Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatbáziskezelés a gyakorlatban

  A tantárgy angol neve: Database Design in Practice

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak 

  Szabadon választható tantárgy
      
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV73 6,7, 2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dudás Ákos,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Iváncsy RenátaAdjunktusAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Kovács FerencTanársegédAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08")
  VAGY
  KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-A8")
  VAGY
  KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-M8"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a modern adatbáziskezelő-rendszerek gyakorlati használatával. A tárgy keretén belül a hallgatók megismerkednek egy meghatározó adatbáziskezelő-rendszer felépítésével, működésével, programozásával. Gyakorlati úton tapasztalatot gyűjtenek az adatbázis alapú fejlesztések széles módszertanáról, alkalmazott technológiákról mind kliens, mind szerver oldalon, ezáltal alapvető piacképes tudásra tesznek szert.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgy oktatása alapvetően labor gyakorlatok formájában történik. Minden gyakorlaton egy konkrét témakörrel kapcsolatos problémával és annak megoldási lehetőségeivel ismerkednek meg a hallgatók.

  A tárgy az alábbi témaköröket tárgyalja részletesen:

   1. gyakorlat:
    • Követelmények ismertetése
    • Komponensek ismertetése (architektúra)
     • Listener
     • Server Instance
     • TableSpace
     • Szegmensek
     • Extentek
     • Listener konfigurációs fájl
     • Instance konfigurációs fájl
     • SGA
     • Háttérfolyamatok
    • Kliensek
     • TNSNAMES
     • Adminisztrációs kliens
     • SQL Worksheet
     • SQL Deveoper
     • PL/SQL Developer
     • Toad
    • Telepítés screenshotokkal
   1. gyakorlat
    • Séma objektumok
    • Mentés visszaállítás (dump)
    • Data Dictionary felépítése
     • Dinamikus rész
     • Statikus rész
     • Séma objektumok leírás
     • Session leírása
     • Tranzakciók
     • www.orafaq.com
    • Biztonsági rendszer
     • Profile
     • Rendszer jogosultságok
     • Objektum jogosultságok
     • Role-ok használata
     • Program modulok biztonsági kérdései
   1. gyakorlat
    • Tranzakciókezelés
   1. gyakorlat:
    • SQL nyelv 1.
     • DDL
     • DML
     • Beépített függvények, (sysdate, decode, to_date, to_number, to_char, nvl stb.)
     • DCL
   1. gyakorlat
    • Programozás 1.
     • Blokk
     • Tárolt eljárás
     • Tárolt függvény
     • Programvezérlő utasítások
     • Kivételkezelés
   1. gyakorlat
    • ZH 45 perc
    • Dinamikus SQL  (pl. archiválása)
   1. gyakorlat
    • Programozás 2.
     • Kurzorok kezelése
     • Triggerek
   1. gyakorlat
    • Programozás 3.
    • Csomagok
    • Beépített csomagok
   1. gyakorlat
    • Külső tárolt eljárás
     • Java
     • C/C++
   1. gyakorlat
    • XML
    • Webes felület generálása szerver oldalról
   1. gyakorlat
    • Lekérdezés optimalizáció
   1. gyakorlat
    • ADO.NET
    • ORA objects for .NET
   1. gyakorlat:
    • ZH
   1. gyakorlat
    • Rapid Application Developement
    • Report generálás

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Gyakorlat

  10. Követelmények a.       A szorgalmi időszakban: Az ismeretek átfogó és részletes áttekintését a szorgalmi időszak alatt 2 alkalommal zárthelyivel mérjük   A félév elismerést jelentő félév végi jegy megszerzésére akkor van lehetőség, ha
   • a hallgató sikeres zárthelyit írt, (TVSz 14.§ (1/a) szerint)
   • a hallgató a gyakorlatokat rendszeresen látogatta (hiányzása nem haladja meg a TVSz 14.§ (4) szerint megengedett mértéket).
    A fenti 2 feltétel bármelyikének nem teljesülése esetén a félév végi jegy elégtelen /TVSz 13.§ (5a)/.   b.       A vizsga időszakban:          -

   

  A fenti 2 feltétel bármelyikének nem teljesülése esetén a félév végi jegy elégtelen /TVSz 13.§ (5a)/.

   

  b.       A vizsga időszakban:

            -

   
  11. Pótlási lehetőségek ·        Egy elégtelen  zárthelyi egyetlen alkalommal pótolható.  - TVSz16 .§ (1) ·        Elégtelen (pót)zárthelyi  a pótlási héten  pótolható különeljárási díj megfizetése mellett. - TVSz16 .§ (3)
  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint előadóval egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Kende Mária, Kotsis Domokos, Nagy István: Adatbázis-kezelés az Oracle rendszerben, Panem Kiadó Kft. 2002Gábor András, Gunda Lénárd, Juhász István: Az Oracle és a web, Panem Kiadó Kft., 2003Anrew J. Brust, Stephen Forte, Programming Microsoft SQL Server 2005, MS Press, 2006

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra12
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Charaf Hassan

  docens

  Automatizálási és Alkal­ma­zott Infor­ma­tikai Tanszék

  Dr. Iváncsy Renáta

  adjunktus

  Automatizálási és Alkal­ma­zott Infor­ma­tikai Tanszék

  Kovács Ferenc

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkal­ma­zott Infor­ma­tikai Tanszék