Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  5G releváns technológiák

  A tantárgy angol neve: 5G Relevant Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 18.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus szak

  Villamosmérnöki szak

  Üzemmérnök-informatikus szak 

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV47   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Charaf Hassan,
  4. A tantárgy előadója


  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Charaf Hassan

  egyetemi tanár

  BME AUT

  Szilágyi Péter

   

  Nokia Bell Labs

  Dr. Vincze Zoltán

   

  Nokia Bell Labs

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Objektumorientált programozási ismeretek, szoftverfejlesztési alapismeretek.
  7. A tantárgy célkitűzése Az 5G hálózatok implementációi számos, az információs és internetes tartalomszolgáltatásban kifejlesztett technológiát is felhasználnak, pl. felhő alapú szoftveres megoldásokat és mesterséges intelligenciát. A tárgy keretében a hallgatók megismerik, hogy ezek a meghatározó technológiák hogyan épülnek be az 5G hálózatokba, milyen új képességeket adnak a szolgáltatás minőség, kiszolgálási hatékonyság, hibatűrés és felügyelet terén, valamint hogyan járulnak hozzá, hogy az 5G egy egyesített kommunikációs és számítási platformként jelenjen meg az ipari, egészségügyi, jármű és drón kommunikációs vertikumok számára is. A tárgy elméleti tudáson kívül gyakorlati foglalkozásokat is nyújt a BME-Nokia 5G Kutatási és Innovációs Hálózaton. A gyakorlati kurzusok célja, hogy a hallgatók egy-egy konkrét tervezési és implementációs feladat mentén megértsék, mit jelent egy új képesség (többrétegű hálózat monitorozás) kifejlesztése és bevezetése egy 5G hálózatban, virtualizált környezetben. A gyakorlati kurzusokat közösen, az előadó vezetésével oldjuk meg, a feladat megoldásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás átadása mellett.
  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  Hét

  Előadás anyaga

  1.

  Bevezető: technológiák és szerepük az 5G-ben: Mesterséges intelligencia, Felhő technológiák, Szoftverizálás és programozható hálózatok, Open RAN.

  2.

  Mesterséges intelligencia 1/4 – áttekintés

  Miért és hol van szükség MI alkalmazására a távközlésben (NF szinten; hálózat felügyeletre; hálózat managementre; closed-loop automation; cognitive hálózatok).

  MI-vel szemben támasztott elvárások: latency, topológia (elosztott), folyamatos öntanulás.

  Milyen adatforrások találhatók egy hálózatban (PM, FM, log, stb.).

  Mi a különbség hálózati adatok és a klasszikus MI adati között, ennek jelentősége, adat és model management problémák (data collection, training, model LCM, ownership, multi-vendor interworking, stb.).

  Klasszikus MI módszerek és alkalmazhatóságuk (supervised, unsupervised, RL, stb.).

  3.

  Mesterséges intelligencia 2/4 – alkalmazási területek és technológiák

  Mi a különbség az OTT MI és a natív/beágyazott MI között?

  Rádióba ágyazott MI: AI air interface, network as a sensor, RRM/scheduling

  Core-ba ágyazott MI: NWDAF, NEF-es esetek

  OTT MI: management és automatizációs célokra: állapot modellezés, CLA koncept

  Native AI a 6G-ben

  Network AI és OTT AI közötti együttműködés

  4.

  Mesterséges intelligencia 3/4 – autonóm hálózatok

  Hálózat automatizálás és autonómia evolúciója (SON-tól cognitive hálózatokig)

  Model management kérdésköre

  Trustworthy AI kérdésköre

  MI vezérlése és felügyelete mint kérdés

  5.

  Mesterséges intelligencia 4/4 – intent alapú hálózatok

  Mesterséges intelligenciával automatizált rendszer irányítása

  Intent alapú hálózat menedzsment

  H2M/M2H interfész

  Hálózat oldali intent technológiák

  6.

  Felhő technológiák mobil használatban 1/2

  Miért és hol kell felhő – mobil specifikusan

  Cloud continuum

  Core cloud

  7.

  Felhő technológiák mobil használatban 2/2

  Edge cloud szerepe a mobil hálózatokban

  MEC (Mobile Edge Computing)

  O-RAN (Open RAN)

  8.

  Szoftverizálás és programozható hálózatok 1/2 – általánosságban

  Hálózati funkciók standard kiterjesztési módjai: új 5GC NF vagy trusted AF (SBA-n keresztül); NEF

  Nem standard módok: U-plane csomag alapú megoldások; resource manager vagy domain controller fölé implementált custom adaptációs logika és interface-ek („becsomagolás”)

  Management rendszeren (nem standard) keresztül

  9.

  Szoftverizálás és programozható hálózatok 2/2 – a BME-Nokia 5G Kutatási és Innovációs Hálózatban

  A hálózat architektúrája

  API-k, technológiák ismertetése (pl. DPDK)

  VM-ek, account-ok, hozzáférés

  Gyakorlati kurzusok ismertetése

  10.

  Gyakorlati kurzus 1/5

  U-plane-be illesztett VM implementálása, UE Attach C-plane RTT mérésre, DPDK-val

  11.

  Gyakorlati kurzus 2/5

  U-plane-be illesztett VM implementálása, TCP RTT mérésére, DPDK-val

  12.

  Gyakorlati kurzus 3/5

  Szenzorok által generált adatsor begyűjtése, supervised MI modell tanítása, telepítése és futtatása, model életciklus menedzsmenttel

  13.

  Gyakorlati kurzus 4/5

  Felügyelet nélküli (unsupervised) MI modell tanítása PM counter-eken

  14.

  Gyakorlati kurzus 5/5

  Felügyelet nélküli (unsupervised) MI modell futtatása és kiértékelése PM counter-eken

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Gyakorlatias, alkalmazásközpontú előadások keretében.

  Kijelölt írásos anyag elsajátítása.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban egy zárthelyi dolgozat és szóbeli számonkérés a félév végén.

  A féléves értékelésbe a zárthelyi dolgozat 50%-ban és a szóbeli számonkérés 50%-ban számít.

  11. Pótlási lehetőségek

   

  A zárthelyi dolgozat és a szóbeli számonkérés pótlása a pótlási időszakban lehetséges.


   

  12. Konzultációs lehetőségek

   

  Igény szerint, az oktatókkal egyeztetve.


   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgy weboldalán elhelyezett írásos anyagok. 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  8

  Felkészülés zárthelyire

  8

  Házi feladat elkészítése

   

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  Felkészülés szóbeli számonkérésre

  16

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta


  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Szilágyi Péter

   

  Nokia Bell Labs

  Vulkán Csaba

   

  Nokia Bell Labs

  Dr. Vincze Zoltán

   

  Nokia Bell Labs

  Dr. Charaf Hassan

  egyetemi tanár

  BME AUT