Windows hálózatok tervezése és üzemeltetése

A tantárgy angol neve: Designing, Implementing and Managing Microsoft Windows Networks

Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 29.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

MérnökInformatikus Szak

Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUAV25   4/0/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Tibor,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Oláh István

Mestertanár

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • Számítástechnikai alapismeretek,
  • Hálózati operációs rendszerek,
  • Számítógépes hálózati ismeretek.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUJV25" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIAUJV25", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik már előzőleg teljesítették a VIAUAV09, ill. VIAUJV25 (Korszerú operációs rendszerek) tantárgyat.
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a Microsoft Active Directory Domain Services hálózati címtárszolgáltatással az aktuális Windows Server környezetben.

Azok, akik hálózatintegrációval, -üzemeltetéssel foglalkoznak, nem nélkülözhetik az átfogó technológiai ismereteket, hiszem számos Microsoft alapú megoldás igényli a hálózati címtárat.

Azok, akik szoftverfejlesztéssel foglalkoznak, feltétlenül kell, hogy ismerjék azt a környezetet, ahol megfelelő minőségben lehet üzemeltetni a szoftvereket.

8. A tantárgy részletes tematikája

·         Microsoft Active Directory technológiák áttekintése

·         Microsoft Active Directory Domain Services áttekintése

·         Nagyvállalati címtárszolgáltatás kialakítása, jellemzői

·         Active Directory logikai felépítése, jellemzői, üzemeltetése

·         Active Directory fizikai felépítése, a hozzá kapcsolódó adminisztrációs feladatok

·         Csoportos házirendek (Group Policy) használata

·         Az Active Directory és a DNS együttműködése

·         Az Active Directory technológia család szolgáltatásai (AD CS, AD FS, AD RMS)

·         Hibajavítás, diagnosztika, események és erőforáshasználat regisztrálása és elemzése, teljesítményvizsgálat

·         Hálózati rendszerek biztonsági kérdései, biztonságos szolgáltatások megvalósítása

·         Adminisztrációs feladatok automatizálása: Powershell programozás üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokra

 

Hét  

1.      előadás

2.      előadás  

1

Active Directory Domain Services bevezetés

Logikai konfiguráció

Active Directory Domain Services

fizikai konfiguráció

2

Active Directory Domain Services és Domain Name System

Active Directory Domain Services telepítése

3

Felhasználó objektumok kezelése

Számítógép objektumok kezelése

4

Csoport objektumok kezelése

További címtárobjektumok kezelése

5

Biztonsági rendszer

Jogosultságok kezelése

NTFS és hálózati erőforrások jogosultságainak kezelése

6

Címtárobjektumok jogosultságai

Üzemeltetői feladatok delegálása

Trust kapcsolatok

Informatikai rendszerek összekapcsolása

7

Active Directory Domain Services telephelyek kialakítása

Active Directory Domain Services telephelyek konfigurálása

8

ZH (feladat megoldása tesztkörnyezetben)

Üzemeltetési feladatok automatizálása a Windows Powershell segítségével

9

Group Policy rendszer működése

Komponensek és működésük

Group Policy kiértékelése, a beállítások érvényre jutása

10

Group Policy használata a felhasználói és számítógépes környezet beállítására

Group Policy biztonsági beállításai és további komponensek

11

Active Directory Domain Services és DNS együttműködése

Kitűntetett szerver szerepkörök és kezelésük

12

Active Directory Certificate Services felügyelete, tanúsítványok kezelése

Active Directory Federation Services és Active Directory Rights Management Service

13

Active Directory Domain Services monitorozás, karbantartás

Active Directory Domain Services biztonsági mentése és helyreállítása

14

Vizsga konzultáció

Elővizsga

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tantárgy heti 4 óra előadás.

10. Követelmények

a., A szorgalmi időszakban: Zárthelyi

b., A vizsgaidőszakban: Vizsga: Szóbeli

c., Elővizsga: az adott félév időbeosztásának megfelelően

11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek

A szorgalmi-, és a vizsgaidőszakban is igény szerint, megbeszélés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1.     A Microsoft Windows Server aktuális verziójának technikai dokumentumentációjának megfelelően

2.     Online források az egyes funkciókkal kapcsolatban

Az előadó minden félévben megadja az aktuálisan használható anyagot a tárgy teljesítéséhez! 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra0
Felkészülés zárthelyire16
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Oláh István

Mestertanár

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Mezei Gergely

docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 Dr. Charaf Hassan

egyetemi tanár

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék