Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  IT üzemeltetés

  A tantárgy angol neve: IT Operation

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. december 9.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  BProf képzés, Üzemmérnök-informatikus szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUBB06 4 2/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Blázovics László,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Blázovics László
  Egyetemi adjunktus
  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék (AUT)
   
  Dr. Berta István
  Egyetemi tanár
  Villamos Energetika Tanszék (VET)
   
  Dr. Iváncsy Tamás
  Egyetemi docens
  Villamos Energetika Tanszék (VET) 
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  Operációs rendszerek, Hálózatok alapjai és üzemeltetése, Kódolás és IT biztonság
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("5N-A9") ÉS

  Szakirany("BPINteszt", _)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  A tanterv részeként rögzített.
  7. A tantárgy célkitűzése
  A tárgy célja rendszergazda szintű ismeretek átadása a számítógépek, valamint az összetett rendszerek, a hálózatba kapcsolt információs rendszerek működtetési és rendszer-adminisztrációs feladatainak területén. A tárgy külön figyelmet fordít arra, hogy ne csupán szoftver üzemeltetés témakörében szerezzen jártasságot a hallgató, hanem más oldalról is rálátást kapjon a közepes és nagyvállalati informatikai infrastruktúra üzemeltetésére. A főbb célok a következők:
  • Informatikai rendszerüzemeltetés adminisztrálásának megismerése (megértési szint - K2)
  • Informatikai infrastruktúra felépítése, menedzselése vállalati környezetben (alkalmazási szint - K3)
  • Windows alapú rendszerek üzemeltetése (alkalmazási szint - K3)
  • Hálózati infrastruktúra és a rá épülő szolgáltatások menedzselése (alkalmazási szint - K3)
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások tematikája:

  Előadás

  Előadás anyaga

  1

  Informatikai eszközök üzemeltetése kis és nagy vállalati környezetben.

  2

  Energiaellátás biztonsága Informatikai rendszerek üzemeltetésének standardizálása: ITIL

  3

  A villámvédelem alapelvei

  4

  Villámvédelmi zónák és koordinált túlfeszültség védelem 

  5

  Berendezések villámvédelme és túlfeszültség védelme 

  6

  Az elektrosztatikus feltöltődés és az elektrosztatikus kisülés (ESD) 

  7

  Kisfrekvenciás EMC zavarok és hatásuk

  8

  Informatikai rendszerek üzemeltetésének standardizálása: ITIL

  9

  Active Directory (AD) környezet kialakítása, üzemeltetése

  10

  Hyper-V működése, virtualizáció

  11

  Felhő környezetek

  12

  A Powershell és hanszálata

  13

  Esettanulmány

  14

  Esettanulmány


  A gyakorlatok tematikája:

  Gyakorlat

  Gyakorlat anyaga

  1

  Informatikai rendszerek üzemeltetésének standardizálása: ITIL, Helpdesk

  2

  Villám által indukált feszültség számítása

  3

  Laborbemutató kisülések hatásairól

  4

  Túlfesz levezető eszközök működésének vizsgálata

  5

  ESD mérések

  6

  Active Directory Domain Services konfiguráció

  7

  Active Directory Domain Services telepítése

  8

  Active Directory objektumok

  9

  Active Directory biztonsági rendszer. Jogosultságok kezelése

  10

  Active Directory Group Policy rendszer

  11

  Powershell a gyakorlatban

  12

  Felhő környezetek használata

  13

  Esettanulmány

  14

  Esettanulmány


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy oktatása során arra törekszünk, hogy a hallgatók a valós IT üzemeltetési problémákkal, feladatokkal találkozzanak. Az előadások keretében is sok, valós gyakorlatból származó példát ismertetünk. Tervezünk legalább egy alkalommal vendég-előadót is meghívni, aki járatos nagy rendszerek üzemeltetésében. 

  A gyakorlatokon a hallgatók mindegyikét bevonjuk a munkavégzésbe. Minden gyakorlaton 2-5 fős csoportokban (a csoport létszáma függ a tényleges hallgatói létszámtól) kell – az előzőekben elhangzott elméleti előadásokhoz kapcsolódó – feladatokat megoldaniuk, majd a gyakorlat végén minden csoport bemutatja eredményét, melyet a gyakorlat vezetője ellenőriz és értékel. 

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 

  Aktív részvétel a csoportos gyakorlatokon. A gyakorlatok eredményének bemutatása (csoportonként) a gyakorlat végén. 

  A félév végi aláírás feltételei: 

  A gyakorlatok legalább 70%-nak – azaz a 14-ből legalább 10 gyakorlat – elvégzése (jelenlét a gyakorlaton + eredmények bemutatása). 

  A vizsgaidőszakban:  

  A vizsgaidőszakban írásbeli vizsgát tartunk, amely 100 pontos, ebből legalább 40 pontot el kell érni a sikerességhez.

  Az osztályzat megállapításának módja: 

  Az osztályzat a vizsgán elért pontszám alapján kerül megállapításra az alábbiak szerint:
  85- jeles
  70-84
  55-69 közepes
  40-54 elégséges
   0-39 elégtelen
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadóval előre egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • A tárgy honlapján megtalálható diák
  • T.A. Limoncelli et all: The Practice of System and Network Administration 3rd Edition, Addison-Wesley Professional, 2016
  • T.A. Limoncelli: The Practice of Cloud System Administration 1st Edition, Addison-Wesley Professional, 2014
  • EMC Education: Information Storage and Management: Storing, Managing, and Protecting Digital Information in Classic, Virtualized, and Cloud Environments 2nd Edition; Wiley, 2012
  • Nemeth, Snyder, Hein, Whaley: UNIX and Linux System Administration Handbook, Prentice Hall, 2010
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontaktóra

  56

  Készülés előadásokra

  14

  Készülés gyakorlatra

  24

  Készülés laborra

  0

  Készülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  0

  Önálló tananyag-feldolgozás

  6

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Blázovics László

  Egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék (AUT)

  Dr. Berta István

  Egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tanszék (VET)

  Dr. Iváncsy Tamás

  Egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék (VET)