Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Design a szoftverfejlesztésben

  A tantárgy angol neve: Design in Software Development

  Adatlap utolsó módosítása: 2020. október 15.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus Szak

  Villamosmérnök Szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV44   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kővári Bence András,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.aut.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kővári Bence András

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Kovács Tibor

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Kiss Lőrinc

  UX designer

  AutSoft Zrt.

   

   

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Általános szoftverfejlesztési és felhasználói alapismeretek

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja egy átfogó módszertani áttekintés a különböző platformú szoftverek felületeinek felhasználóbarát és esztétikus kialakítására. A jó felhasználói felület lehetővé teszi, hogy a használók ne vesszenek el az alkalmazás működésében, hanem kizárólag a munkájuk elvégzésére koncentrálhassanak. A tantárgy elvégzése során a hallgatók számos elméleti és gyakorlati példán keresztül megismerkedhetnek a felhasználói felülettervezés folyamatával az ötlet fázistól a megvalósításon át a tesztelésig, kiértékelésig. Átfogó képet kapnak az UX/UI design szakmában használt kollaboratív módszerek alkalmazásáról résztvevői és szervezői oldalról egyaránt, amely szoftverfejlesztőként megkönnyíti a designer csapattal való együttműködést.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Hét

  Előadás anyaga

  1

  A félév tematikájának ismertetése, ütemezés. A design folyamat illeszkedése a szoftverfejlesztésbe, szerepek a design csapatban. Esettanulmányok, történelmi alapok. Bevezetés a UX és UI designba.

  2

  A UX tervezési folyamat bemutatása, az eszköztár ismertetése (double diamond és egyéb reprezentációk, research, heurisztikus elemzés, sketch, wireframe). Kollaboráció és a közös munka folyamata (design studio, brainstorming, formális review, kritika, workshop) UI kutatás, konkurenciaelemzés, branding alapelvek.

  3

  A kutatási folyamat ismertetése, interjúk, field work, az eredmények feldolgozása (perszónák, HMW, user journey). Brand perszónák, arculattervezés, tone of voice fontossága és megtalálása.

  4

  Tervezési alapelvek (igazítás, elrendezés, ismétlés, kontraszt). Gestalt szabályok, konzisztencia. Tervezés mobil eszközökre, megfelelés a touchscreen igényeknek. Az elmúlt évek stílusai és design trendjei.

  5

  A leggyakoribb UX eszközök bemutatása (Xd, Balsamiq, Photoshop). Különleges képernyők (empty screens, error states). Sketching, wireframing. UX és UI designerek kollaborációja, munka wireframe alapján.

  6

  A leggyakoribb UI eszközök bemutatása (Xd, Zeplin, Illustrator). Prototyping, user testing, az AB-testing fontossága. Együttműködés a fejlesztőkkel.

  7

  UX Workshop

  8

  Onboarding folyamat UX és UI szemmel. Tooltips, dark patterns, hooked model ismertetése. Illusztrációk és azok szerepe, landing page és funkciója.

  9

  Színtan bevezető, tipográfia, tipográfia technológai háttere. A tervezés kimenete, erőforrásigények és azok menedzsmentje.

  10

  Accessibility, nem szokványos UI-ok. A legelterjettebb design systemek és a hozzájuk tartozó UI kit-ek (Material, OSX HIG), design systemek struktúrája (Atomic, Expressive). A szövegírás (copy) szerepe és fontossága.

  11

  Ikonográfia (ikonszettek, logótervezés), animációk megjelenése a designban.

  12

  Delightful details, mikrointerakciók UX-szel összekötve.

  13

  UI Workshop

  14

  Emotional design, game design alapelvek, gamification. Game UI megfontolások.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

   

  (1) A gyakorlást két kis házi feladat biztosítja, amelyek beadási határideje a kapcsolódó workshopot követő előadás kezdete. A házi feladatok beadása kötelező.

  (2) Megajánlott jegyért opcionális nagy házi feladatot lehet vállalni párban vagy egyénileg, melynek leadási határideje a szorgalmi időszak vége.

   

  A tantárgy anyagából a hallgatók a félév végén zárthelyi dolgozatot írnak. A félév végi osztályzatba a kis házi feladatok 25-25%-ban, a zárthelyi jegye (vagy nagyházi feladat pontszáma) 50%-ban számítódik be. A sikertelen zárthelyi pontosan egy alkalommal pótolható.

  11. Pótlási lehetőségek

  A késedelmes házi (otthoni) feladatokat a pótlási héten megadott határidőig be lehet adni. A pótlási időszak a kétciklusú képzésben az ún. pótlási hét (a szorgalmi időszak vége és a vizsgaidőszak kezdete közötti hét). (ld. TVSZ 16. § (2)).

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint előadókkal egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Caroline Jarrett, Gerry Gaffney, Steve Krug: Forms that Work: Designing Web Forms for Usability, Morgan Kaufmann

  Janice (Ginny) Redish: Letting Go of the Words: Writing Web Content that Works, Morgan Kaufmann

  Tom Tullis, Bill Albert: Measuring the User Experience: Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics, Morgan Kaufmann

  Susan M. Weinschenk: Neuro Web Design: What Makes Them Click?, New Riders

  Giles Colborne: Simple and Usable Web, Mobile, and Interaction Design, New Riders

  Bill Buxton: Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design, Morgan Kaufmann

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

      28

  Félévközi készülés órákra

  14

  Készülés zárthelyire

  8

  Házi feladat elkészítése

  10

  Vizsgafelkészülés

  0

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kővári Bence András

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Kovács Tibor

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Kiss Lőrinc

  UX designer

  AutSoft Zrt.