Teljesítmény-átalakítók irányítása

A tantárgy angol neve: Power Control

Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

Tantárgy lejárati dátuma: 2014. július 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Szabadon választható tantárgy

 

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUAV76   4/0/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varjasi István,
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Varjasi István

 

docens

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektronika, szabályozástechnika, méréstechnika

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM
( KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08")
VAGY
KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-A8")
VAGY
KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-M8") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Ajánlott:

Elektronikus átalakítók (VIAUAV64), Elektronika 2 (VIAUA300)

Tematikaütközés miatt a tantárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tantárgyakat:

Neptun-kód       Cím

VIAU4003         Irányítástechnika

7. A tantárgy célkitűzése

Az elektronikus átalakítók irányításánál alkalmazott általános és specifikus irányítási elvek és azok megvalósításának megismertetése.

8. A tantárgy részletes tematikája

A tantárgy két fő tématerületre bontható:

Folyamatirányító számítógépek:

Analóg irányítás. Analóg jelformálók, PI és PID szabályozók kimenetének korlátozása, struktúraváltás megvalósítása.

Digitális irányítás. Egyedi/univerzális digitális folyamatirányító számítógépek, PLC-k, mikrokontrollerek, jelprocesszorok (DSP), programozható logikák (FPGA).

Jelérzékelés. Áram, feszültség, fordulatszám, pozíció érzékelése, jelleválasztás, jeldigitalizálás.

Beavatkozók. Időzítés, modulációs módszerek, jelszintillesztés, galvanikus leválasztás.

Kommunikáció: Terepbuszok: CAN (CanOpen), RS422/485 (ModBus); készüléken belüli kommunikáció (I2C, SPI), ipari Ethernet.

Teljesítményelektronikai átalakítók irányítása:

Általános irányítási elvek: statikus és dinamikus nemlinearitások (telítés, szaggatott áramvezetés, beavatkozás késleltetése) vizsgálata és kompenzálása, kaszkád szabályozási struktúrák (áram-feszültség, ill. nyomaték-fordulatszám-pozíció alá/felérendelt szabályozók).

AC-DC átalakítók. Hálózati- és kényszerkommutációs áramirányítók szabályozástechnikai modelljei, irányítási elvei és gyakorlati megvalósításuk. Feszültség- és áramszabályozó optimális beállítása.

DC-DC átalakítók irányítása. A legfontosabb átalakító típusok szabályozástechnikai vizsgálata, szokásos szabályozási struktúrái.

DC-AC átalakítók vezérlési elvei, impulzusszélesség moduláció. DC-AC átalakítót tartalmazó rendszerek szabályozástechnikai modelljei, irányítási elvek és megvalósításuk. DC-AC átalakítók alkalmazása megújuló energiaforrások hasznosításában.

Teljesítményfélvezetők vezérlése. Rövidzárlatvédelem. Intelligens vezérlő áramkörök.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, bemutató mérések.

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: Egy nagyzárthelyi

b.       A vizsgaidőszakban: Írásbeli és szóbeli vizsga

          c.              Elővizsga: A nagyzárthelyi legalább négyes szinten teljesítése esetén engedélyezzük

11. Pótlási lehetőségek

A félévközi számonkérés a TVSZ szerint pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

A vizsgák előtti napon, ill. a szorgalmi időszakban megbeszélés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tantárgy felvétele után a hallgatók által a tárgy honlapjáról letölthető anyagok:

- A tantárgyhoz írt elektronikus jegyzet

- Konferencia anyagok

- Folyóirat cikkek

Mohan-Undeland-Robbins: Power Electronics, John Wiley and Sons 1989.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés34
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Varjasi István

 

Docens

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék