Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  IT üzemeltetés

  A tantárgy angol neve: IT Operation

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. június 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  BProf képzés, Üzemmérnök-informatikus szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUBB06 4 2/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Blázovics László, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Blázovics László
  Egyetemi adjunktus
  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék (AUT)
   
  Dr. Berta István
  Egyetemi tanár
  Villamos Energetika Tanszék (VET)
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  Operációs rendszerek, Hálózatok alapjai és üzemeltetése, Kódolás és IT biztonság
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("5N-A9")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  A tanterv részeként rögzített.
  7. A tantárgy célkitűzése
  A tárgy célja rendszergazda szintű ismeretek átadása a számítógépek, valamint az összetett rendszerek, a hálózatba kapcsolt információs rendszerek működtetési és rendszer-adminisztrációs feladatainak területén. A tárgy külön figyelmet fordít arra, hogy ne csupán szoftver üzemeltetés témakörében szerezzen jártasságot a hallgató, hanem más oldalról is rálátást kapjon a közepes és nagyvállalati informatikai infrastruktúra üzemeltetésére. A főbb célok a következők:
  • Informatikai rendszerüzemeltetés adminisztrálásának megismerése (megértési szint - K2)
  • Informatikai infrastruktúra felépítése, menedzselése vállalati környezetben (alkalmazási szint - K3)
  • Windows alapú rendszerek üzemeltetése (alkalmazási szint - K3)
  • Hálózati infrastruktúra és a rá épülő szolgáltatások menedzselése (alkalmazási szint - K3)
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások tematikája:

  Előadás

  Előadás anyaga

  1

  Informatikai eszközök üzemeltetése kis és nagy vállalati környezetben.

  2

  Informatikai rendszerek kialakítása, felépítése

  3

  Informatikai rendszerek üzemeltetésének standardizálása: ITIL

  4

  IT rendszergazdai feladatok a gyakorlatban

  5

  IT hálózatok kialakítása

  6

  Hálózati felügyeleti rendszer építése - Nagios a gyakorlatban

  7

  Linux rendszerek, szolgáltatások üzemeltetése

  8

  Windows operációs rendszerek, munkaállomások, szerverek Active Directory (AD) környezet kialakítása

  9

  AD üzemeltetés

  10

  Hyper-V működése, virtualizációs stratégia,Felhő környezetek

  11

  A Powershell és hanszálata

  12

  Adatbázisok üzemeltetése, mentési stratégiák

  13

  IT biztonság az üzemeltetésben

  14

  Esettanulmány

  A gyakorlatok tematikája:

  Gyakorlat

  Gyakorlat anyaga

  1

  Informatikai rendszeradminisztrációs feladatok - Helpdesk

  2

  Informatikai rendszerek felügyelete, üzemeltetése - SCCM LANDESK

  3

  Informatikai rendszerek üzemeltetésének standardizálása: ITIL

  4

  Tömeges telepítések MDT és WDS, Távoli telepítések

  5

  IT hálózatok felügyelete

  6

  Hálózati felügyeleti rendszer építése - Nagios a gyakorlatban

  7

  LINUX szerverek felügyelete, üzemeltetése

  8

  AD kialakításának szempontjai, egy képzeletbeli vállalat szervezeti struktúráján keresztül

  9

  Szerverek környezetének kialakítása - WSUS szerver és egyéb eszközök, alkalmazások használata

  10

  Felhő környezetek használata

  11

  Powershell a gyakorlatban

  12

  Adatbázisok üzemeltetése

  13

  IT biztonság az üzemeltetésben

  14

  Esettanulmány

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy oktatása során arra törekszünk, hogy a hallgatók a valós IT üzemeltetési problémákkal, feladatokkal találkozzanak. Az előadások keretében is sok, valós gyakorlatból származó példát ismertetünk. Tervezünk legalább egy alkalommal vendég-előadót is meghívni, aki járatos nagy rendszerek üzemeltetésében. 

  A gyakorlatokon a hallgatók mindegyikét bevonjuk a munkavégzésbe. Minden gyakorlaton 2-5 fős csoportokban (a csoport létszáma függ a tényleges hallgatói létszámtól) kell – az előzőekben elhangzott elméleti előadásokhoz kapcsolódó – feladatokat megoldaniuk, majd a gyakorlat végén minden csoport bemutatja eredményét, melyet a gyakorlat vezetője ellenőriz és értékel. 

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 

  Aktív részvétel a csoportos gyakorlatokon. A gyakorlatok eredményének bemutatása (csoportonként) a gyakorlat végén. 

  A félév végi aláírás feltételei: 

  A gyakorlatok legalább 2/3-ának elvégzése (jelenlét a gyakorlaton + eredmények bemutatása). 

  A vizsgaidőszakban:  

  A vizsgaidőszakban írásbeli vizsgát tartunk, amely 100 pontos, ebből legalább 40 pontot el kell érni a sikerességhez.

  Az osztályzat megállapításának módja: 

  Az osztályzat a vizsgán elért pontszám alapján kerül megállapításra az alábbiak szerint:
  85- jeles
  70-84
  55-69 közepes
  40-54 elégséges
   0-39 elégtelen
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadóval előre egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • A tárgy honlapján megtalálható diák
  • T.A. Limoncelli et all: The Practice of System and Network Administration 3rd Edition, Addison-Wesley Professional, 2016
  • T.A. Limoncelli: The Practice of Cloud System Administration 1st Edition, Addison-Wesley Professional, 2014
  • EMC Education: Information Storage and Management: Storing, Managing, and Protecting Digital Information in Classic, Virtualized, and Cloud Environments 2nd Edition; Wiley, 2012
  • Nemeth, Snyder, Hein, Whaley: UNIX and Linux System Administration Handbook, Prentice Hall, 2010
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontaktóra

  56

  Készülés előadásokra

  14

  Készülés gyakorlatra

  24

  Készülés laborra

  0

  Készülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  0

  Önálló tananyag-feldolgozás

  6

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Blázovics László Egyetemi adjunktus Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék (AUT)