IT üzemeltetés

A tantárgy angol neve: IT Operation

Adatlap utolsó módosítása: 2018. június 28.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
BProf képzés, Üzemmérnök-informatikus szak
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUBB06 4 2/2/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Blázovics László, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
4. A tantárgy előadója
Dr. Blázovics László
Egyetemi adjunktus
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék (AUT)
 
Dr. Berta István
Egyetemi tanár
Villamos Energetika Tanszék (VET)
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Operációs rendszerek, Hálózatok alapjai és üzemeltetése, Kódolás és IT biztonság
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Training.Code=("5N-A9")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
A tanterv részeként rögzített.
7. A tantárgy célkitűzése
A tárgy célja rendszergazda szintű ismeretek átadása a számítógépek, valamint az összetett rendszerek, a hálózatba kapcsolt információs rendszerek működtetési és rendszer-adminisztrációs feladatainak területén. A tárgy külön figyelmet fordít arra, hogy ne csupán szoftver üzemeltetés témakörében szerezzen jártasságot a hallgató, hanem más oldalról is rálátást kapjon a közepes és nagyvállalati informatikai infrastruktúra üzemeltetésére. A főbb célok a következők:
  • Informatikai rendszerüzemeltetés adminisztrálásának megismerése (megértési szint - K2)
  • Informatikai infrastruktúra felépítése, menedzselése vállalati környezetben (alkalmazási szint - K3)
  • Windows alapú rendszerek üzemeltetése (alkalmazási szint - K3)
  • Hálózati infrastruktúra és a rá épülő szolgáltatások menedzselése (alkalmazási szint - K3)
8. A tantárgy részletes tematikája

Az előadások tematikája:

Előadás

Előadás anyaga

1

Informatikai eszközök üzemeltetése kis és nagy vállalati környezetben.

2

Informatikai rendszerek kialakítása, felépítése

3

Informatikai rendszerek üzemeltetésének standardizálása: ITIL

4

IT rendszergazdai feladatok a gyakorlatban

5

IT hálózatok kialakítása

6

Hálózati felügyeleti rendszer építése - Nagios a gyakorlatban

7

Linux rendszerek, szolgáltatások üzemeltetése

8

Windows operációs rendszerek, munkaállomások, szerverek Active Directory (AD) környezet kialakítása

9

AD üzemeltetés

10

Hyper-V működése, virtualizációs stratégia,Felhő környezetek

11

A Powershell és hanszálata

12

Adatbázisok üzemeltetése, mentési stratégiák

13

IT biztonság az üzemeltetésben

14

Esettanulmány

A gyakorlatok tematikája:

Gyakorlat

Gyakorlat anyaga

1

Informatikai rendszeradminisztrációs feladatok - Helpdesk

2

Informatikai rendszerek felügyelete, üzemeltetése - SCCM LANDESK

3

Informatikai rendszerek üzemeltetésének standardizálása: ITIL

4

Tömeges telepítések MDT és WDS, Távoli telepítések

5

IT hálózatok felügyelete

6

Hálózati felügyeleti rendszer építése - Nagios a gyakorlatban

7

LINUX szerverek felügyelete, üzemeltetése

8

AD kialakításának szempontjai, egy képzeletbeli vállalat szervezeti struktúráján keresztül

9

Szerverek környezetének kialakítása - WSUS szerver és egyéb eszközök, alkalmazások használata

10

Felhő környezetek használata

11

Powershell a gyakorlatban

12

Adatbázisok üzemeltetése

13

IT biztonság az üzemeltetésben

14

Esettanulmány

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tárgy oktatása során arra törekszünk, hogy a hallgatók a valós IT üzemeltetési problémákkal, feladatokkal találkozzanak. Az előadások keretében is sok, valós gyakorlatból származó példát ismertetünk. Tervezünk legalább egy alkalommal vendég-előadót is meghívni, aki járatos nagy rendszerek üzemeltetésében. 

A gyakorlatokon a hallgatók mindegyikét bevonjuk a munkavégzésbe. Minden gyakorlaton 2-5 fős csoportokban (a csoport létszáma függ a tényleges hallgatói létszámtól) kell – az előzőekben elhangzott elméleti előadásokhoz kapcsolódó – feladatokat megoldaniuk, majd a gyakorlat végén minden csoport bemutatja eredményét, melyet a gyakorlat vezetője ellenőriz és értékel. 

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: 

Aktív részvétel a csoportos gyakorlatokon. A gyakorlatok eredményének bemutatása (csoportonként) a gyakorlat végén. 

A félév végi aláírás feltételei: 

A gyakorlatok legalább 2/3-ának elvégzése (jelenlét a gyakorlaton + eredmények bemutatása). 

A vizsgaidőszakban:  

A vizsgaidőszakban írásbeli vizsgát tartunk, amely 100 pontos, ebből legalább 40 pontot el kell érni a sikerességhez.

Az osztályzat megállapításának módja: 

Az osztályzat a vizsgán elért pontszám alapján kerül megállapításra az alábbiak szerint:
85- jeles
70-84
55-69 közepes
40-54 elégséges
 0-39 elégtelen
12. Konzultációs lehetőségek Az előadóval előre egyeztetett időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • A tárgy honlapján megtalálható diák
  • T.A. Limoncelli et all: The Practice of System and Network Administration 3rd Edition, Addison-Wesley Professional, 2016
  • T.A. Limoncelli: The Practice of Cloud System Administration 1st Edition, Addison-Wesley Professional, 2014
  • EMC Education: Information Storage and Management: Storing, Managing, and Protecting Digital Information in Classic, Virtualized, and Cloud Environments 2nd Edition; Wiley, 2012
  • Nemeth, Snyder, Hein, Whaley: UNIX and Linux System Administration Handbook, Prentice Hall, 2010
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontaktóra

56

Készülés előadásokra

14

Készülés gyakorlatra

24

Készülés laborra

0

Készülés zárthelyire

0

Házi feladat elkészítése

0

Önálló tananyag-feldolgozás

6

Vizsgafelkészülés

50

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Blázovics László Egyetemi adjunktus Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék (AUT)