Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Az újgenerációs .NET platform

  A tantárgy angol neve: New Generation .NET Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. március 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök-informatikus szak   
  Villamosmérnöki szak   
  Szabadon választható tárgy   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV71 6,7, 4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kővári Bence András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Albert István

  tanársegéd

  AAIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A .NET 2.0 platform alap ismerete előny, de a tárgy elvégzéséhez nem feltétlenül szükséges, mert a tárgy elvégzése során a szükséges ismeretek elsajátíthatóak.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a .NET 3.5 platform főbb komponenseivel. A cél, hogy a hallgató megismerje az egyik legkorszerűbb szoftver platformot, annak szolgáltatásait és lehetőségeit, továbbá gyakorlati útmutatót kapjon az ilyen típusú platformokra történő fejlesztésről. A tárgy egy átfogó képet ad hallgatóknak a .NET 3.5 verzió technológiáiról, gyakorlati példákon és problémákon keresztül mutatja be az alkalmazott megoldások jellegzetességeit. Az órák keretében a hallgatók számára lehetőség nyílik az előadás anyagának gyakorlati alkalmazására is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  ·        A C# 3.0 fordító újdonságai:

  o      Lambda kifejezések

  o      Automatikus tulajdonságok

  o      Bővítő metódusok

  o      Implicit típusú lokális változók

  o      Objektum és gyűjtemény inicializálás

  o      Névtelen típusok

  o      Standard lekérdezések, (LINQ to Objects)

  o      Nyelvbe ágyazott lekérdezések

  o      Kifejezés fák

  ·        A .NET BCL 3.5 újdonságai

  ·        Windows Presentation Foundation

  o      XAML: általános, deklaratív objektumfa leíró nyelv

  o      Architektúra

  o      Felhasználói felület elrendezés kezelés (layout)

  o      Vezérlők felépítése

  o      Vezérlők testreszabása, komponálás

  o      Eseménykezelés

  o      Erőforráskezelés

  o      Adatkötés

  o      Adatsablonok használata

  o      Stílusok

  o      Kioldók (triggerek)

  o      Animáció

  o      A WPF property keretrendszer

  o      Szövegkezelés, XPS

  o      Médiakezelés

  o      3D funkciók

  o      Nyomkövetés és hibakezelés

  ·        Windows Communication Foundation

  o      Architektúra

  o      WCF szolgáltatások és kliensek fejlesztésének alapjai

  §       Interfészek, üzenetek

  §       Szolgáltatások

  §       Kliensek

  o      Konfiguráció

  o      Kötések

  §       Üzenetcsatornák

  §       Üzenetkódolás

  o      Hosztolás és aktiválás

  o      Adminisztráció és diagnosztika

  o      WCF szolgáltatások: biztonság és tranzakció-kezelés

  o      Együttműködés és migráció

  ·        Windows Workflow

  o      Architektúra

  o      Futtatókörnyzet

  o      Szekvenciális folyamat

  o      Állapotgép

  o      Aktivitások

  o      Életciklus

  o      WF szolgáltatások

  §       Szálkezelés és ütemezés

  §       Tranzakció

  §       Nyomkövetés

  §       Perzisztencia

  §       Kommunikáció

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás + Gyakorlat

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: Házi feladat

  b.       A vizsgaidőszakban:                   Szóbeli vizsga

           c.              Elővizsga:                                   Nincs

  11. Pótlási lehetőségek    ·        Az házi feladat különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási időszak végéig adhatóle késedelmesen.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint előadóval egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom 1. Könyv (előkészületben): A .NET 3.5 keretrendszer és programozása 2. Tanszéki jegyzet
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  …………….. 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Albert István

  tanársegéd

  AAIT

  Kővári Bence

  doktorandusz

  AAIT

  Kaszó Márk

  doktorandusz

  AAIT