Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Windows hálózatok tervezése és üzemeltetése

  A tantárgy angol neve: Designing, Implementing and Managing Microsoft Windows Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  MérnökInformatikus Szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV25   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Tibor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Oláh István

  Mestertanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • Számítástechnikai alapismeretek,
  • Hálózati operációs rendszerek,
  • Számítógépes hálózati ismeretek.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUJV25" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUJV25", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik már előzőleg teljesítették a VIAUAV09, ill. VIAUJV25 (Korszerú operációs rendszerek) tantárgyat.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a Microsoft Active Directory Domain Services hálózati címtárszolgáltatással az aktuális Windows Server környezetben.

  Azok, akik hálózatintegrációval, -üzemeltetéssel foglalkoznak, nem nélkülözhetik az átfogó technológiai ismereteket, hiszem számos Microsoft alapú megoldás igényli a hálózati címtárat.

  Azok, akik szoftverfejlesztéssel foglalkoznak, feltétlenül kell, hogy ismerjék azt a környezetet, ahol megfelelő minőségben lehet üzemeltetni a szoftvereket.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  ·         Microsoft Active Directory technológiák áttekintése

  ·         Microsoft Active Directory Domain Services áttekintése

  ·         Nagyvállalati címtárszolgáltatás kialakítása, jellemzői

  ·         Active Directory logikai felépítése, jellemzői, üzemeltetése

  ·         Active Directory fizikai felépítése, a hozzá kapcsolódó adminisztrációs feladatok

  ·         Csoportos házirendek (Group Policy) használata

  ·         Az Active Directory és a DNS együttműködése

  ·         Az Active Directory technológia család szolgáltatásai (AD CS, AD FS, AD RMS)

  ·         Hibajavítás, diagnosztika, események és erőforáshasználat regisztrálása és elemzése, teljesítményvizsgálat

  ·         Hálózati rendszerek biztonsági kérdései, biztonságos szolgáltatások megvalósítása

  ·         Adminisztrációs feladatok automatizálása: Powershell programozás üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokra

   

  Hét  

  1.      előadás

  2.      előadás  

  1

  Active Directory Domain Services bevezetés

  Logikai konfiguráció

  Active Directory Domain Services

  fizikai konfiguráció

  2

  Active Directory Domain Services és Domain Name System

  Active Directory Domain Services telepítése

  3

  Felhasználó objektumok kezelése

  Számítógép objektumok kezelése

  4

  Csoport objektumok kezelése

  További címtárobjektumok kezelése

  5

  Biztonsági rendszer

  Jogosultságok kezelése

  NTFS és hálózati erőforrások jogosultságainak kezelése

  6

  Címtárobjektumok jogosultságai

  Üzemeltetői feladatok delegálása

  Trust kapcsolatok

  Informatikai rendszerek összekapcsolása

  7

  Active Directory Domain Services telephelyek kialakítása

  Active Directory Domain Services telephelyek konfigurálása

  8

  ZH (feladat megoldása tesztkörnyezetben)

  Üzemeltetési feladatok automatizálása a Windows Powershell segítségével

  9

  Group Policy rendszer működése

  Komponensek és működésük

  Group Policy kiértékelése, a beállítások érvényre jutása

  10

  Group Policy használata a felhasználói és számítógépes környezet beállítására

  Group Policy biztonsági beállításai és további komponensek

  11

  Active Directory Domain Services és DNS együttműködése

  Kitűntetett szerver szerepkörök és kezelésük

  12

  Active Directory Certificate Services felügyelete, tanúsítványok kezelése

  Active Directory Federation Services és Active Directory Rights Management Service

  13

  Active Directory Domain Services monitorozás, karbantartás

  Active Directory Domain Services biztonsági mentése és helyreállítása

  14

  Vizsga konzultáció

  Elővizsga

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy heti 4 óra előadás.

  10. Követelmények

  a., A szorgalmi időszakban: Zárthelyi

  b., A vizsgaidőszakban: Vizsga: Szóbeli

  c., Elővizsga: az adott félév időbeosztásának megfelelően

  11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi-, és a vizsgaidőszakban is igény szerint, megbeszélés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1.     A Microsoft Windows Server aktuális verziójának technikai dokumentumentációjának megfelelően

  2.     Online források az egyes funkciókkal kapcsolatban

  Az előadó minden félévben megadja az aktuálisan használható anyagot a tárgy teljesítéséhez! 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Oláh István

  Mestertanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Mezei Gergely

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   Dr. Charaf Hassan

  egyetemi tanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék