Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Háttéralkalmazások

  A tantárgy angol neve: Backend Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. november 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Üzemmérnök-informatikus szak, BProf képzés
  Szoftverfejlesztés specializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUBB04 4 2/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kővári Bence András,
  4. A tantárgy előadója

  Név

  Beosztás

  Tanszék

  Dr. Asztalos Márk

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Dudás Ákos

  adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Gincsai Gábor

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Simon Gábor

  ügyvivő szakértő

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék


  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Objektumorientált programozás (Java)

  Szoftvertechnológia és -technikák (Tervezési minták, UML)

  Eseményvezérelt és vizuális programozás (.NET, C#)

  Adatkezelés (Alapfogalmak, SQL)

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("5N-A9")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal az háttéralkalmazások fejlesztése során leggyakrabban használt szerver oldali megoldásokat. A tárgy keretében a hallgatók jártasságot szereznek adatbázisokra épülő rendszerek megvalósításában, elsajátítják az adatrétegben és az üzleti logikai rétegben alkalmazott tipikus módszereket és eljárásokat. A tárgy ismerteti a különböző adatbázis-kezelő szerverek felépítését, működését és programozását. Továbbá bemutatja azon eljárásokat és megoldásokat, melyek segítségével az alkalmazott adatbázis platform elérhető és hatékonyan kezelhető az üzleti logikai komponensekben.


  A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgató képes lesz:


  - Többrétegű alkalmazások felépítése, objektumok elérése során használt protokollok (Web Service, REST) (K2)

  - Elterjedt adatbázis-motorok (MS SQL Server, Oracle Server) (K2)

  - Adatbázisszerver-oldali programozási lehetőségei (tárolt eljárások, triggerek, tranzakciók) (K3)

  - Adathozzáférést támogató elterjedt osztálykönyvtárak (JDBC, ADO.NET) felépítése és használata. (K2)

  - Az iparban használatos ORM keretrendszerek (JPA, Entity Framework) működése és használata. (K3)

  - Szerver oldali objektumok sorosításával kapcsolatos szabványok (XML, JSON) (K3)

  - Webes rendszerek szerveroldali programozása. (K2)

  - Számítási felhő alapú háttérrendszerek, nem relációs adatbázisok (K2)

  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  Az előadások tematikája:

  Előadás

  Előadás anyaga

  1.

  Bevezetés, többrétegű architektúrák, adatréteg alapjai

   

  2.

  Adatbázis-kezelő szerverek architektúrális felépítése, Tranzakciókezelés adatbázis-kezelő rendszerekben, MS SQL és Oracle szerver sajátosságai

   

  3.

  Haladó SQL nyelvi elemek és platformfüggő sajátosságok, Oracle Server

   

  4.

  Haladó SQL nyelvi elemek és platformfüggő sajátosságok, MS SQL Server

   

  5.

  Adatelérési osztálykönyvtárak, objektum relációs leképzés elméleti alapjai

   

  6.

  Objektum relációs keretrendszerek: Entity Framework

   

  7.

  Objektum relációs keretrendszerek: JPA, QueryDSL

   

  8.

  Objektumok sorosítása: JSON és XML alapú objektum leírások

   

  9.

  Webes rendszerek szerveroldali programozása

   

  10.

  Adatelérés többrétegű alkalmazásokban: Web service-ek és REST API-k

   

  11.

  Felhő alapú háttéralkalmazások – szolgáltatások (Azure)

   

  12.

  Felhő alapú háttéralkalmazások – adattárolás (Azure)

   

  13.

  Elosztott háttérszolgáltatások, mikroszolgáltatások

   

  14.

  Nem relációs adatbázisok

   

  A gyakorlatok tematikája:

  Gyakorlat

  Gyakorlat anyaga

  1

  Az Adatkezelés tárgyból elsajátított SQL ismeretek ismétlése

  2

  Tranzakciók alaptulajdonságai, platform specifikus sajátosságok vizsgálata Oracle Serveren és MS SQL Serveren

  3

  Bevezetés az Oracle Server programozásába: egyszerű tárolt eljárások és triggerek készítése, kivételek kezelése, kurzorok használata

  4

  Bevezetés az MS SQL Server programozásába: egyszerű tárolt eljárások és triggerek készítése, kivételek kezelése, kurzorok használata

