Flutter alapú szoftverfejlesztés

A tantárgy angol neve: Flutter-based Software Development

Adatlap utolsó módosítása: 2021. február 8.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUAV45   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ekler Péter,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Ekler Péter

docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Forstner Bertalan

docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Pásztor Dániel

doktorandusz

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Juhos István 

Vogel Csongor 


5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Objektum orientált programozás

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Nincs

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja a Flutter keretrendszer, illetve a hozzá tartozó Dart programozási nyelv használatával történő szoftverfejlesztés módszereinek és legjobb gyakorlatainak bemutatása. A hallgató megismerkedik a keretrendszer főbb komponenseivel, a felépítésével, illetve a főbb könyvtárakkal, mellyel egy alkalmazást el lehet készíteni. A keretrendszeren keresztül bemutatásra kerül a deklaratív UI programozás paradigmája, megismerhető számos minta, amely más platformon is elérhető.

8. A tantárgy részletes tematikája

Hét

Előadás anyaga

1.

A Dart nyelv rövid története. Dart szintaktikai áttekintés és példakódok bemutatása DartPadben. A Flutter keretrendszer rövid történelme. A Flutter és Dart SDK-k telepítése, frissítések kezelése. Az Android Studio konfigurálása, Flutter plugin telepítése.

2.

Egy Flutter projekt felépítésének elemzése. A Flutter alapelemeinek megismerése. A Counter példa app elemzése Android Studióban. Állapotkezelés StatefulWidget és InheritedWidget segítségével.

3.

Főbb Flutter widgetek: MaterialApp, Appbar, Text, Image, Icon, SizedBox, Transform. UI elemek elrendezését segítő widgetek.

4.

Adatbevitelt segítő widgetek. Material Design elemeket megvalósító widgetek. A képernyők közötti navigáció megoldásának lehetőségei. Egyedi UI widget tervezése és megvalósítása.

5.

Listák és rácsos nézetek kezelése. Lista frissítés. A Sliver rendszer. Animációs lehetőségek. Telefon és tablet egyidejű támogatása.

6.

HTTP kapcsolatok alapszintű kezelése. Kódgenerátorok telepítése. Tipikus adatformátumok és azok feldolgozási lehetőségei. Aszinkron kommunikáció kezelése Future-ökkel.

7.

A hálózati kommunikáció kezelését megkönnyítő könyvtárak (Dio, Chopper). Egy konkrét HTTP API megszólítása, a válasz megjelenítése egy alkalmazásban. Widget Key szerepe, felhasználásuk.

8.

Perzisztens adattárolási lehetőségek. Egyszerű kulcs-érték tároló: SharedPreferences és UserDefaults wrapper. File kezelés, alkalmazás cache és tárhely elérése. ORM adatbázis kezelő megoldások SQLite alapokon (Moor, Floor).

9.

NoSQL adatbázis kezelés (Sembast, Hive). Komplex alkalmazás megvalósítása lista kezeléssel és adatbázis támogatással. Firebase Adattárolási lehetőségek: real time adatbázis, Cloud Firestore.

10.

Backend as a Service szolgáltatások áttekintése. Firebase képességek. Bejelentkeztetés és felhasználó kezelés. Crash reporting lehetőségek. Analitika. FlutterFire könyvtárak.

11.

Állapotkezelés Provider könyvtárral. BLoC tervezési minta, implementálása bloc és flutter_bloc könyvtárakkal. MobX állapotkezelés.

12.

Többnyelvűség támogatása Flutter alkalmazásban: flutter_localizations, flutter_i18n

13.

Architektúra rétegek implementációja (repository réteg, interactor réteg, presenter réteg, reducer réteg, megjelenítési réteg). Dependency injection.

14.

Webes és asztali platform támogatása. Összefoglalás, kitekintés.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: Félév közben egy ZH megírása kötelező. Emellett követelmény egy házi feladat elkészítése is félév során. A beadás határideje az utolsó előtti szorgalmi időszakbeli óra.

11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyi, illetve a házi feladat pótlására a pótlási időszakban van lehetőség.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint előadóval egyeztetve.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Előadásanyag, oktatói jegyzet
  • Eric Windmill: Flutter in Action. Manning Publications, ISBN: 9781617296147, 2020
  • Flutter API Reference, https://api.flutter.dev/, 2020
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra6
Felkészülés zárthelyire14
Házi feladat elkészítése12
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés60
Összesen
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Ekler Péter

docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Forstner Bertalan

docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Pásztor Dániel

doktorandusz

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Juhos István 

Vogel Csongor