Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  5G vertikumok

  A tantárgy angol neve: 5G Verticals

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 18.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus szak

  Villamosmérnöki szak

  Üzemmérnök-informatikus szak 

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV48   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Charaf Hassan,
  4. A tantárgy előadója

   

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Charaf Hassan

  egyetemi tanár

  BME AUT

  Szilágyi Péter

   

  Nokia Bell Labs

  Dr. Vincze Zoltán

   

  Nokia Bell Labs

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Objektumorientált programozási ismeretek, szoftverfejlesztési alapismeretek.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az 5G a celluláris távközlési szabványok első generációja, amelyben már a tervezéskor figyelembe vették a hagyományos beszéd és „best effort” adatátvitelen túli, jellemzően ipari felhasználók által támasztott speciális kommunikációs igényeket. Az ilyen ipari felhasználások, ún. vertikumok számára létrehozott szabványos és nem szabványos technológiákat tekinti át a tárgy, elméleti és gyakorlati szempontból is. Az előadások ismertetik a vertikumok kommunikációs és számítási igényeit, az 5G architektúrára és szolgáltatásokra gyakorolt hatásukat, konkrét felhasználási eseteken és implementációkon keresztül.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Hét

  Előadás anyaga

  1.

  Bevezető: 5G technológia használata ipari környezetben

  Miért beszélünk vertikumokról távközlési szempontból?

  Vertikumok működése, speciális igényei és elvárásai: külső use case-ek, már kiforrott (akár szabványosított) technológiával, minőségi követelményekkel, meghatározott (nem telekommunikáció centrikus) munkafolyamatokkal és célokkal, mérhető paraméterekkel és indikátorokkal

  Példák: V2X, TSN, I4.0 use case-ek bemutatása

  2.

  Natív 5G technológiák

  Mi a különbség az OTT és integrált/natív megoldások között?

  Miért van szükség celluláris technológiába integrált képességekre?

  Natív technológiák magas szintű áttekintése: URLLC, side-link, IoT, TSN

  IoT és I4.0 közötti különbségek (pl. sensor adatok begyűjtése)

  URLLC (rádiós) és kritikus (magas rendelkezésre állású) rendszerek közötti különbség (e2e-ben redundáns, stb.)

  TSN és determinisztikus hálózatok közötti különbség

  3.

  URLLC és TSN

  A technológiák bemutatása

  Szabványok, képességek

  Felhasználási esetek

  4.

  Side-link

  A technológia bemutatása

  Szabványok, képességek

  Felhasználási esetek

  5.

  IoT 1/2

  A technológia bemutatása

  Szabványok, képességek

  IoT/I4.0 rendszerek architektúrája a gyakorlatban

  6.

  IoT 2/2

  Szenzorok adatainak begyűjtése a gyakorlatban

  Determinisztikus hálózatok a gyakorlatban

  Hozzáférési és biztonsági kérdések

  7.

  Cloud robotika 1/2

  Bevezetés a cloud robotikába

  Cloud continuum és eloszott robotvezérlés

  Telekommunikációs igények

  8.

  Cloud robotika 2/2

  Digital Twin

  Elosztott mesterséges intelligencia

  9.

  V2X, AGV 1/2

  A technológiák ismertetése (DSRC, PC5, V2V, V2N)

  Szabványok, képességek

  Elosztott és robusztus kommunikációs módszerek (multi-link, multi-technológia)

  10.

  V2X, AGV 2/2

  V2X üzenetek továbbítása valós idejű hálózati adatelemzéssel

  Jármű autonómia szintek – az elosztottól a központi vezérlésig

  Többszereplős elosztott rendszerek kérdései (operátorok, út üzemeltetők, autógyártók)

  11.

  eHealth 1/2

  Személyes hálózatok

  Viselhető és beültethető szenzorok, adatgyűjtés és -továbbítás

  12.

  eHealth 2/2

  Valós idejű és hosszú távú adatelemzés

  Döntéstámogatás és automatikus ajánlások személyes és intézményi szinten

  13.

  AR, VR 1/2

  Technológia ismertetése

  Távközlési igények a biológiai igények tükrében (motion sickness, motion to photon)

  14.

  AR, VR 2/2

  AR videó annotálás a cloud continuumban

  Kooperatív elosztott AR alapú tevékenységek támogatása

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Gyakorlatias, alkalmazásközpontú előadások keretében.

  Kijelölt írásos anyag elsajátítása.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban egy zárthelyi dolgozat és szóbeli számonkérés a félév végén.

  A féléves értékelésbe a zárthelyi dolgozat 50%-ban és a szóbeli számonkérés 50%-ban számít.

  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi dolgozat és a szóbeli számonkérés pótlása a pótlási időszakban lehetséges. 
  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, az oktatókkal egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgy weboldalán elhelyezett írásos anyagok. 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  8

  Felkészülés zárthelyire

  8

  Házi feladat elkészítése

   

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  Felkészülés szóbeli számonkérésre

  16

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Szilágyi Péter

   

  Nokia Bell Labs

  Vulkán Csaba

   

  Nokia Bell Labs

  Dr. Vincze Zoltán

   

  Nokia Bell Labs

  Dr. Charaf Hassan

  egyetemi tanár

  BME AUT