Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftverfejlesztés laboratórium

  A tantárgy angol neve: Software Development Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Üzemmérnök-informatikus szak, BProf képzés, Specializációtárgy: Szoftverfejlesztés specializáció

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUBC01 5 0/0/4/f 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Tibor,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Kovács Tibor, egyetemi docens, Automatizálás és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  Kliensalkalmazások fejlesztése
  Háttéralkalmazások fejlesztése
  Programozás WPF környezetben
  Szoftverfejlesztési módszertanok

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("5N-A9") ÉS

  Szakirany("BPINszoftfejl", _)
  ÉS
  (TárgyEredmény("BMEVIAUBB03", "FELVETEL", _) > 0
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAUBB03" , "aláírás" , _ ) = -1 )
  ÉS
  (TárgyEredmény("BMEVIAUBB04", "FELVETEL", _) > 0
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAUBB04" , "aláírás" , _ ) = -1 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése
  A tárgy célja a specializáció tárgyaihoz (Kliensalkalmazások és Háttéralkalmazások) kapcsolódó anyagok gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.

  A tárgy főbb témakörei a következők:
  Szerveroldali megoldások, T-SQL, PL SQL, JPA és EntityFramework (alkalmazás szint (problémamegoldás ismeretek alkalmazásával, példák, feladatok önálló megoldása (alkalmazás szint: problémamegoldás ismeretek alkalmazásával, példák, feladatok önálló megoldása - K3)
  Web szolgáltatások (WCF, JSON) (K3)
  Felhő szolgáltatások (K3)
  Kliensoldali felhasználói interfészek és grafikus alkalmazások WPF-alapú, WEB és mobil platformon (K3)
  Többrétegű alkalmazások tervezés és implementálása (K3)

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Oracle Server programozás: egyszerű tárolt eljárások és triggerek készítése, kivételek kezelése, kurzorok
  2. MS SQL programozás: egyszerű tárolt eljárások és triggerek készítése, kivételek kezelése, kurzorok
  3. Web szolgáltatások
  4. Felhő alapú háttérszolgáltatások
  5. ORM keretrendszerek (JPA/Entity Framework)
  6. ORM keretrendszerek (JPA/Entity Framework)
  7. Vastagkliens fejlesztés, WPF
  8. Webes kliensek: HTML, CSS, JavaScript
  9. Webes kliensek: HTML, CSS, JavaScript
  10. TypeScript és Angular
  11. Mobil kliensek
  12. Többrétegű alkalmazások fejlesztése

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Számítógépes labor, ahol az egyes témakörökbe előbb a laborvezető segítségével betekintést nyernek, majd az elsajátított ismereteket a gyakorlatban is alkalmazzák önálló munkavégzés formájában. Az elsajátított tudást az otthon megoldandó házi feladat önálló megoldásával is hasznosítják.
  10. Követelmények
  A szorgalmi időszakban:
  A mérések eredményes teljesítéséhez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés és a mérés megfelelő szintű dokumentálása szükséges.
  A mérésekhez tartozó, a mérési útmutatóban meghatározott beadandó anyagokat (pl. mérési jegyzőkönyveket, programlistákat) az adott mérést követő egy héten belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa kért módon.
  A félév során egy, több részből összetevődő nagyházi feladat (részteljesítmény értékelés) is kiadásra kerül, amit a szorgalmi időszak végéig kell elkészíteni, a házi feladatra is legalább elégséges megoldást kell adni. 
  Minden mérést külön jeggyel értékelünk. Az el nem végzett mérés jegye elégtelen.
  A félévközi jegy megszerzéséhez legalább 11 mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni.
  A tárgyból szerzett érdemjegy 75%-a a mérési jegyzőkönyveken szerzett 12 érdemjegy átlagából, 25%-a a házi feladatból tevődik össze. 

  11. Pótlási lehetőségek
  A pótlási héten, egyeztetett időpontban a házi feladat pótolható.
  A pótlási héten két labor pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  Itzik Ben-Gan: Exam Ref 70-761 Querying Data with Transact-SQL, Microsoft Press,  ISBN: 978-1509304332
  Rick Greenwald, Robert Stackowiak and Jonathan Stern: Oracle Essentials: Oracle Database 12c, O'Reilly Media, ISBN: 978-1449343033
  Bob Bryla and Kevin Loney: Oracle Database 12c The Complete Reference, Oracle Press, ISBN: 978-0071801751
  Andrew Troelsen, Philip Japikse: C# 6.0 and the .NET 4.6 Framework, Apress,  ISBN: 978-1484213339
  Christopher Nance: TypeScript Essentials, 2014, Packt Publishing, ISBN: 978- 1783985760
  Matt Frisbie: Angular 2 Cookbook - Second Edition, 2017, Packt Publishing, ISBN: 978-1785881923
  Forstner Bertalan, Ekler Péter, Kelényi Imre, Bevezetés a mobilprogramozásba, SZAK Kiadó Kft., ISBN: 9789639863019
  Ekler Péter, Fehér Marcell, Forstner Bertalan, Kelényi Imre, Android-alapú szoftverfejlesztés, SZAK Kiadó Kft., ISBN: 9789639863279
  Bruce Lawson, Remy Sharp, Introducing HTML5 2nd, New Riders, ISBN: 9780321784421
  Elisabeth Robson, Eric Freeman, Head First HTML with CSS & XHTML, O’Reilly, ISBN: 9780596101978
  David Flanagan, JavaScript: The Definitive Guide, 6th Edition, O’Reilly, ISBN: 9780596805524
  Jonathan Chaffer, Karl Swedberg, Learning jQuery 3rd, O’Reilly, ISBN: 9781849516549

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés laborra40
  Felkészülés zárthelyire
  Labor jegyzőkönyv elkészítése64
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Házi feladat20
  Összesen180
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Mezei Gergely Egyetemi docens Automatizálás és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Dr. Kővári Bence Egyetemi docens Automatizálás és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Dr. Asztalos Márk Egyetemi docens Automatizálás és Alkalmazott Informatikai Tanszék