  5

  Adatelérés .NET platformon (ADO.NET)

  6

  Adatelérés JDBC segítségével

  7

  Objektum relációs leképzés: Entity Framework használata

  8

  1. házi feladat bemutatása

  9

  Objektum relációs leképzés: JPA, QueryDSL

  10

  Webes alkalmazások készítése (ASP.NET)

  11

  Többrétegű alkalmazások készítése web service-ek használatával (WCF)

  12

  Többrétegű alkalmazások készítése web service-ek használatával (REST, JSON)

  13

  Felhő alapú háttéralkamazások (Azure)

  14

  2. házi feladat bemutatása


   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az előadás keretében a főbb témaköröket, koncepciókat, technológiákat mutatjuk be.

  A gyakorlatokon az előadáson elhangzottakat gyakoroljuk konkrét példákon keresztül. A gyakorlatok egy része vezetett mérés, ennek célja, hogy közösen, a gyakorlatvezetővel együtt találják ki a hallgatók a megoldást, amelyet a gyakorlatvezető végül részletesen megmutat. A gyakorlatokon vannak önálló feladatokat is, ezek megoldása a hallgatók feladata, de a gyakorlatvezetőtől lehet segítséget kérni, ha valaki elakad.

  10. Követelmények

   

  A szorgalmi időszakban:

  - A tárgyhoz 2 házi feladat tartozik, melyeket az erre kijelölt gyakorlati alkalmakig kell bemutatni. Mindkét házi feladatra 20-20 pont kapható, amelyeknek egyenként 50%-át el kell érni.

  - A házi feladat beszedéseken túl, 12 érdemi gyakorlatot tartunk, ebből 8-nak sikeresen teljesítettnek kell lennie. Egy gyakorlat sikeres, ha a hallgató jelen van az órán és sikeresen megírja a beugrót. A beugró az óra elején, rövid számonkérés, amely néhány kérdésből áll. Pontszámot nem adunk rá, egy beugró sikeres, vagy sikertelen lehet. A beugrókon a gyakorlathoz kapcsolódó, korábbi órákon (előadások, gyakorlatok) elhangzott anyagok ismeretét ellenőrizzük.

  A félév végi aláírás feltételei:

  - Mindkét házi feladat sikeres bemutatása és legalább 10-10 pont elérése.

  - Részvétel legalább 8 gyakorlaton és ezeken a beugró sikeres teljesítése

  A vizsgaidőszakban:

  - A vizsgaidőszakban írásbeli vizsgát tartunk, amely 60 pontos, ebből legalább 30 pontot el kell érni a sikerességhez.

  Az osztályzat megállapításának módja:

  A házi feladatok pontszáma 20-20%-ban, a vizsga 60%-ban számít az érdemjegybe.


   

  11. Pótlási lehetőségek

   

  A házi feladat pótlólagos leadása a pótlási időszakban kijelölt időpontig lehetséges.

  A gyakorlat részvétel és a beugrók pótlására nincs lehetőség, mivel a 12 lehetőségből csak 8 teljesítése az elvárt. A 8 teljesített gyakorlatba beszámítjuk az indokolt (pl. orvosilag igazolt) távolmaradást és a tanulmányi szünetek miatt elmaradt alkalmakat is. A házibeadási hetek nem számítanak bele a 12 alkalomba.

   


   

  12. Konzultációs lehetőségek

   

  Folyamatosan, az előadókkal, vagy gyakorlatvezetőkkel előre egyeztetett időpontban.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

   

  Itzik Ben-Gan: Exam Ref 70-761 Querying Data with Transact-SQL, Microsoft Press,  ISBN: 978-1509304332

  Rick Greenwald, Robert Stackowiak and Jonathan Stern: Oracle Essentials: Oracle Database 12c, O'Reilly Media, ISBN: 978-1449343033

  Bob Bryla and Kevin Loney: Oracle Database 12c The Complete Reference, Oracle Press, ISBN: 978-0071801751

  Andrew Troelsen, Philip Japikse: C# 6.0 and the .NET 4.6 Framework, Apress,  ISBN: 978-1484213339


   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés előadásokra7
  Félévközi készülés gyakorlatra14
  Házi feladat elkészítése33
   
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Asztalos Márk

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Dudás Ákos

  adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Kővári Bence András

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék