Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  LINUX alapú hálózati kiszolgálók

  A tantárgy angol neve: Linux-based Servers

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 2.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2018. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak
  Mérnökinformatikus szak
  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV30   2/2/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szegletes Luca,
  4. A tantárgy előadója
  Név

   

  Beosztás

   

  Tanszék, Intézet

   

  Bányász Gábor

   

  tanársegéd

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Kardos Gergely

   

  tanszéki mérnök

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUJV60" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUJV60", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik már előzőleg teljesítették a VIAU9160 (LINUX alapú hálózatok) tantárgyat, vagy a VIAUJV60 (LINUX alapú hálózatok) tantárgyat.
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja napjaink legdinamikusabban fejlődő Unix implementációjának, a Linuxnak rendszeradminisztrátor szintű megismertetése. A hallgatók felkészítése a szerver és hálózat adminisztrációs feladatokra. A tantárgyban alapvető fontosságú az ismeretek gyakorlati úton történő elsajátítása.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Bevezetés: installálás, ismerkedés
  • Állomány kezelés: partícionálás, állományrendszerek, könyvtár struktúra, speciális állományok
  • Felhasználók adminisztrációja: felhasználók kezelése, jogosultságok, quota
  • A parancsértelmező és a segédprogramok
  • Folyamatok
  • A rendszer elindulása: a linux boot folyamat, automatizált programindítások
  • Log mechanizmus
  • Napló kezelés
  • RPM csomagkezelés
  • X Window arhcitektúra
  • Hálózati interfészek konfigurálása
  • Hálózati állomány megosztások: FTP, NFS, Samba
  • Levelezés: SMTP, POP3, IMAP, Procmail, SPAM szűrés, levelezési listák
  • Web szolgáltatások: web szerver, webmail, webes adminisztráció
  • Hálózat diagnosztika: egyszerű eszközök, wireshark, snort
  • Egyéb hálózati szolgáltatások: DNS, DHCP
  • Tűzfalak: iptables alapú, és nagyválalati rendszerek
  • Tanúsítványok kezelése
  • Rendszer visszaállítás

    

  Tervezett órai bontás a tantárgy oktatása során

   

  Hét

   

   

  1

  Linux telepítése, alapok.

   

  2

  Állomány típusok, állományrendszerek, partíciók, swap, speciális állományok,könyvtár rendszer

   

  3

  felhasználók adminisztrációjára szolgáló parancsok, jogosultságok beállítása, limitációk konfigurálása, shell

   

  4

  További segédprogramok, folyamatok kezelése, chroot, a rendszer indulása, automatizált program indítás, naplózás

   

  5

  Hálózat konfiguráció, ssh. Hálózati állomány szolgáltatások: ftp, nfs, samba

   

  6

  Web szerver, php, drupal, awstats

   

  7

  Levelezéssel kapcsolatos szolgáltatások: sendmail, procmail, dovecot, spamassassin, squirrelmail

   

  8

  DHCP szolgáltatás, DNS szolgáltatás.

   

  9

  Tűzfalak: tűzfalak evolúciója, a határvédelmi rendszer kialakítása, iptables, Zorp

   

  10

  Hálózat diagnosztika, IDS rendszerek, snort

   

  11

  Naplófeldolgozás, a naplókezelés kérdései

   

  12

  Kernel fordítás, rendszer visszaállítás

   

  13

  Tanúsítványkezelő rendszer kialakítása. Az authentikáció finomhangolása (PAM).

   

  14

  Elővizsga

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és számítógépes gyakorlat tanszéki laborban. Az óra során a hallgatók az elméletet gyakorlatban is láthatják és kipróbálhatják a számítógépeken.
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:
  A hallgatók a szorgalmi időszakban 1 alkalommal zárthelyit írnak.
  A hallgató a félév elismerést jelentő félév végi aláírást csak akkor kaphat, ha a hallgató sikeres zárthelyit írt, (TVSz 14.§ (1/a) szerint),
  Elővizsga tehető a szorgalmi időszak utolsó hetében.


  b. A vizsgaidőszakban:
  A tantárgy anyagából a hallgatók vizsgát tesznek. A félév végi osztályzatot a vizsgajegy alapján kapják.

   

   

  11. Pótlási lehetőségek ·       Elégtelen  zárthelyi egyetlen alkalommal pótolható.  
  ·       Elégtelen (pót)zárthelyi pótlása a pótlási héten 
  ·       Elégtelen vizsga a TVSZ szabályai szerint pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint az előadóval egyeztetve.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A tárgyhoz tartozó jegyzetet a hallgatók elektronikus formában elérhetik.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Bányász Gábor

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Lengyel László

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék