Kliens alkalmazások fejlesztése .NET platformon

A tantárgy angol neve: Buliding Client Applications Using .NET Technologies

Adatlap utolsó módosítása: 2017. október 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki és Mérnök Informatikus szak
Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUAV38   2/0/2/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kővári Bence András,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Albert István

Mérnöktanár

AAIT

Dr. Kővári Bence

Docens

AAIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

-          .NET és C# alap ismeretek.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Ajánlott tárgy:

- Műszaki informatika szakirányon: Szoftvertechnikák (VIAUAV22)

- Villamosmérnök szakirányon: Kliensalkalmazások fejlesztése (VIAUM254)

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a .NET alapú kliens szoftverek fejlesztésével, így a XAML deklaratív felület leíró nyelvvel és változataival, betekintést nyerhetnek a Xamarin technológia segítségével a cross-platform mobil fejlesztés lehetőségeibe, a WinRT és Universal Windows Platform (UWP) megoldásokkal a korszerű Windows alapú fejlesztésbe, illetve a Windows Presentation Foundation (WPF) gazdag és érett keretrendszerrel a klasszikusabb Windows kliensek készítésének lehetőségeibe.

A tárgy célja, hogy a hallgató megismerje az egyik legkorszerűbb kliens szoftverfejlesztési platformot, annak meghatározó programnyelvét, szolgáltatásait és lehetőségeit, továbbá gyakorlati útmutatót kapjon a platformra történő fejlesztéshez. A tárgy egy átfogó és teljes képet ad hallgatóknak, gyakorlati példákon, problémákon és megoldásokon keresztül mutatja be a korszerű technológia jellegzetességeit. Az órák keretében a hallgatók számára lehetőség nyílik az előadás anyagának gyakorlati alkalmazására is. 

8. A tantárgy részletes tematikája

Hét

Előadás

Gyakorlat

1

Bevezetés a XAML technológiákba, összehasonlítás más technológiákkal, evolúciós áttekintés. Egyszerű XAML felület felépítése és működése.

A különböző platformok hasonló és eltérő dizájn útmutatásainak áttekintése.

Aszinkronitás nyelvi szinten: az async-await minta.

XAML deklaratív leírónyelv gyakorlati összehasonlítása korábbi technológiákkal.

2

Vezérlők felépítése, komponálhatóság, egyszerű és listás vezérlők. Navigáció a különböző XAML platformokon.

XAML bevezető alkalmazás készítése, az async-await nyelvi elem használata.

3

Tipikus, gyakran használt vezérlők működése, tulajdonságai, eltérései a különböző platformokon.

XAML vezérlők komponálása, gyakori elemek használata.

4

Adatkötés XAML platformon, adatsablonok és az MVVM minta használata, DI.

Esemény kezelés, egyszerű adatkötés.

5

Esemény kezelés, szöveg kezelés és vezérlők elrendezése (layout) a különböző XAML platformokon.

Összetett adatkötés, MVVM architekturális minta, DI használata.

6

Rajzolás és transzformáció technológiái a XAML platformon, vezérlősablonok és stílusok használata.

Szöveg kezelés, layout, navigáció.

7

Animáció és tranzíció készítése különböző XAML platformokon.

Rajzolás, sablonok, animáció és tranzíció különböző platformokon.

8

A Xamarin cross-platform technológiai háttere és felépítése.

Xamarin bevezetés, natív API elérése.

9

A Xamarin.Forms megkülönböztető elemei. Szenzorok elérése, egyéb mobil specifikumok.

Xamarin.Forms példa, saját vezérlő készítése.

10

A WPF platform technológiai háttere és specifikumai.

Xamarin.Forms MVVM, navigáció, egyéb specifikumok.

11

A WinRT, UWP és .NET Core kapcsolata, felépítése. A modern Windows platform technológiai alapjai.

Az WinRT XAML alacsony szintű lehetőségei gazdag vizualizációhoz.

Speciális UWP XAML funkciók elérése.

12

WinRT API: fájlok, mappák elérése, életciklus kezelés, csempék, értesítések, alkalmazások közti együttműködés.

WinRT API kliens oldali használata, az előadáson elhangzottak gyakorlása.

13

WinRT API:  Egységes hálózat kezelés, sorosítás, integrálódás felhő szolgáltatásokkal.

WinRT, hálózat kezelés, felhő szolgáltatások elérése.

14

Windows Store API és más piacterek szolgáltatásai, Desktop Bridge.

Házi bemutató.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és számítógépes gyakorlat. A számítógépes gyakorlat során az előadáson hallottak begyakorlására nyílik lehetőség korszerű fejlesztői eszköz (Visual Studio) felhasználásával.
10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

 A hallgatók a szorgalmi időszakban házi feladatot készítenek, melyet a szorgalmi időszak utolsó napjáig kell bemutatni. A házi feladat, a TVSZ szerint, a pótlási héten, külön eljárási díj befizetése mellett pótolható.

A hallgató a félév elismerését jelentő félév végi aláírást csak akkor kaphat, ha elégséges szintű házi feladatot ad be.

A szorgalmi időszakban készített házifeladat nem kerül beszámításra a vizsgajegybe.

Elővizsga nincs.

 

b. A vizsgaidőszakban:

 A tantárgy anyagából a hallgatók vizsgát tesznek, a félév végi osztályzatot a vizsgajegy alapján kapják.

11. Pótlási lehetőségek

A házi feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni. A házi feladat, a TVSZ szerint, a pótlási héten, külön eljárási díj befizetése mellett pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint az előadókkal egyeztetve. 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1.      Sergii Baidachnyi: Developing Windows 10 Applications with C#

2.      Suresh M: Step into Windows 10 UWP

3.      Charles Petzold: Creating Mobile Apps with Xamarin.Forms

4.      Adam Nathan: Windows Presentation Foundation Unleashed (WPF)

5.      Christian Nagel: Professional C# 6 and .NET Core 1.0

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra (előadás)

28

Kontakt óra (gyakorlat)

28

Félévközi készülés előadásokra

6

Félévközi készülés gyakorlatokra

14

Kis házi feladat elkészítése

12

Felkészülés vizsgára

32

Összesen

120

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Albert István

mérnöktanár

AAIT

Dr. Kővári Bence

Docens

AAIT