IT üzemeltetés

A tantárgy angol neve: IT Operation

Adatlap utolsó módosítása: 2019. december 9.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
BProf képzés, Üzemmérnök-informatikus szak
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUBB06 4 2/2/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Blázovics László,
4. A tantárgy előadója
Dr. Blázovics László
Egyetemi adjunktus
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék (AUT)
 
Dr. Berta István
Egyetemi tanár
Villamos Energetika Tanszék (VET)
 
Dr. Iváncsy Tamás
Egyetemi docens
Villamos Energetika Tanszék (VET) 
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Operációs rendszerek, Hálózatok alapjai és üzemeltetése, Kódolás és IT biztonság
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Training.Code=("5N-A9") ÉS

Szakirany("BPINteszt", _)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
A tanterv részeként rögzített.
7. A tantárgy célkitűzése
A tárgy célja rendszergazda szintű ismeretek átadása a számítógépek, valamint az összetett rendszerek, a hálózatba kapcsolt információs rendszerek működtetési és rendszer-adminisztrációs feladatainak területén. A tárgy külön figyelmet fordít arra, hogy ne csupán szoftver üzemeltetés témakörében szerezzen jártasságot a hallgató, hanem más oldalról is rálátást kapjon a közepes és nagyvállalati informatikai infrastruktúra üzemeltetésére. A főbb célok a következők:
  • Informatikai rendszerüzemeltetés adminisztrálásának megismerése (megértési szint - K2)
  • Informatikai infrastruktúra felépítése, menedzselése vállalati környezetben (alkalmazási szint - K3)
  • Windows alapú rendszerek üzemeltetése (alkalmazási szint - K3)
  • Hálózati infrastruktúra és a rá épülő szolgáltatások menedzselése (alkalmazási szint - K3)
8. A tantárgy részletes tematikája

Az előadások tematikája:

Előadás

Előadás anyaga

1

Informatikai eszközök üzemeltetése kis és nagy vállalati környezetben.

2

Energiaellátás biztonsága Informatikai rendszerek üzemeltetésének standardizálása: ITIL

3

A villámvédelem alapelvei

4

Villámvédelmi zónák és koordinált túlfeszültség védelem 

5

Berendezések villámvédelme és túlfeszültség védelme 

6

Az elektrosztatikus feltöltődés és az elektrosztatikus kisülés (ESD) 

7

Kisfrekvenciás EMC zavarok és hatásuk

8

Informatikai rendszerek üzemeltetésének standardizálása: ITIL

9

Active Directory (AD) környezet kialakítása, üzemeltetése

10

Hyper-V működése, virtualizáció

11

Felhő környezetek

12

A Powershell és hanszálata

13

Esettanulmány

14

Esettanulmány


A gyakorlatok tematikája:

Gyakorlat

Gyakorlat anyaga

1

Informatikai rendszerek üzemeltetésének standardizálása: ITIL, Helpdesk

2

Villám által indukált feszültség számítása

3

Laborbemutató kisülések hatásairól

4

Túlfesz levezető eszközök működésének vizsgálata

5

ESD mérések

6

Active Directory Domain Services konfiguráció

7

Active Directory Domain Services telepítése

8

Active Directory objektumok

9

Active Directory biztonsági rendszer. Jogosultságok kezelése

10

Active Directory Group Policy rendszer

11

Powershell a gyakorlatban

12

Felhő környezetek használata

13

Esettanulmány

14

Esettanulmány


9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tárgy oktatása során arra törekszünk, hogy a hallgatók a valós IT üzemeltetési problémákkal, feladatokkal találkozzanak. Az előadások keretében is sok, valós gyakorlatból származó példát ismertetünk. Tervezünk legalább egy alkalommal vendég-előadót is meghívni, aki járatos nagy rendszerek üzemeltetésében. 

A gyakorlatokon a hallgatók mindegyikét bevonjuk a munkavégzésbe. Minden gyakorlaton 2-5 fős csoportokban (a csoport létszáma függ a tényleges hallgatói létszámtól) kell – az előzőekben elhangzott elméleti előadásokhoz kapcsolódó – feladatokat megoldaniuk, majd a gyakorlat végén minden csoport bemutatja eredményét, melyet a gyakorlat vezetője ellenőriz és értékel. 

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: 

Aktív részvétel a csoportos gyakorlatokon. A gyakorlatok eredményének bemutatása (csoportonként) a gyakorlat végén. 

A félév végi aláírás feltételei: 

A gyakorlatok legalább 70%-nak – azaz a 14-ből legalább 10 gyakorlat – elvégzése (jelenlét a gyakorlaton + eredmények bemutatása). 

A vizsgaidőszakban:  

A vizsgaidőszakban írásbeli vizsgát tartunk, amely 100 pontos, ebből legalább 40 pontot el kell érni a sikerességhez.

Az osztályzat megállapításának módja: 

Az osztályzat a vizsgán elért pontszám alapján kerül megállapításra az alábbiak szerint:
85- jeles
70-84
55-69 közepes
40-54 elégséges
 0-39 elégtelen
12. Konzultációs lehetőségek Az előadóval előre egyeztetett időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • A tárgy honlapján megtalálható diák
  • T.A. Limoncelli et all: The Practice of System and Network Administration 3rd Edition, Addison-Wesley Professional, 2016
  • T.A. Limoncelli: The Practice of Cloud System Administration 1st Edition, Addison-Wesley Professional, 2014
  • EMC Education: Information Storage and Management: Storing, Managing, and Protecting Digital Information in Classic, Virtualized, and Cloud Environments 2nd Edition; Wiley, 2012
  • Nemeth, Snyder, Hein, Whaley: UNIX and Linux System Administration Handbook, Prentice Hall, 2010
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontaktóra

56

Készülés előadásokra

14

Készülés gyakorlatra

24

Készülés laborra

0

Készülés zárthelyire

0

Házi feladat elkészítése

0

Önálló tananyag-feldolgozás

6

Vizsgafelkészülés

50

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Blázovics László

Egyetemi adjunktus

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék (AUT)

Dr. Berta István

Egyetemi tanár

Villamos Energetika Tanszék (VET)

Dr. Iváncsy Tamás

Egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék (VET)