Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Teljesítmény-átalakítók irányítása

  A tantárgy angol neve: Power Control

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2014. július 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Szabadon választható tantárgy

   

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV76   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varjasi István,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Varjasi István

   

  docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, szabályozástechnika, méréstechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  ( KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08")
  VAGY
  KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-A8")
  VAGY
  KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-M8") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Ajánlott:

  Elektronikus átalakítók (VIAUAV64), Elektronika 2 (VIAUA300)

  Tematikaütközés miatt a tantárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tantárgyakat:

  Neptun-kód       Cím

  VIAU4003         Irányítástechnika

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az elektronikus átalakítók irányításánál alkalmazott általános és specifikus irányítási elvek és azok megvalósításának megismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tantárgy két fő tématerületre bontható:

  Folyamatirányító számítógépek:

  Analóg irányítás. Analóg jelformálók, PI és PID szabályozók kimenetének korlátozása, struktúraváltás megvalósítása.

  Digitális irányítás. Egyedi/univerzális digitális folyamatirányító számítógépek, PLC-k, mikrokontrollerek, jelprocesszorok (DSP), programozható logikák (FPGA).

  Jelérzékelés. Áram, feszültség, fordulatszám, pozíció érzékelése, jelleválasztás, jeldigitalizálás.

  Beavatkozók. Időzítés, modulációs módszerek, jelszintillesztés, galvanikus leválasztás.

  Kommunikáció: Terepbuszok: CAN (CanOpen), RS422/485 (ModBus); készüléken belüli kommunikáció (I2C, SPI), ipari Ethernet.

  Teljesítményelektronikai átalakítók irányítása:

  Általános irányítási elvek: statikus és dinamikus nemlinearitások (telítés, szaggatott áramvezetés, beavatkozás késleltetése) vizsgálata és kompenzálása, kaszkád szabályozási struktúrák (áram-feszültség, ill. nyomaték-fordulatszám-pozíció alá/felérendelt szabályozók).

  AC-DC átalakítók. Hálózati- és kényszerkommutációs áramirányítók szabályozástechnikai modelljei, irányítási elvei és gyakorlati megvalósításuk. Feszültség- és áramszabályozó optimális beállítása.

  DC-DC átalakítók irányítása. A legfontosabb átalakító típusok szabályozástechnikai vizsgálata, szokásos szabályozási struktúrái.

  DC-AC átalakítók vezérlési elvei, impulzusszélesség moduláció. DC-AC átalakítót tartalmazó rendszerek szabályozástechnikai modelljei, irányítási elvek és megvalósításuk. DC-AC átalakítók alkalmazása megújuló energiaforrások hasznosításában.

  Teljesítményfélvezetők vezérlése. Rövidzárlatvédelem. Intelligens vezérlő áramkörök.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, bemutató mérések.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: Egy nagyzárthelyi

  b.       A vizsgaidőszakban: Írásbeli és szóbeli vizsga

            c.              Elővizsga: A nagyzárthelyi legalább négyes szinten teljesítése esetén engedélyezzük

  11. Pótlási lehetőségek

  A félévközi számonkérés a TVSZ szerint pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A vizsgák előtti napon, ill. a szorgalmi időszakban megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tantárgy felvétele után a hallgatók által a tárgy honlapjáról letölthető anyagok:

  - A tantárgyhoz írt elektronikus jegyzet

  - Konferencia anyagok

  - Folyóirat cikkek

  Mohan-Undeland-Robbins: Power Electronics, John Wiley and Sons 1989.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés34
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Varjasi István

   

  Docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék