Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  IT a járműgyártásban

  A tantárgy angol neve: IT of Vehicle Manufacturing

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. március 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus Szak

  Villamosmérnök Szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV26   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Forstner Bertalan,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Sven-Olaf Mosch

  CIO

  Audi Hungária

  Információmenedzsment

  Audi Hungária

  Géresi János

  Vezető IT-Biztonság, -Tervezés, -Architektúra

  Információmenedzsment

  Audi Hungária

  Információmenedzsment

  Audi Hungária

  IT-Biztonság, -Tervezés, -Architektúra

  Hornyák Mariann

  Vezető IT Vevő Igény Management (KAP) - Járműgyártás

  Információmenedzsment

  Audi Hungária

  IT Vevő Igény Management (KAP) - Járműgyártás

  Információmenedzsment

  Audi Hungária

  Keller László

  Vezető  IT Vevő Igény Management (KAP) - Motor és Komponensgyártás

  Információmenedzsment

  Audi Hungária

  IT Vevő Igény Management (KAP) - Motor és Komponensgyártás

  Információmenedzsment

  Audi Hungária

  Hogyinszki András

  Vezető  IT Irányítási- /Támogató folyamatok (SUP) Információmenedzsment

  Audi Hungária

  IT Irányítási- /Támogató folyamatok (SUP) Információmenedzsment

  Audi Hungária

  Torma Zsolt

  Vezető IT Infrastruktúra/ Irodai Szolgáltatások Információmenedzsment

  Audi Hungária

  IT Infrastruktúra/ Irodai Szolgáltatások Információmenedzsment

  Audi Hungária

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy indításának célja a leendő informatikusok és mérnökök gyakorlati IT-szaktudásának erősítése.

  A tantárgyi tematikában található témakörök megismerésével a hallgatók betekintést nyernek a járműgyártás komplex világába, megismerhetik a vevői megrendeléstől a készautó kiszállításig terjedő folyamatokat, rendszereket, összefüggéseket a motorgyártáson, karosszéria legyártáson keresztül a készautó összeszereléséig. 

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Első körben a hallgatók alapvető ismeretekhez jutnak az autóiparról és –gyártásról, illetve az üzleti folyamatokról.

  Megtudhatják például, hogy a motor- és autógyártás területén milyen IT-technológiákat és IT-standard applikációkat alkalmaznak. Ezáltal elsajátíthatják az „Enterprise Architektúra Management” alapjait.

  Az félév második részében az aktuális IT-módszerek és –eszközök, IT Architektúra, IT Szervizmenedzsment alapjaival ismerkedhetnek meg. Ezek által képesek lesznek az elméleti ismereteket munkafolyamatokba átültetve is alkalmazni.

  A harmadik blokkban hálózati, szerverekkel kapcsolatos és IT-biztonságot érintő tudásra tehetnek szert a hallgatók. Példákon keresztül történik az IT operatív üzletre gyakorolt hatásának bemutatása.

  A negyedik szakaszban pedig láthatják a hallgatók, hogyan képesek az IT-innovációk az üzleti folyamatok optimalizálására, és az üzleti modelleket kibővítésére.

  Az előadások tematikája:

   Hét

  Előadás anyaga

  1.

  IT az autóiparban

  Az IT egy rendkívül fontos versenyképességi faktor az autóiparban. Ma már nem létezik olyan vállalati részleg, melynek működése elképzelhető lenne IT nélkül,  a meghatározó vállalati folyamatok általa gyorsabban, hatékonyabban és jobban érvényesíthetőkké válnak.

  (angol nyelven történő előadás)

  2.

  Gyárlátogatás az Audi Hungáriánál Győrben, Előre egyeztetett órán kívüli időben.

  3.

  Vevői igények folyamatai az autógyártásban 1/2

  Az előadások keretében a hallgatók betekintést kapnak a járműgyártás fő folyamatairól és az őket támogató informatikai megoldásokról. A tananyag végigvezeti a folyamatokat a vevői megrendeléstől a karosszéria legyártáson keresztül a készautó összeszereléséig. A logisztikai megoldások bemutatják a ma alkalmazott kommunikációs és lehívási technikákat mind a beszállítók, mind a gyáron belüli folyamatok tekintetében.

  4.

  Vevői igények folyamatai az autógyártásban 2/2

  A témakör megvilágítja a járműgyártás belső, a termelés szintjét érintő folyamatait. Az autók egyedi azonosításának megoldásán és a minőségbiztosítási adatok fontosságának bemutatásával betekintést nyer a hallgató a termelés komplex világába.

  Bemutatásra kerülnek ezen folyamatok alkalmazott informatikai technológiái, kitekintéssel további innovációs lehetőségekre. Az előadássorozat végén visszakanyarodunk a megrendelt autók kiszállításával az új autó átadásához.

  5.

  Vevői igények folyamatai a motorgyártásban 1/2

  A témát felölelő előadások során a gyár fő folyamatai kerülnek bemutatásra. Cél, hogy a kurzuson részt vevő hallgatók megismerjék a motorgyártás folyamatait a vevői megrendeléseken keresztül egészen a gyár belső anyagáramlási folyamatáig. A félév során a gyári folyamatokat, a párhuzamos rendszereket és technológiákat a hallgatók érdekes, gyakorlati példákon keresztül sajátítják el.

  6.


  Vevői igények folyamatai a motorgyártásban 2/2

  Az előadások alapját a félév második felében is a vevői megbízási folyamatok alkotják.
  Bemutatásra kerülnek többek között a motor- és komponensgyártási technikák, a berendezés menedzsment és a minőségbiztosítási megoldások.
  A folyamatok ismertetése után a végfolyamat bemutatására kerül sor. Így a hallgatók a félév végére átfogó képet kapnak az AHM folyamatairól, a vevői megbízástól kiindulva a gyártáson keresztül egészen az átadásig, valamint a nemzetközi szállításig.  

  7.

  IT-infrastruktúra a járműgyártásban

  Az előadás keretében bemutatásra kerül az AUDI HUNGARIA Motor Kft. területén üzemeltetett szervertermek felépítése, funkciója, valamint az autógyártáshoz szükséges IT-alapinfrastruktúra, úgymint hálózat, storage, ipari kliensek és az ipari nyomtatás.

  8.

  IT-technológiák az irányítási és támogató folyamatok területén

  Az előadás első részében a hallgatók betekintést kapnak az Audi Hungarián belüli egyedi programfejlesztések folyamatába, ill. azok szabályzásaiba.
  A második részben gyakorlati megoldásokon keresztül bemutatásra kerül, hogy az Audi Hungaria IT folyamatainak fejlődése miként követi az általános IT innovációkat.

  9.

  IT-Projektmenedzsment

  Az AUDI HUNGARIA számára adaptált IT-projektmódszertan hasonló projektirányítási-eszközöket alkalmaz mint a jármű- és alkatrészfejlesztés területén:

  projektfázisok meghatározása, mérföldkövek elhelyezése vagy a feladatok és felelősségek felosztása folyamatterületenként a legfontosabb aspektusok közé sorolhatók.

  Milyen az IT-projektek felépítése az AUDI Hungariánál hogyan fejlődik ez tovább, hogyan és milyen eszközökkel irányítják és mérik a projekteket? Melyek a lényeges Lessons-Learned pontok?

  Az agilis projektmódszerek, mint SCRUM keverednek a tradicionális vízesés-projektmódszerekkel, hogyan néz ki ez egy IT-beszállító szemszögéből az AUDI Hungariánál?

  10.

  IT-Szervizmenedzsment

  Az előadás keretében bemutatjuk, hogy az Audi Hungáriánál miként működtetjük az IT rendszereket. Az ehhez használt "best practice" módszertanokat pedig gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be.

  11.

  Enterprise IT-architektúra és IT-biztonság

  Az Enterprise Architektúra egy olyan megközelítés, mely a Volkswagen Konszern stratégiájának megfelelő IT Landscape és a szakterületi igények összhangját irányítja, emellett lehetőséget ad lokális fejlesztésekre és optimalizálásra. Hogyan él ez megközelítés az AUDI Hungáriánál, a különböző rendszerek és a konszernstratégiák hogy vannak adaptálva, milyen lehetőségek illetve hatáskörök vannak lokálisan definiálva, mennyire független az IT részleg munkája az AUDI Hungáriánál a Volkswagen Konszerntől?
  Az IT-biztonság témája az IT világában egyre inkább előtérbe kerül. Mit jelent ez az AUDI Hungária számára abban az időben, amelyben STUXNET-tel és hasonló veszélyekkel kell együtt élnünk?  Hogyan biztosítjuk a mindennapi működést, milyen technikai és szociális eszközök teszik lehetővé a lehető legmagasabb IT-biztonságot a termelésben, az irodákban vagy olyan autókban, melyek internetkapcsolattal ellátottak?

  12.

  Aktuális IT-trendek a járműgyártásban

  Az 1., 2. és 3. ipari forradalom után az IT veszi át a vezető szerepet az ipari járműgyártás optimalizálásában. Az innovatív IT-technológiák folyamatos térhódítása rugalmasabbá teszi a termelést, és komoly költségcsökkentő és minőségjavító hatással bír. A negyedik ipari forradalom koncepciója a járműgyártás jövőjét is jelenti egyben.

  (angol nyelven történő előadás)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:


  Csoportos projektmunka keretében 2 házi dolgozat elkészítése, kiegészítve egy Microsoft PowerPoint prezentációval, melyet az utolsó két előadás keretében a csoportok prezentálnak majd.

  A dolgozatok témáját előre meghatározásra kerül és minden témához felelős tartozik majd.

  A dolgozatok leadási határideje a 12. Előadás.  

   

  A teljesítés feltétele a sikeres házifeladat teljesítése

   

  A vizsgaidőszakban: -

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi dolgozatokat a 12. Előadásig le kell adni, annak pótlása a pótlási héten  (TVSz 16§ (2)), lehetséges. 

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint az előadóval egyeztetve, előadások alkalmával, vagy megadott e-mailben. 

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Előadások alkalmával kerül kiosztásra órai jegyzet, melyet elektronikus formában is megkapnak a tanulók.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése32
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Sven-Olaf Mosch

  CIO

  Audi Hungaria

  Géresi János

   

  Audi Hungaria

  Hornyák Mariann

   

  Audi Hungaria

  Keller László

   

  Audi Hungaria

  Hogyinszki András

   

  Audi Hungaria

  Torma Zsolt

   

  Audi Hungaria