Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mindennapi informatikai alkalmazások

  A tantárgy angol neve: Everyday IT Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. július 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Üzemmérnök-informatikus szak, BProf képzés
  Közös tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUBA01   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kővári Bence András,
  4. A tantárgy előadója

  Név

  Beosztás

  Tanszék

  Dr. Kővári Bence

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Általános felhasználói ismeretek a számítógéphasználatról

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("5N-A9")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Célkitűzés:
  Jártasság elérése a dokumentálás, prezentáció és kollaboráció eszközeinek használatában. Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és prezentációkészítő programok használatának elsajátítása. A dokumentumok tartalmi és formai elemek különválasztása, dokumentummodellek, reprezentációk, az eszközök funkcióinak szisztematikus áttekintése.

   

  Témák:

  -        Windows operációs rendszer használatának alapjai (alkalmazás szint - K3)

  -        Szövegszerkesztés alapjai (Microsoft Word, Google Docs) (alkalmazás szint - K3)

  -        Táblázatkezelés alapjai (Microsoft Excel, Google Sheets) (alkalmazás szint - K3)

  -        Prezentációkészítés alapjai (Microsoft PowerPoint, Google Slides, Prezi) (alkalmazás szint - K3)

  -        Online kollaboráció (Office 365, Google Drive, verziókezelés alapjai) (megértés szint - K2)

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások tematikája:

  Előadás

  Előadás anyaga

  1.

  Bevezetés: A Windows operációs rendszer használata (meghajtók, mappák, virtuális mappák, parancssor, tömörítés), böngésző és keresőhasználat

   

  2.

  Szövegszerkesztés 1 (dokumentumtípusok, szoftverek, Word, szövegszerkesztés alapjai)

   

  3.

  Szövegszerkesztés 2 (stílusok, tipográfiai alapok, karakterkódolás, hivatkozások, képek, formátumok)

   

  4.

  Szövegszerkesztés 3 (dokumentálás)

   

  5.

  Táblázatkezelés 1 – Formázás, kimutatások, képletek, függvények, űrlapok, diagramok rajzolása

   

  6.

  Táblázatkezelés 2 – Összetett képletek és kimutatások

   

  7.

  Prezentáció készítés 1 (hogyan építsük fel a prezentációt?)

   

  8.

  Prezentáció készítés 2 (PowerPoint, diagramkészítés, folyamatábra)

   

  9.

  Prezentáció készítés 2 (Prezi)

   

  10.

  Online kollaboráció és dokumentumtárak, csoportmunka 1 (OneDrive, SharePoint, Google drive, levelezőlisták, kommunikációs szoftverek)

   

  11.

  Online kollaboráció és dokumentumtárak, csoportmunka 2 (Office 365)

   

  12.

  Verziókezelés alapjai

   

  13.

  Elosztott verziókezelés alapjai (git)

   

  14.

  Komplex dokumentumkezelési megoldások (beágyazott dokumentumok, formátumkonverzió, körlevélkészítés, kereszthivatkozások)

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Az előadás keretében a hallgatók megismerhetik a dokumentálás, prezentációkészítés ás online kollaboráció legfontosabb elméleti alapjait és leggyakrabban használt eszközeit. Ezek alkalmazását a hallgatók önálló gyakorlással sajátíthatják el, melynek ellenőrzését két kis házifeladat segítségével végezzük. Az elméleti anyag elsajátítását a szorgalmi időszak végén zárthelyi dolgozat segítségével értékeljük. 
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  ·       A tárgyhoz 2 kis házi feladat (részteljesítmény értékelés) tartozik. Ezek során a hallgatóknak egyszerűbb szövegszerkesztési, táblázatkezelési illetve prezentációkészítési feladatokat kell megoldaniuk. Az első feladat beadásának határideje az 5. hét, a másodiké a 9. hét. Mindkét házi feladatra 10-10 pont kapható, amelyekből összesen legalább 10 pontot kell elérni.

  ·       A 13. héten nagyzárthelyi dolgozatot (összegző értékelés) írunk, mely a teljes félév anyagát kéri számon. A dolgozatra 80 pont kapható, melyből legalább 40 pontot kell elérni.

  Az osztályzat megállapításának módja:

  A házi feladatok pontszáma 10-10%-ban, a zárthelyi dolgozat 80%-ban számít az érdemjegybe.

  11. Pótlási lehetőségek

  Egy házi feladat esetében lehetőséget kínálunk a díjmentes pótlólagos leadásra a normál leadási határidőt követő 1 héten belül. Különeljárási díj ellenében mindkét feladat beadható a pótlási hétre kihirdetett határidőig.

   

  A sikertelen zárthelyi pótlására a pontosan 1 lehetőséget biztosítunk a pótlási héten. 

  12. Konzultációs lehetőségek

  Folyamatosan, az előadókkal egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ·       Dr. Pétery Kristóf: Microsoft Office 2016 magyar nyelvű változat, Mercator Stúdió, 2016, ISBN: 978-963-365-635-8

  ·       Bártfai Barnabás: Office 2016, Bookline, 2016, ISBN: 978-6-1554-7738-6

  ·       Chacon, Scott, Straub, Ben: Pro Git, Apress, ISBN: 978-1-4842-0076-6
  ingyenes elérhetőség: https://git-scm.com/book/en/v2

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontaktóra

  28

  Készülés előadásokra

  14

  Készülés gyakorlatra

  0

  Készülés laborra

  0

  Készülés zárthelyire

  8

  Házi feladat elkészítése

  10

  Önálló tananyag-feldolgozás

  0

  Vizsgafelkészülés

  0

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kővári Bence András

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék