Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftvertechnológia és -technikák

  A tantárgy angol neve: Software Technology and Techniques

  Adatlap utolsó módosítása: 2020. június 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Üzemmérnök-informatikus szak, BProf képzés
  közös tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUBB02 3 2/0/4/v 7  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Charaf Hassan,
  4. A tantárgy előadója

  Név

  Beosztás

  Tanszék

  Dr. Charaf Hassan

  Egyetemi tanár

  Automatizálás és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Mezei Gergely

  Egyetemi docens

  Automatizálás és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Benedek Zoltán

  Egyetemi tanársegéd

  Automatizálás és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  ·       Objektumorientált programozás

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("5N-A9") ÉS

  [ HA
  EgyenCsoportTagja("BPROF - 2022 - MINTATANTERV HALLGATÓI")
  AKKOR
  TárgyTeljesítve_Képzésen("BMEVIIIBA02")

  EGYÉBKÉNT
  (TárgyEredmény("BMEVIIIBA02", "FELVETEL", _) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIIIBA02" , "jegy" , _ ) >= 2 ) ]

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a készség szintű tudás átadás a szoftverfejlesztés folyamata, támogató eszközei és módszertana területén, ami alkalmassá teszi a tárgyat sikeresen elvégzőket a fejlesztő műhelyek munkájába való zökkenőmentes bekapcsolódásra.

  A tárgy főbb témakörei a következők:

  ·       A szoftverfejlesztés folyamata, a fejlesztés lépései (megértés szint: magyarázatok, összefüggések ismerete, esetek felismerése, besorolása - K2)

  ·       A SOLID elvek a programozásban (alkalmazás szint (problémamegoldás ismeretek alkalmazásával, példák, feladatok önálló megoldása - K3)

  ·       Az UML jelölésrendszer (osztály-, szekvencia-, használati eset-, állapotdiagram) (K3)

  ·       Tervezési minták (K3)

  ·       Architektúrák, architektúrális tervezési minták (K2)

  Fejlesztési módszertanok (vízesés, RUP, agilis) (K2)

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások tematikája:

  Előadás

  Előadás anyaga

  1.

  Bevezetés, a félév áttekintés, a szoftverfejlesztés alapjai. A SOLID elvek

  2.

  Bevezetés az UML világába. Osztálydiagram.

  3.

  Osztálydiagram és szekvencia diagram.

  4.

  Állapotdiagram és aktivitás diagram

  5.

  Használati eset diagram

  6.

  UML összefoglalás és kitekintés. UML Profile.

  7.

  Tervezési minták – bevezetés (Singleton, Factory method, Prototype)

  8.

  Tervezési minták – Observer, Memento, Bridge, Adapter, Iterator, Template method, Command

  9.

  Architektúrális tervezési minták. Document-View. Model-View-Controller. MVVM. Pipes & filters. Több rétegű arhictektúrák.

  10.

  A szoftverfejlesztési fázisai, dokumentáció, tesztelés alapjai

  11.

  A vízesés és a RUP módszertan

  12.

  Agilis fejlesztés, Scrum

  13.

  Continous integration. Continous development. DevOps

  14.

  Kitekintés, tartalék

  A gyakorlatok (laborok) tematikája:

  Gyakorlat

  Gyakorlat anyaga

  1.

  Bevezetés, követelmények ismertetése. Objektumorientált programozás ismétlése Java alapon.

  2.

  Kódelemzés, a SOLID elvek vizsgálata egy meglévő kódon.

  3.

  Java kódból osztálydiagram készítése, osztálydiagramból Java kód készítése.

  4.

  Java kódból osztálydiagram készítése, osztálydiagramból Java kód készítése.

  5.

  C# és Java kód összehasonlítása, osztálydiagram készítése kódból és visszafelé.

  6.

  C# és Java kód összehasonlítása, osztálydiagram készítése kódból és visszafelé.

  7.

  Szekvencia diagram készítése forráskód alapján.

  8.

  Szekvencia diagram készítése forráskód alapján, a szekvencia-, és osztálydiagram kombinálása.

  9.

  Állapotgép forráskód készítés modell alapján

  10.

  Kódkészítés modell alapján, modellkészítés kód alapján.

