPINszoftfejl", _)
ÉS
(TárgyEredmény("BMEVIAUBB03", "FELVETEL", _) > 0
VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAUBB03" , "aláírás" , _ ) = -1 )
ÉS
(TárgyEredmény("BMEVIAUBB04", "FELVETEL", _) > 0
VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAUBB04" , "aláírás" , _ ) = -1 )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése
A tárgy célja a specializáció tárgyaihoz (Kliensalkalmazások és Háttéralkalmazások) kapcsolódó anyagok gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.

A tárgy főbb témakörei a következők:
Szerveroldali megoldások, T-SQL, PL SQL, JPA és EntityFramework (alkalmazás szint (problémamegoldás ismeretek alkalmazásával, példák, feladatok önálló megoldása (alkalmazás szint: problémamegoldás ismeretek alkalmazásával, példák, feladatok önálló megoldása - K3)
Web szolgáltatások (WCF, JSON) (K3)
Felhő szolgáltatások (K3)
Kliensoldali felhasználói interfészek és grafikus alkalmazások WPF-alapú, WEB és mobil platformon (K3)
Többrétegű alkalmazások tervezés és implementálása (K3)

8. A tantárgy részletes tematikája
1. Oracle Server programozás: egyszerű tárolt eljárások és triggerek készítése, kivételek kezelése, kurzorok
2. MS SQL programozás: egyszerű tárolt eljárások és triggerek készítése, kivételek kezelése, kurzorok
3. Web szolgáltatások
4. Felhő alapú háttérszolgáltatások
5. ORM keretrendszerek (JPA/Entity Framework)
6. ORM keretrendszerek (JPA/Entity Framework)
7. Vastagkliens fejlesztés, WPF
8. Webes kliensek: HTML, CSS, JavaScript
9. Webes kliensek: HTML, CSS, JavaScript
10. TypeScript és Angular
11. Mobil kliensek
12. Többrétegű alkalmazások fejlesztése

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Számítógépes labor, ahol az egyes témakörökbe előbb a laborvezető segítségével betekintést nyernek, majd az elsajátított ismereteket a gyakorlatban is alkalmazzák önálló munkavégzés formájában. Az elsajátított tudást az otthon megoldandó házi feladat önálló megoldásával is hasznosítják.
10. Követelmények
A szorgalmi időszakban:
A mérések eredményes teljesítéséhez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés és a mérés megfelelő szintű dokumentálása szükséges.
A mérésekhez tartozó, a mérési útmutatóban meghatározott beadandó anyagokat (pl. mérési jegyzőkönyveket, programlistákat) az adott mérést követő egy héten belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa kért módon.
A félév során egy, több részből összetevődő nagyházi feladat (részteljesítmény értékelés) is kiadásra kerül, amit a szorgalmi időszak végéig kell elkészíteni, a házi feladatra is legalább elégséges megoldást kell adni. 
Minden mérést külön jeggyel értékelünk. Az el nem végzett mérés jegye elégtelen.
A félévközi jegy megszerzéséhez legalább 11 mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni.
A tárgyból szerzett érdemjegy 75%-a a mérési jegyzőkönyveken szerzett 12 érdemjegy átlagából, 25%-a a házi feladatból tevődik össze. 

11. Pótlási lehetőségek
A pótlási héten, egyeztetett időpontban a házi feladat pótolható.
A pótlási héten két labor pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Itzik Ben-Gan: Exam Ref 70-761 Querying Data with Transact-SQL, Microsoft Press,  ISBN: 978-1509304332
Rick Greenwald, Robert Stackowiak and Jonathan Stern: Oracle Essentials: Oracle Database 12c, O'Reilly Media, ISBN: 978-1449343033
Bob Bryla and Kevin Loney: Oracle Database 12c The Complete Reference, Oracle Press, ISBN: 978-0071801751
Andrew Troelsen, Philip Japikse: C# 6.0 and the .NET 4.6 Framework, Apress,  ISBN: 978-1484213339
Christopher Nance: TypeScript Essentials, 2014, Packt Publishing, ISBN: 978- 1783985760
Matt Frisbie: Angular 2 Cookbook - Second Edition, 2017, Packt Publishing, ISBN: 978-1785881923
Forstner Bertalan, Ekler Péter, Kelényi Imre, Bevezetés a mobilprogramozásba, SZAK Kiadó Kft., ISBN: 9789639863019
Ekler Péter, Fehér Marcell, Forstner Bertalan, Kelényi Imre, Android-alapú szoftverfejlesztés, SZAK Kiadó Kft., ISBN: 9789639863279
Bruce Lawson, Remy Sharp, Introducing HTML5 2nd, New Riders, ISBN: 9780321784421
Elisabeth Robson, Eric Freeman, Head First HTML with CSS & XHTML, O’Reilly, ISBN: 9780596101978
David Flanagan, JavaScript: The Definitive Guide, 6th Edition, O’Reilly, ISBN: 9780596805524
Jonathan Chaffer, Karl Swedberg, Learning jQuery 3rd, O’Reilly, ISBN: 9781849516549

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés laborra40
Felkészülés zárthelyire
Labor jegyzőkönyv elkészítése64
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Házi feladat20
Összesen180
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr. Mezei Gergely Egyetemi docens Automatizálás és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Dr. Kővári Bence Egyetemi docens Automatizálás és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Dr. Asztalos Márk Egyetemi docens Automatizálás és Alkalmazott Informatikai Tanszék