Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kliens alkalmazások fejlesztése .NET platformon

  A tantárgy angol neve: Buliding Client Applications Using .NET Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. október 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki és Mérnök Informatikus szak
  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV38   2/0/2/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kővári Bence András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Albert István

  Mérnöktanár

  AAIT

  Dr. Kővári Bence

  Docens

  AAIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -          .NET és C# alap ismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott tárgy:

  - Műszaki informatika szakirányon: Szoftvertechnikák (VIAUAV22)

  - Villamosmérnök szakirányon: Kliensalkalmazások fejlesztése (VIAUM254)

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a .NET alapú kliens szoftverek fejlesztésével, így a XAML deklaratív felület leíró nyelvvel és változataival, betekintést nyerhetnek a Xamarin technológia segítségével a cross-platform mobil fejlesztés lehetőségeibe, a WinRT és Universal Windows Platform (UWP) megoldásokkal a korszerű Windows alapú fejlesztésbe, illetve a Windows Presentation Foundation (WPF) gazdag és érett keretrendszerrel a klasszikusabb Windows kliensek készítésének lehetőségeibe.

  A tárgy célja, hogy a hallgató megismerje az egyik legkorszerűbb kliens szoftverfejlesztési platformot, annak meghatározó programnyelvét, szolgáltatásait és lehetőségeit, továbbá gyakorlati útmutatót kapjon a platformra történő fejlesztéshez. A tárgy egy átfogó és teljes képet ad hallgatóknak, gyakorlati példákon, problémákon és megoldásokon keresztül mutatja be a korszerű technológia jellegzetességeit. Az órák keretében a hallgatók számára lehetőség nyílik az előadás anyagának gyakorlati alkalmazására is. 

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Hét

  Előadás

  Gyakorlat

  1

  Bevezetés a XAML technológiákba, összehasonlítás más technológiákkal, evolúciós áttekintés. Egyszerű XAML felület felépítése és működése.

  A különböző platformok hasonló és eltérő dizájn útmutatásainak áttekintése.

  Aszinkronitás nyelvi szinten: az async-await minta.

  XAML deklaratív leírónyelv gyakorlati összehasonlítása korábbi technológiákkal.

  2

  Vezérlők felépítése, komponálhatóság, egyszerű és listás vezérlők. Navigáció a különböző XAML platformokon.

  XAML bevezető alkalmazás készítése, az async-await nyelvi elem használata.

  3

  Tipikus, gyakran használt vezérlők működése, tulajdonságai, eltérései a különböző platformokon.

  XAML vezérlők komponálása, gyakori elemek használata.

  4

  Adatkötés XAML platformon, adatsablonok és az MVVM minta használata, DI.

  Esemény kezelés, egyszerű adatkötés.

  5

  Esemény kezelés, szöveg kezelés és vezérlők elrendezése (layout) a különböző XAML platformokon.

  Összetett adatkötés, MVVM architekturális minta, DI használata.

  6

  Rajzolás és transzformáció technológiái a XAML platformon, vezérlősablonok és stílusok használata.

  Szöveg kezelés, layout, navigáció.

  7

  Animáció és tranzíció készítése különböző XAML platformokon.

  Rajzolás, sablonok, animáció és tranzíció különböző platformokon.

  8

  A Xamarin cross-platform technológiai háttere és felépítése.

  Xamarin bevezetés, natív API elérése.

  9

  A Xamarin.Forms megkülönböztető elemei. Szenzorok elérése, egyéb mobil specifikumok.

  Xamarin.Forms példa, saját vezérlő készítése.

  10

  A WPF platform technológiai háttere és specifikumai.

  Xamarin.Forms MVVM, navigáció, egyéb specifikumok.

  11

  A WinRT, UWP és .NET Core kapcsolata, felépítése. A modern Windows platform technológiai alapjai.

  Az WinRT XAML alacsony szintű lehetőségei gazdag vizualizációhoz.

  Speciális UWP XAML funkciók elérése.

  12

  WinRT API: fájlok, mappák elérése, életciklus kezelés, csempék, értesítések, alkalmazások közti együttműködés.

  WinRT API kliens oldali használata, az előadáson elhangzottak gyakorlása.

  13

  WinRT API:  Egységes hálózat kezelés, sorosítás, integrálódás felhő szolgáltatásokkal.

  WinRT, hálózat kezelés, felhő szolgáltatások elérése.

  14

  Windows Store API és más piacterek szolgáltatásai, Desktop Bridge.

  Házi bemutató.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és számítógépes gyakorlat. A számítógépes gyakorlat során az előadáson hallottak begyakorlására nyílik lehetőség korszerű fejlesztői eszköz (Visual Studio) felhasználásával.
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

   A hallgatók a szorgalmi időszakban házi feladatot készítenek, melyet a szorgalmi időszak utolsó napjáig kell bemutatni. A házi feladat, a TVSZ szerint, a pótlási héten, külön eljárási díj befizetése mellett pótolható.

  A hallgató a félév elismerését jelentő félév végi aláírást csak akkor kaphat, ha elégséges szintű házi feladatot ad be.

  A szorgalmi időszakban készített házifeladat nem kerül beszámításra a vizsgajegybe.

  Elővizsga nincs.

   

  b. A vizsgaidőszakban:

   A tantárgy anyagából a hallgatók vizsgát tesznek, a félév végi osztályzatot a vizsgajegy alapján kapják.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni. A házi feladat, a TVSZ szerint, a pótlási héten, külön eljárási díj befizetése mellett pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint az előadókkal egyeztetve. 

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1.      Sergii Baidachnyi: Developing Windows 10 Applications with C#

  2.      Suresh M: Step into Windows 10 UWP

  3.      Charles Petzold: Creating Mobile Apps with Xamarin.Forms

  4.      Adam Nathan: Windows Presentation Foundation Unleashed (WPF)

  5.      Christian Nagel: Professional C# 6 and .NET Core 1.0

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra (előadás)

  28

  Kontakt óra (gyakorlat)

  28

  Félévközi készülés előadásokra

  6

  Félévközi készülés gyakorlatokra

  14

  Kis házi feladat elkészítése

  12

  Felkészülés vizsgára

  32

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Albert István

  mérnöktanár

  AAIT

  Dr. Kővári Bence

  Docens

  AAIT