Modellalapú szoftverfejlesztési technikák

A tantárgy angol neve: Model-based Software Engineering

Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 29.

Tantárgy lejárati dátuma: 2013. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak
Villamosmérnöki szak
Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUAV93   2/0/0/v 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Lengyel László,
4. A tantárgy előadója
 Név:Beosztás:  Tanszék, Int.: 
 Dr. Lengyel László adjunktusAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
 Dr. Mezei Gergely adjunktusAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

- Az objektumorientált paradigma ismerete.

- Programozás alapjai

            - Szoftvertechnológia

            - Szoftvertechnikák

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
nincs
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy alapvető célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a korszerű modellalapú szoftverfejlesztés által kínált lehetőségeket, módszereket. Tárgyalásra kerülnek a szoftvermodellezés alapjai, a szakterület-specifikus modellezés (Domain-Specific Modeling), valamint a bejárás alapú modellfeldolgozók. A hallgatók .NET alapú modellező és modelltarnszformációs keretrendszert használnak, ugyanakkor a tárgyalásra kerülő és használt koncepciók platform függetlenek és a generált alkalmazások is tetszőleges, modellfeldolgozótól függő, platformot céloznak meg.

8. A tantárgy részletes tematikája

Hét

Előadás

1

Követelmények ismertetése, demó a szakterületi nyelvekről
Szakterületi nyelvek célja, alkalmazása, motiváló példák

2

Metamodellezési architektúrák

Metamodellek gyakorlati hasznosítása

3

Metamodellezés a gyakorlatban, egyszerűbb szakterületek metamodellje

Modellek, metamodell-modell kapcsolat, szakterületi metamodellek

4

Metamodell kiegészítése kényszerekkel, összetett attribútumok
Kényszerek szükségessége, komplex feltételek megfogalmazása

5

Konkrét szintaxis és hozzárendelése a metamodellhez
Példánymodellek megjelenítésének definiálása

6

Szakterületi szimuláció
Modellek dinamikus viselkedésének támogatása

7

Template-alapú kódgenerálás
Hatékony forráskódgenerálási megoldás

8

Round-trip engineering
A modellből indulva generáljunk kódot. Ezt követően fejlesszünk iteratívan, de ha a célszerűség, egyszerűség úgy kívánja, akkor nyúljunk bele a kódba is kézzel, majd szinkronizáljuk a modellt és a kódot eszköztámogatással.

9

Modelltranszformáció a gyakorlatban I
Bejárás alapú modelltarnszformáció

10

Modelltranszformáció a gyakorlatban II
Vizuális modelltranszformáció

11

Teljes szakterületi esettanulmány I
Modellezési probléma felvetés, megoldáskeresés, szakterületi nyelv definiálása

12

Teljes szakterületi esettanulmány II
A szakterület modelljeinek feldolgozása modelltranszformációval

13

Házi (otthoni) feladat bemutatás, összefoglaló, konzultáció

14

Tartalék

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás (laborban, az elmélet közvetlenül követhető a konkrét alkalmazásban)

10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: nagy házi feladat, zárthelyi dolgozat
  • A vizsgaidőszakban: -
  • Elővizsga: -
11. Pótlási lehetőségek

Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
A házi feladat különeljárási díj ellenében a pótlási héten pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint az előadóval egyeztetve.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Krysztof Czarnecki, Ulrich Eisenecker, Generative Programming: Methods, Tools, and Applications, Addison-Wesley, 2000.

Steven Kelly, Juha-Pekka Tolvanen, Domain-Specific Modeling: Enabling Full Code Generation, Wiley-IEEE Computer Society Press, 2008.

Jack Greenfield, Keith Short, Steve Cook, Stuart Kent, John Crupi, Software Factories: Assembling Applications with Patterns, Models, Frameworks, and Tools, Wiley Publishing, Inc., 2004.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire16
Házi feladat elkészítése16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Lengyel László adjunktus Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
 Dr. Levendovszky Tihamér adjunktus Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
 Dr. Mezei Gergely adjunktus Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék