Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mobil LINUX alkalmazások

  A tantárgy angol neve: Mobile Linux Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök-informatikus tantárgy 
  Villamosmérnöki szak   
  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV74   2/0/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Forstner Bertalan,
  4. A tantárgy előadója

  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Forstner BertalanadjunktusAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Bányász Gábortanársegéd Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Linux/Unix felhasználói alapismeretek.
  A C/C++ programozási nyelvek ismerete.
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja a Linux alapú mobil eszköz, mint fejlesztési platform bemutatása. A hallgatók az tárgy keretében megismerkedhetnek a mobil eszközökben használt Linux rendszerekkel, betekintést nyerhetnek azok felépítésébe. Ezt követően a gyakorlatban elsajátíthatják alkalmazások fejlesztését az egyik ilyen platformra (Maemo).
  8. A tantárgy részletes tematikája Bevezetés
  A Linux felépítése x86-os platformon. Linux rendszer kialakítása limitált hardware erőforrások esetén.
  Mobil Linux rendszerek
  Mobil Linux disztribúciók. A Maemo platform ismertetése.
  Fejlesztői környezet
  A fejlesztői környezet telepítése, konfigurálása, megismerése. Az alkalmazások fejlesztésének lépései. Tesztelés, és futatás az eszközön.
  Widget library
  A GTK+ toolkit megismerése. A GTK+ bővítése a Maemo környezetben (Hildon). Grafikus felületű alkalmazások fejlesztése. Beviteli eszközök használata.
  Hálózati kommunikáció
  A LAN, WLAN, Bluetooth kapcsolatok kezelése. Socket kommunikáció. Hálózati protokollok. Tanúsítványok kezelése.
  Telepítő csomagok
  Telepítő csomag készítése az alkalmazásokhoz. A csomagok menedzselése.
  Mono
  A Mono könyvtárak telepítése mobil Linux környezetben. Egyszerű .NET alkalmazások futtatása.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2 óra előadás tanszéki laboratóriumban.
  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: 2 házi feladat
  2. A vizsgaidőszakban: -
  3. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek A házi feladatok pótlólagos leadása a pótlási időszakban, egy kijelölt időpontban is lehetséges.
  12. Konzultációs lehetőségek Lehetőség van konzultációra az órák után, email-ben, vagy igény szerint megbeszélés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Tanszéki segédlet
  2. Maemo online dokumentáció
  3. GTK+ online dokumentáció
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra17
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése15
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:

  Bányász Gábor

  Dr. Forstner Bertalan

  tanársegéd

  adjunktus

  Aut. és Alk. Inf.

  Aut. és Alk. Inf.