  11.

  Specifikációból modell, majd forráskód készítés

  12.

  Specifikációból modell, majd forráskód készítés, gyakorlás

  13.

  Tervezési minták felismerése, kiegészítése

  11.

  Tervezési minták és implementálásuk (Singleton, Factory Method)

  12.

  Tervezési minták (Memento, Command)

  13.

  Tervezési minták (Observer, Bridge, Iterator)

  14.

  Tervezési minták – gyakorlás, összetett példák

  15.

  A Document- View és MVVM megközelítés a gyakorlatban

  16.

  A Document- View és MVVM megközelítés a gyakorlatban

  17.

  Architektúra és tervezés gyakorlat

  18.

  Szoftverfejlesztési módszertanok a gyakorlatban

  19.

  Szoftverfejlesztési módszertanok a gyakorlatban

  20.

  Tesztelés alapok a gyakorlatban

  21.

  Tesztelés alapok a gyakorlatban

  22.

  Házi feladat beadása

  23.

  Tartalék az elmaradó órákhoz, kitekintés

  24.

  Tartalék az elmaradó órákhoz, kitekintés

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás: a szoftverfejlesztési technológiák és technikák ismertetése, az elméleti, általános alapok az egyes témakörökhöz kapcsolódóan. Az előadás célja, hogy a hallgatók megismerjék a fogalmakat, a jelölésrendszert, amik használatát a laborok segítségével a gyakorlatban is elsajátíthatják később.

  Labor: számítógépes labor, ahol az egyes témakörökbe előbb a laborvezető segítségével betekintést nyernek, majd az elsajátított ismereteket a gyakorlatban is alkalmazzák önálló munkavégzés formájában.

  10. Követelmények

   

  A szorgalmi időszakban:

  Két kis házi feladat (részteljesítmény értékelés) és egy zárthelyi dolgozat (összegző értékelés). Az első házi feladat a hatodik héten kerül kiosztásra és a tizedik hétig kell beadni. A második feladat a tizenegyedik héten kerül kiosztásra és a szorgalom időszak végén megjelölt laboron kell beadni. A zárthelyik a nyolcadik-tizedik hét közt írják a féléves kari ZH tervnek megfelelően.

  A félév végi aláírás feltételei:

  A zárthelyi dolgozat és mindkét házi feladat legalább elégséges szintű teljesítése (az elérhető pontszám legalább felét kell megszerezni mindhárom esetben külön-külön).

  A vizsgaidőszakban:
  A vizsga sikeres teljesítése.

  Az osztályzat megállapításának módja:

  A vizsga 90 pontos. A vizsgán van beugró, amin legalább 50%-ot, valamint a teljes vizsgán is a pontszám legalább 50%-át el kell érni, különben a vizsga sikertelen.

  Mindkét házi feladat alapján 0-10 pont, a zárthelyi dolgozat alapján 0-40 pont adható, így összesen 150 pont szerezhető. Az év végi osztályzat ponthatárai 85% (jeles), 70% (jó), 60% (közepes), 50% (elégséges).

   

  11. Pótlási lehetőségek

   

  A két házi feladat közül az egyik (tetszőleges, de csak az egyik a kettő közül) pótolható a pótlási héten megadott időpontban. A zárthelyi dolgozat egy alkalommal pótzárthelyi dolgozattal pótolható.


   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Sommerville, I. – Szoftver rendszerek fejlesztése 2. bővített kiadás, Panem Kiadó, 2007

  Benedek Z., Levendovszky T.: Szoftvertechnikák (egyetemi jegyzet), BME, 2006
  Gamma, Helm, Johnson, Vlissides: Design Patterns, Addison-Wesley, 1994

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontaktóra

  84

  Készülés előadásokra

  6

  Készülés laborra

  28

  Készülés zárthelyire

  21

  Házi feladat elkészítése

  15

  Vizsgafelkészülés

  56

  Összesen

  210

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mezei Gergely

  Egyetemi docens

  Automatizálás és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Kővári Bence

  Egyetemi docens

  Automatizálás és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Bendedek Zoltán

  Tanársegéd

  Automatizálás és Alkalmazott Informatikai Tanszék