Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Folyamatmenedzsment megoldások SOA környezetben

  A tantárgy angol neve: Business Process Management in Service Oriented Architectures

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemVillamosmérnöki és Informatikai KarVillamosmérnöki SzakMűszaki Informatika SzakVálasztható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV40   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Juhász Sándor,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Charaf HassanEgyetemi docensAAIT
  Imre GáborDoktoranduszAAIT
  Balogh PéterDoktoranduszAAIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Java programozási nyelv

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A SOA (Szolgáltatás Orientált Architektúra) paradigma új kihívások elé állítja az informatikusokat és szervezőket egyaránt. A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a SOA-val és a hozzá kapcsolódó szervezési, technikai irányelvekkel, megoldásokkal. Az előadások érintik a terület üzleti, integrációs kihívásait, s kiemelten tárgyalja a SOA alapú folyamat-menedzsment megoldásokat, de kitér az üzemeltetés, felügyelet kérdéseire is. Az órák keretében a hallgatók számára lehetőség nyílik az előadás anyagának gyakorlati alkalmazására korszerű fejlesztőeszközök segítségével.

  8. A tantárgy részletes tematikája ·        SOA alapok (definíciók, referencia architektúrák)·        Integrációs kihívások, technológiák·        Alkalmazás integrációs megoldások·        Enterprise Service Bus·        Business Process Management informatikai támogatása·        Workflow rendszerek·        Üzleti monitorozás, folyamat nyomonkövetés·        Biztonsági megfontolások·        Szervezési kérdések, porjekt menedzsment módszertanok·        Technikai megfontolások (performancia overhead, erőforrás virtualizáció)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás + Gyakorlat

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: Házi feladat

  b.       A vizsgaidőszakban:                   Írásbeli vizsga

  c.              Elővizsga:                                   Van

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni. Ezt később pótolni nem lehet.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom 1.      Bieberstein et al.: Service-Oriented Architecture Compass: Business Value, Planning, and Enterprise Roadmap, 2006, IBM Press, ISBN: 01318700252.      Krafzig, Banke, Slama: Enterprise SOA: Service-Oriented Architecture Best Practices, 2004, Prentice Hall, ISBN:01314657593.      Ganci, Acharya et al.: Patterns: SOA Foundation Service Creation Scenario, 2006, IBM Redbooks, ISBN: 0738494852
  http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247240.html
  4.      Keen, Bishop et al.: Patterns: Implementing an SOA using an Enterprise Service Bus, 2004, IBM Redbooks, ISBN: 0738490008
  http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg246346.html
  5.      Wahli, Leybovich et al.: Business Process Management: Modeling Through Monitoring Using WebSphere V6 Products, 2006, IBM Redbooks, ISBN: 0738496472
  http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247148.html
  6.      Tanszéki jegyzet
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése40
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  …………….. 
  Vizsgafelkészülés50
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Charaf HassanEgyetemi docensAAIT
  Imre GáborDoktoranduszAAIT
  Balogh PéterDoktoranduszAAIT