Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digitális 3D effektusok

  A tantárgy angol neve: Digital 3D Effects

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. március 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök-informatikus Szak
  Villamosmérnök Szak
  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV32   0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Tibor,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Kovács Tibor egyetemi docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Horváth Gergely, Digital Dust 

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít 3D Studio Max alapszintű ismerete
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Ajánlott: Modellezés és animáció 3D Studio Max-ban (VIAUAV27)
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy bemutatja a korszerű digitális utómunka eszköztárát, ide értve az ajánlott előtanulmányok közt említett szoftver effektes vonatkozásait, a rotoscope fogalmát, a világítás és a kompozíció elméleti és gyakorlati ismereteit, a kamera beállítással, rendereléssel kapcsolatos tudnivalókat, kompozitálás folyamatát, speciális effektek készítését (tűz, füst, folyadékok).
  8. A tantárgy részletes tematikája
  A hallgatók betekintést szereznek a korszerű szórakoztató, bemutató célú vagy mérnöki látványtervezést segítő technológiák világába. Számos módszert a gyakorlatban is kipróbálnak, valóságos, korábbi ipari projekteken keresztül. Ismerkednek a reklámfilmekben látható vizuális trükkökkel, képet kapnak az alkalmazott digitális technológiák matematikai hátteréről. Összességében kiváló horizontális alapot kapnak ahhoz, hogy a terület egy-egy speciális ágával könnyebben ismerkedjenek, a gyakorlatban is hasznosíthassák a 3D modellezéssel és digitális utómunkával kapcsolatos ismereteiket.
  Hét A tantárgy tematikája
  1. Bevezetés
  Az előadó gyakorlati, ipari (filmipari) példákon keresztül bemutatja, hogy milyen fajta feladatokra milyen megoldásokkal szolgálhatnak a tárgy által érintett technológiák.
  2. A tárgyban előtanulmányként, szükséges ismeretként javasolt Autodesk 3D Studio Max képességeinek, a tárgyban használt funkcióknak az összefoglalását megtesszük.
  3. Az Autodesk 3D Studio Max azon szolgáltatásait emeljük ki, melyek szükségesek a további digitális feldolgozás szempontjából.
  4. A hallgatók elsajátítják a folyamat egyik kulcs műveletét, a textúrázást, ami egyben az egyik legösszetettebb eljárás is a teljes folyamatban. Ezen belül a modell „fel-mappelése”, UVW Unwrap funkció elsajátítása a cél.
  5. Ez alkalommal a digitális anyagismeret a téma. Foglalkozunk a shaderek fogalmával, használatával, más, az eredményes utómunka szempontjából elengedhetetlen anyagbeállításokkal.
  6. Az órán a szintetikus világítás eszközeit ismerjük meg, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó renderelési beállításokkal foglalkozunk.
  7. Bevezetésre kerül a Rotoscoping fogalma, példákon illetve egy kis elméleten keresztül megismerjük a használatát.
  8. A digitális effektus-tervező számára fontos, hogy jól ismerje a filmes fogalmakat, technikákat, ugyanis nem csak az általa készített hatásoknak kell beilleszthetőnek lenni a végtermékbe, de már az effektek tervezésekor is kikérik a javaslatát arra vonatkozólag, hogy hogyan kerüljön leforgatásra egy-egy jelenet a leghatékonyabb feldolgozhatóság érdekében. Ez alkalommal a világítással és a kompozícióval foglalkozunk részletesen.
  9. Filmes ismeretek második része a Matte painting és a Camera mapping fogalmakat ismerteti meg, illetve ezen témakörökben ismernek meg esettanulmányokat a hallgatók.
  10. Egy összetett hatás számos, egymásra helyezett kisebb összetevőből áll. Ezeket a komponenseket a kompozitálási fázisban integráljuk. Az ezzel kapcsolatos ismereteket két alkalomba sűrítjük (Kompozitálás, utómunka 1.)
  11. Az előző alkalom folytatásaként a digitális utómunka további részleteit sajátítják el a hallgatók (Kompozitálás, utómunka 2.)
  12. Az alkalom a mozgásokkal kapcsolatos trükköket foglalja össze (Motion graphics). Az ábrázolni tervezett szintetikus világ valószerűsége nagyrész múlik a mozgás valószerűségén is. Az időbeliség teljesen más közelítést igényel, mint a térbeli munka. Ebből kapnak ízelítőt a hallgatók.
  13. A jelenet bevilágításától nagyon sok függ a szintetikus elemek hihetősége, illetve a filmes hatások szempontjából. Az óra az ún. fényeléssel, a digitális világítás megadásával foglalkozik.
  14. A digitális és a fizikai világ közti egyik erős szál az alkalmazott fizikai szimulációk. Így jelentősen kisebb kockázattal lehet tüzet, füstöt, folyadékokat vagy robbanást megjeleníteni, Fizikai szimulációk: tűz, füst, folyadék

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laborgyakorlat, a hallgatók számítógépen követik, a gyakorlatban kipróbálják az előadó által elmondott anyagot.
  10. Követelmények
  - A félév során a hallgatóknak nagy házi feladatot kell készíteniük. Ennek beadási határideje a szorgalmi időszak utolsó alkalma.
  - Félév közben egy ZH megírása kötelező.
  A tantárgyra kapott osztályzat a ZH (40%) és a feladat (60%) együttes teljesítésével alakul ki.

  11. Pótlási lehetőségek A nagy házi feladat és a ZH pótlására a pótlási héten van lehetőség, a TVSZ szerint. ZH pótlást szorgalmi időszakban kell elvégezni és a második pótlási lehetőséget a vizsgaidőszakban.

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint az előadóval egyeztetve. 
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  Webes tutorialok, a használt programrendszerek felhasználói leírásai. Egy-egy témához az előadó a legfrissebb információkat tartalmazó online irodalmat fogja ajánlani a foglalkozások végén.


  1. Kelly L. Murdock's Autodesk 3ds Max 2015 Complete Reference Guide, by Kelly L. Murdock, SDC Publications (October 8, 2014)
  2. Professional Compositing and Visual Effects (2nd Edition) (Digital Video & Audio Editing Courses) 2nd Edition, by Ron Ganbar, Peachpit Press; 2 edition (March 29, 2014) 
  3. Adobe After Effects CC Classroom in a Book (2014 release) 1st Edition, by Andrew Faulkner,  Brie Gyncild, Adobe Press; 1 edition (December 26, 2014)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra7
  Felkészülés zárthelyire5
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Kovács Tibor egyetemi docens Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Horváth Gergely digitális stúdió vezető Digital Dust Kft.