Mindennapi informatikai alkalmazások

A tantárgy angol neve: Everyday IT Applications

Adatlap utolsó módosítása: 2018. július 10.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Üzemmérnök-informatikus szak, BProf képzés
Közös tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUBA01   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kővári Bence András, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
4. A tantárgy előadója

Név

Beosztás

Tanszék

Dr. Kővári Bence

docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Általános felhasználói ismeretek a számítógéphasználatról

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Training.Code=("5N-A9")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

Célkitűzés:
Jártasság elérése a dokumentálás, prezentáció és kollaboráció eszközeinek használatában. Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és prezentációkészítő programok használatának elsajátítása. A dokumentumok tartalmi és formai elemek különválasztása, dokumentummodellek, reprezentációk, az eszközök funkcióinak szisztematikus áttekintése.

 

Témák:

-        Windows operációs rendszer használatának alapjai (alkalmazás szint - K3)

-        Szövegszerkesztés alapjai (Microsoft Word, Google Docs) (alkalmazás szint - K3)

-        Táblázatkezelés alapjai (Microsoft Excel, Google Sheets) (alkalmazás szint - K3)

-        Prezentációkészítés alapjai (Microsoft PowerPoint, Google Slides, Prezi) (alkalmazás szint - K3)

-        Online kollaboráció (Office 365, Google Drive, verziókezelés alapjai) (megértés szint - K2)

8. A tantárgy részletes tematikája

Az előadások tematikája:

Előadás

Előadás anyaga

1.

Bevezetés: A Windows operációs rendszer használata (meghajtók, mappák, virtuális mappák, parancssor, tömörítés), böngésző és keresőhasználat

 

2.

Szövegszerkesztés 1 (dokumentumtípusok, szoftverek, Word, szövegszerkesztés alapjai)

 

3.

Szövegszerkesztés 2 (stílusok, tipográfiai alapok, karakterkódolás, hivatkozások, képek, formátumok)

 

4.

Szövegszerkesztés 3 (dokumentálás)

 

5.

Táblázatkezelés 1 – Formázás, kimutatások, képletek, függvények, űrlapok, diagramok rajzolása

 

6.

Táblázatkezelés 2 – Összetett képletek és kimutatások

 

7.

Prezentáció készítés 1 (hogyan építsük fel a prezentációt?)

 

8.

Prezentáció készítés 2 (PowerPoint, diagramkészítés, folyamatábra)

 

9.

Prezentáció készítés 2 (Prezi)

 

10.

Online kollaboráció és dokumentumtárak, csoportmunka 1 (OneDrive, SharePoint, Google drive, levelezőlisták, kommunikációs szoftverek)

 

11.

Online kollaboráció és dokumentumtárak, csoportmunka 2 (Office 365)

 

12.

Verziókezelés alapjai

 

13.

Elosztott verziókezelés alapjai (git)

 

14.

Komplex dokumentumkezelési megoldások (beágyazott dokumentumok, formátumkonverzió, körlevélkészítés, kereszthivatkozások)

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Az előadás keretében a hallgatók megismerhetik a dokumentálás, prezentációkészítés ás online kollaboráció legfontosabb elméleti alapjait és leggyakrabban használt eszközeit. Ezek alkalmazását a hallgatók önálló gyakorlással sajátíthatják el, melynek ellenőrzését két kis házifeladat segítségével végezzük. Az elméleti anyag elsajátítását a szorgalmi időszak végén zárthelyi dolgozat segítségével értékeljük. 
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

·       A tárgyhoz 2 kis házi feladat (részteljesítmény értékelés) tartozik. Ezek során a hallgatóknak egyszerűbb szövegszerkesztési, táblázatkezelési illetve prezentációkészítési feladatokat kell megoldaniuk. Az első feladat beadásának határideje az 5. hét, a másodiké a 9. hét. Mindkét házi feladatra 10-10 pont kapható, amelyekből összesen legalább 10 pontot kell elérni.

·       A 13. héten nagyzárthelyi dolgozatot (összegző értékelés) írunk, mely a teljes félév anyagát kéri számon. A dolgozatra 80 pont kapható, melyből legalább 40 pontot kell elérni.

Az osztályzat megállapításának módja:

A házi feladatok pontszáma 10-10%-ban, a zárthelyi dolgozat 80%-ban számít az érdemjegybe.

11. Pótlási lehetőségek

Egy házi feladat esetében lehetőséget kínálunk a díjmentes pótlólagos leadásra a normál leadási határidőt követő 1 héten belül. Különeljárási díj ellenében mindkét feladat beadható a pótlási hétre kihirdetett határidőig.

 

A sikertelen zárthelyi pótlására a pontosan 1 lehetőséget biztosítunk a pótlási héten. 

12. Konzultációs lehetőségek

Folyamatosan, az előadókkal egyeztetett időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

·       Dr. Pétery Kristóf: Microsoft Office 2016 magyar nyelvű változat, Mercator Stúdió, 2016, ISBN: 978-963-365-635-8

·       Bártfai Barnabás: Office 2016, Bookline, 2016, ISBN: 978-6-1554-7738-6

·       Chacon, Scott, Straub, Ben: Pro Git, Apress, ISBN: 978-1-4842-0076-6
ingyenes elérhetőség: https://git-scm.com/book/en/v2

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontaktóra

28

Készülés előadásokra

14

Készülés gyakorlatra

0

Készülés laborra

0

Készülés zárthelyire

8

Házi feladat elkészítése

10

Önálló tananyag-feldolgozás

0

Vizsgafelkészülés

0

Összesen

60

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kővári Bence András

docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék