Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Windows Store alkalmazások fejlesztése

  A tantárgy angol neve: Building Windows Store Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. március 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2018. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus Szak

  Villamosmérnök Szak

   

  Szabadon választható tantárgy

   

   


  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV28   2/2/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Forstner Bertalan,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Albert István

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Objektum orientált programozás, .NET és XAML alapismeretek.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUAV12" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUAV12", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Ajánlott tárgyak:

  - Szoftverfejlesztés .NET platformra

  - Az újgenerációs .NET platform

   

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábbannem hallgatták a következő tárgyakat:  Windows Store alkalmazások fejlesztése (VIAUAV12)  

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a Windows alkalmazások fejlesztési módszereinek és legjobb gyakorlatainak széleskörű bemutatása. A hallgatók megismerkednek a telefonon, táblagépen és PC-n működő Windows Runtime platform működésével, programozásának módszereivel, architektúrájával. A tárgy mélységeiben tárgyalja a fejlesztés során felmerülő gyakori feladatok megoldásának lehetőségeit, kiegészítve a platform-specifikus technikák részletes bemutatásával.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások tematikája:

  Hét

  Előadás anyaga

  1.

  A Windows Runtime platform és a Windows alkalmazások általános bemutatása. A platform képességei, határai hagyományos asztali Windows alapú fejlesztéshez képest.

  A Windows Runtime architektúrájának részletes bemutatása, a különböző nyelvi környezetek együttműködésének áttekintése.

  2.

  A Microsoft dizájn nyelv általános elvei és specifikumai.

  Elrendezési lehetőségek, orientáció, adaptáció.

  Legfontosabb vezérlők áttekintő bemutatása.

  3.

  Egy alkalmazás felépítése, package modell, manifest fájl.

  Piactér bemutatása, Store API, in-app-payment.

  4.

  A .NET és C# releváns részeinek átismétlése.

  5.

  A nyelveket összekötő közös típus rendszer jellemzői.

  Aszinkronitás a WinRT-ben és a különböző nyelvekben: nyelv, fordító és keretrendszer támogatás, hibakezelés, többszálúság.

  6.

  Fontosabb vezérlők áttekintése: flipview, gridview, listview, application bar, ...

  Egyszerű és listás adatkötés, virtualizáció, szűrés, csoportosítás.

  7.

  Alkalmazás modell jellemzői, aktiváció, állapotkezelés.

  Navigáció, Hub vezérlő.

  8.

  Contractok: search, share, ...

  Vágólap kezelése.

  9.

  Csempék, frissítési/értesítési mechanizmusok.

  Háttérfolyamatok.

  10.

  Zárthelyi dolgozat.

  11.

  Erőforrások és lokalizáció.

  Animáció és tranzició.

  12.

  Egységesített input modell, érintés kezelés.

  Hálózat kezelés: rss, atom-pub, json, xml, low-power.

  13.

  Szenzorok, kamera elérése.

  Media kezelés.

  14.

  OneDrive hozzáférés, Microsoft Account autentikáció, Bing keresés, beállítások.

  Contactok kezelése.

  Nyomtatás.

  Laboron az aktuális heti előadás anyagára épülő kisalkalmazások készítése történik:

   

  Hét

  Gyakorlat anyaga

  1.

  Visual Studio és más fejlesztő eszközök bemutatása, „Hello world” alkalmazás készítése.

  2.

  Vezérlők használata, orientáció kezelés, adaptálódó felhasználói felület tervezése különböző fejlesztőeszközökben, XAML/HTML5+CSS alapú fejlesztés.

  3.

  Összetett alkalmazások felépítésének bemutatása.

  Windows Store-t használó alkalmazás készítése.

  4.

  Javascript és C# ismétlő feladatok.

  Korszerű C++ bemutatása gyakorlati példán.

  5.

  Aszinkronitás bemutatása a különböző nyelvi platformokon, szálkezelés, hibakezelés követése.

  6.

  Az előadáson bemutatott vezérlők használata mintapéldákon keresztül. Adatkötés különböző formáinak gyakorlása.

  7.

  Az mobil alkalmazásmodell követése gyakorlati példákon keresztül.

  Navigációt használó alkalmazás készítése.

  8.

  Minialkalmazások készítése a contractok használatára.

  9.

  Csempék használata mintaprogram megvalósításával.

  Háttérfolyamatok programozása példán keresztül.

  10.

  Összetett példa megvalósítása az eddig elsajátított tudás alapján.

  11.

  Mintaalkalmazás készítése erőforrások kezelésére.

  Lokalizáció használata.

  Animáció megvalósítása imperatív és deklaratív módon.

  12.

  Érintés kezelést használó alkalmazás készítése.

  Különböző hálózati protokollokat használó mintaalkalmazás készítése.

  13.

  Gyakorlóprogram készítése szenzorok és kamera elérésére.

  Média kezelés mintaprogramon keresztül.

  14.

  Mintaalkalmazás készítése felhasználó autentikációjára, OneDrive használatra, kontaktok kezelésére és nyomtatásra.

   


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, laborgyakorlat
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  (1) Az ismeretek átfogó és részletes áttekintését a szorgalmi időszak alatt egy alkalommal, az évfolyam terhelési táblázata szerinti időpontban íratott nagy zárthelyivel mérjük, valamint

  (2) A gyakorlást a nagy házi feladat biztosítja, amelynek beadási határideje a szorgalmi időszak vége.

   

  A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

   

  A félév elismerését jelentő félév végi jegy megszerzésére akkor van lehetőség, ha a hallgató a Zárthelyit minimum 40%-ra megírta, és sikeres vizsgát tett. A ZH 40%-ban számít be a jegybe.

  Az opcionális házi feladatra, amennyiben a hallgató futtatható állapotban, dokumentációval ellátva, forráskód mellékelésével, határidőre beadta, megajánlott jegy szerezhető. Ez esetben a házi feladatot 60 %-ban számoljuk a jegybe.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi (otthoni) feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni, annak pótlása a pótlási időszakban lehetséges. A pótlási időszak a kétciklusú képzésben az ún. pótlási hét (a szorgalmi időszak vége és a vizsgaidőszak kezdete közötti hét), az ötéves képzésben a vizsgaidőszak első 3 hete (ld. TVSZ 16. § (2)).

  A zárthelyi pótlására lehetőség van egyszer a szorgalmi időszakban, illetve egyszer a pótlási időszakban.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint előadóval egyeztetve. 
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A tárgyhoz készített jegyzet rendszeresen aktualizált változata a tanszéki portálon elérhető.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Albert István

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr Forstner Bertalan

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék