Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Modellezés és animáció 3D Studio Max-ban

  A tantárgy angol neve: Modeling and animation in 3D Studio Max

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, 
  Mérnökinformatikus szak,
  Gazdaságinformatikus szak

  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV27   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mezei Gergely,
  4. A tantárgy előadója

   

  Név

  Beosztás

  Tanszék, Intézet

  Dr. Mezei Gergely

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Kovács Tibor

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábbannem hallgatták a következő tárgyakat: Grafikai és animációs eszközö k(VIAU9321, VIAUJV21) 
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUJV21" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUJV21", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a grafikai és animációseszözöket, a korszerű reklám anyagok számítógépes tervezési éskészítési lehetőségeit, formatervezéshez vagy építészeti tervezéshezeszközt mutasson. A tárgy segítségével a hallgatók az adatok újfajta megjelenítési és kezelési módját sajátíthatják el.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Elméleti: Modell szerkezete, modellezési technikák.Rétegorientált 2D tervezés. 2D rendszerek (görbék, poligonok, stb). 3Drendszerek: mesh alapú, nurbs alapú, stb. Mesh alapú rendszerekjellemzői. Modellépítési technikák (áttekintés): pontokból, grafikusprimitívek segítségével, procedurális modellgenerálás, 3D szkennelésieljárások, egyéb elemek. Kamerák: perspektivikus leképzés. Fények.Eljárások (gravitáció, deflektor, emitter, ...). Az anyag: amodellanyag fogalma, fő anyagjellemzők

  Gyakorlat: 3D Studio Max bemutatása.Képernyőelemek. Modulok bemutatása egy példán keresztül: 2D Shaper, 3DLofter, 3D Editor, Material Editor, Keyframer. 

   A tárgy gyakorlatorientált.

   

  Hét

  Előadás

  1

  Követelmények ismertetése, demó animáció

  2

  Nézetek, transzformációk, navigáció, grafikai primitívek és használatuk

  3

  Alapfunkciók: Igazítás, elrendezés, sokszorosítás I.

  4

  Modifier stack és viselkedése, sokszorosítás II.

  5
  2D -> 3D átalakítás (Lathe, extrude), további módosítók

  6

  2D -> 3D átalakítás (Loft), Loft deformations, példák az eddig tanultakra

  7

  Fények, fénytípusok, bevilágítás

  8

  Anyagjellemzők típusok, használatuk, paraméterezés

  9

  Anyagjellemzők II., animációs alapok (kulcsképkockák)

  10

  Animáció (track view, ...), Render motorok

  11

  Kapcsolatok (link, forward és inverz kinematika)

  12

  Kiselőadások I. (NURBS és Low Poly)

  13

  Kiselőadások II. (Camera Match, Video Post, Scriptek)

  14

  Kiselőadások III. (Hair and Fur, Reactor, Részecske rendszerek)

  A kiselőadások a félév közben egyenletesen elosztva kerülnek bemutatásra, ezért az utolsó három hét jellemzően korábbra csúszik és a tematika többi része későbbre kerül.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, a hallgatók számítógépen követik, a gyakorlatban kipróbálják az előadó által elmondott anyagot.
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

   

  Ahallgatók egy nagy házi feladatot kapnak, amelyet az utolsó gyakorlaton kellbemutatni, ez az aláírás feltétele. A nagyházi feladat beleszámít a vizsgajegybe.

   

  b. A vizsgaidőszakban:

   

  Vizsga:A tárgy vizsgával zárul a tárgy anyagából, a vizsga írásbeli elméleti és szóbeli gyakorlati kérdéseket is tartalmaz.

  11. Pótlási lehetőségek
  • Hiányzó házifeladat a pótlási héten beadható.
  • Elégtelen vizsga a TVSZ szabályai szerint pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint az előadókkal egyeztetve.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • 3D Studio Max kézikönyv
  • Kelly L. Murdock: 3D Studió Max Bibila
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése24
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név

  Beosztás

  Tanszék, Intézet

  Dr. Mezei Gergely

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Kovács Tibor

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Egyéb megjegyzések A tárgyat a karon kívüli hallgatók is felvehetik (pl. építészek, formatervetők, ...).