Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fordítóprogramok a gyakorlatban

  A tantárgy angol neve: Compilers in Action

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. május 14.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök-informatikus Szak

  Villamosmérnök Szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV33   0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mezei Gergely,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mezei Gergely

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Asztalos Márk

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Formális nyelvek és automataelmélet alapjai
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy gyakorlatorientált módon bemutassa a fordítóprogramok (compilerek) készítésének főbb lépéseit. A tárgy konkrét technológiák segítségével mutatja be, hogy a forrásnyelvű szöveget hogyan, milyen módon, milyen lépéseken keresztül lehet átalakítani egy jól ismert programozási nyelv programjává, vagy közvetlenül bináris állománnyá. 

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A hallgatók megismerkedhetnek a fordítóprogramok (compilerek) elvi és gyakorlati felépítésével, a fordítás lépéseivel és az egyes lépések elvégzéséhez készített népszerű segédalkalmazásokkal. Megismerik a tokenizálást, a szintaxisfa felépítését, kiegészítését, majd optimalizálását, végül a kód generálásának folyamatát is. A klasszikus fordítóalkalmazások mellett sor kerül a modern szintaxisfa manipuláló eszközök (pl. Roslyn), módszerek bemutatására is.

   

  Hét

  A tantárgy tematikája

  1.

  Bevezetés, tematika, motiváció, általános programozási nyelvek és szakterületi nyelvek, a fordítás menete, nyelvosztályok

  2.

  Lex, Bison, Yacc, ANTLR - lexer és parser, szintaxisfa építés

  3.

  ANTLR - szintaxisfa építés II.

  4.

  Az Eclipse pluginkezelésének gyors áttekintése, EMF alapok, Xtext bevezetés, metamodell-inferencia, grammar példák

  5.

  Saját Xtext projekt készítése, kódformázás testreszabása, content assist testreszabása, hibajelzések csatolása a forráskódhoz, kódgenerálás

  6.

  Szemantikai elemzés - változók, scope kezelés

  7.

  Szemantikai elemzés - típusok (ellenőrzés, kompatibilitás, konverzió)

  8.

  Kódgenerálás és kódoptimalizálás alapok (data flow analízis, stb.), kódobfuszkálás

  9.

  Roslyn általános felhasználása

  10.

  Roslyn speciális felhasználási lehetőségek: C# diagnostic analyzer, C# code fix C# compiler kibővítése, C# Scripting API

  11.

  Microsoft IL alapok, IL kód futtatása, működése; Futásidejű kódgenerálás (teljes API)

  12.

  Futásidejű kódgenerálás (lightweigh API), IL disassembler; speciális IL emissziós feladatok

  13.

  Mono.Cecil, kódinjektálás. Microsoft CodeDOM használata

  14.

  Zárthelyi dolgozat

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás laborban. Az előadó az elmélet ismertetését követően a gyakorlatban is megmutatja a hallgatóknak az adott témakört. A hallgatók számítógépen követik az elhangzottakat. 

  10. Követelmények

  - Félév közben egy ZH megírása kötelező. A ZH-n 100 pont érhető el. Az osztályzat kialakítása a pontszám alapján a következőképpen alakul ki:

  0          - 49 pont: elégtelen

  50        - 59 pont: elégséges

  60        - 74 pont: közepes

  75        - 84 pont: jó

  85        -      pont: jeles

  - Opcionálisan vállalható nagy házi feladat a félév során. A beadás határideje az utolsó szorgalmi időszakbeli óra. A házi feladatra maximálisan 10 pont kapható, ami a ZH pontszámához hozzáadódik a jegy kialakításakor, de az eredetileg 50 pont alatti ZH-k értékelése elégtelen marad.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótlására lehetőség van egyszer a szorgalmi időszakban, illetve egyszer a pótlási időszakban a TVSZ szerint. Az opcionális házifeladat nem pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint az előadóval egyeztetve. 

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman: Compilers: Principles, Techniques, and Tools (2nd Edition) (ISBN 0-321-48681-1.)

   Andrew W. Appel: Modern Compiler Implementation in ML (Cambridge University Press, 1998)

   Charles N. Fischer: Crafting A Compiler (Pearson, 2009, ISBN 978-0136067054)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  12

  Felkészülés a zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  0

  Felkészülés a vizsgára

  0

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mezei Gergely

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Asztalos Márk

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Somogyi Ferenc Attila

  doktorandusz

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Kövesdán Gábor

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék