Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Modellalapú szoftverfejlesztési technikák

  A tantárgy angol neve: Model-based Software Engineering

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 29.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak
  Villamosmérnöki szak
  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV93   2/0/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Lengyel László,
  4. A tantárgy előadója
   Név:Beosztás:  Tanszék, Int.: 
   Dr. Lengyel László adjunktusAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
   Dr. Mezei Gergely adjunktusAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  - Az objektumorientált paradigma ismerete.

  - Programozás alapjai

              - Szoftvertechnológia

              - Szoftvertechnikák

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy alapvető célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a korszerű modellalapú szoftverfejlesztés által kínált lehetőségeket, módszereket. Tárgyalásra kerülnek a szoftvermodellezés alapjai, a szakterület-specifikus modellezés (Domain-Specific Modeling), valamint a bejárás alapú modellfeldolgozók. A hallgatók .NET alapú modellező és modelltarnszformációs keretrendszert használnak, ugyanakkor a tárgyalásra kerülő és használt koncepciók platform függetlenek és a generált alkalmazások is tetszőleges, modellfeldolgozótól függő, platformot céloznak meg.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Hét

  Előadás

  1

  Követelmények ismertetése, demó a szakterületi nyelvekről
  Szakterületi nyelvek célja, alkalmazása, motiváló példák

  2

  Metamodellezési architektúrák

  Metamodellek gyakorlati hasznosítása

  3

  Metamodellezés a gyakorlatban, egyszerűbb szakterületek metamodellje

  Modellek, metamodell-modell kapcsolat, szakterületi metamodellek

  4

  Metamodell kiegészítése kényszerekkel, összetett attribútumok
  Kényszerek szükségessége, komplex feltételek megfogalmazása

  5

  Konkrét szintaxis és hozzárendelése a metamodellhez
  Példánymodellek megjelenítésének definiálása

  6

  Szakterületi szimuláció
  Modellek dinamikus viselkedésének támogatása

  7

  Template-alapú kódgenerálás
  Hatékony forráskódgenerálási megoldás

  8

  Round-trip engineering
  A modellből indulva generáljunk kódot. Ezt követően fejlesszünk iteratívan, de ha a célszerűség, egyszerűség úgy kívánja, akkor nyúljunk bele a kódba is kézzel, majd szinkronizáljuk a modellt és a kódot eszköztámogatással.

  9

  Modelltranszformáció a gyakorlatban I
  Bejárás alapú modelltarnszformáció

  10

  Modelltranszformáció a gyakorlatban II
  Vizuális modelltranszformáció

  11

  Teljes szakterületi esettanulmány I
  Modellezési probléma felvetés, megoldáskeresés, szakterületi nyelv definiálása

  12

  Teljes szakterületi esettanulmány II
  A szakterület modelljeinek feldolgozása modelltranszformációval

  13

  Házi (otthoni) feladat bemutatás, összefoglaló, konzultáció

  14

  Tartalék

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás (laborban, az elmélet közvetlenül követhető a konkrét alkalmazásban)

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: nagy házi feladat, zárthelyi dolgozat
  • A vizsgaidőszakban: -
  • Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
  A házi feladat különeljárási díj ellenében a pótlási héten pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint az előadóval egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Krysztof Czarnecki, Ulrich Eisenecker, Generative Programming: Methods, Tools, and Applications, Addison-Wesley, 2000.

  Steven Kelly, Juha-Pekka Tolvanen, Domain-Specific Modeling: Enabling Full Code Generation, Wiley-IEEE Computer Society Press, 2008.

  Jack Greenfield, Keith Short, Steve Cook, Stuart Kent, John Crupi, Software Factories: Assembling Applications with Patterns, Models, Frameworks, and Tools, Wiley Publishing, Inc., 2004.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Lengyel László adjunktus Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
   Dr. Levendovszky Tihamér adjunktus Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
   Dr. Mezei Gergely adjunktus Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék