Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Felhő alapú szoftverfejlesztés

  A tantárgy angol neve: Cloud Based Software Development

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus szak,
  Villamosmérnöki szak,
  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV24   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kővári Bence András, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Albert István

   

  mérnöktanár

   

  AUT

   

  Dr. Kővári Bence

   

  adjunktus

   

  AUT

   

  Dr. Mezei Gergely

   

  docens

   

  AUT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Objektum orientált programozás, .NET és Java alapismeretek.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUAV07" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUAV07", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Szoftverfejlesztés .NET platformra

   Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábbannem hallgatták a következő tárgyakat: Számítási felhő alapú szoftverfejlesztés (VIAUAV07 

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja a számítási felhőkre történő szoftverfejlesztés módszereinek és legjobb gyakorlatainak széleskörű bemutatása. A hallgatók megismerkednek a számítási felhők működésével, programozásának módszereivel. Mélységeiben tárgyalja a fejlesztés során felmerülő gyakori feladatok megoldásának elméleti lehetőségeit tervezési minták bemutatásával, kiegészítve a platform-specifikus technikák részletes ismertetésével.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Laboron az előző heti előadások anyagaira épülőkisalkalmazások készítése történik. Az előadások tematikája:

  Hét

   

  Előadás anyaga

   

  1.

   

  Bevezetés a számítási felhők világába. Üzleti igények és trendek. Megoldási szintek és alternatívák (SaaS, IaaS, PaaS).

   

  2.

   

  Grid computing bevezetés: gyengén csatolt hálózati elemek, heterogén egységek, fizikailag távol (virtuális szuperszámítógép). Grid-klaszter összehasonlítás, grid-cloud összehasonlítás.

   

  3.

   

  Tervezési minták 1: Szolgáltatásleltár minták, Szolgáltatástervezési minták, Szolgáltatáskompozíciós minták.

   

  4.

   

  Tervezési minták 2: Idempotens műveletek, naplózás és monitorozás elosztott környezetben.

   

  5.

   

  Microsoft Windows Azure platform bevezetés. Azure Roles.

   

  6.

   

  Azure Storage: particionálás, blob és table storage.

   

  Azure Message Queue: üzenet életciklus, programozási modell.

   

  7.

   

  Azure SQL Service: korlátok és lehetőségek. Alapszolgáltatások, adatszinkronizáció, adatparticionálás.

   

  Azure Service Bus: Access Control, Caching, Middleware services, Composite Applications Environment.

   

  8.

   

  Amazon Elastic Compute Cloud bevezetés: számítási szolgáltatás. Elastic Block Store, Virtual Private Cloud, CloudWatch. Példánytípusok.

   

  9.

   

  Amazon S3 (Simple Storage Service) bevezetés: tároló szolgáltatás. Logikai elemek: object, bucket, region. Támogatott interface-ek, protokollok.

   

  Amazon SQS (Simple Queue Service) bevezetés: interface, üzenet életciklus.

   

  10.

   

  Zárthelyi dolgozat.

   

  11.

   

  Google Apps: Java servletek és python.

   

  JVM korlátozások, adatbázis alternatívák.

   

  12.

   

  Labor: kisalkalmazás fejlesztése Amazon platformra.

   

  13.

   

  Labor: kisalkalmazás fejlesztése Azure platformra.

   

  14.

   

  Labor: kisalkalmazás fejlesztése Google Apps platformra.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás (számítógép laborban)
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  (1) Az ismeretek átfogó és részletes áttekintését a szorgalmi időszak alatt 1 alkalommal, az évfolyam terhelési táblázata szerinti időpontban íratott nagy zárthelyivel mérjük, valamint

   

  (2) A gyakorlást a nagy házi feladat biztosítja, amelynek beadási határideje a szorgalmi időszak vége. A házi feladat beadása kötelező.

    

  A félév elismerését jelentő félév végi jegy megszerzésére akkor van lehetőség, ha a hallgató a házi feladatot megvalósító alkalmazást futtatható állapotban, dokumentációval ellátva, forráskód mellékelésével, határidőre beadta.

    

  A házi feladatot 60 %-ban számoljuk a jegybe, zárthelyi eredményét 40%-ban.

  11. Pótlási lehetőségek A házi (otthoni) feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni, annak pótlása a pótlási időszakban lehetséges. A pótlási időszak a kétciklusú képzésben az ún. pótlási hét (a szorgalmi időszak vége és a vizsgaidőszak kezdete közötti hét), az ötéves képzésben a vizsgaidőszak első 3 hete (ld. TVSZ 16. § (2)).

   

  A zárthelyi pótlására lehetőség van egyszer a szorgalmi időszakban, illetve egyszer a pótlási időszakban.

   

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint előadóval egyeztetve. 
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom  Rajkumar Buyya: Cloud Computing Principles and Paradigms, Wiley

   Roger Jennings: Cloud Computing with the Windows Azure Platform, Wrox

   Jurg van Vliet, Flavia Paganelli: Programming Amazon EC2, O'Reilly Media

   James Beswick: Google Apps Express: The Fast Way To Start Working in the Cloud, CreateSpace

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése22
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60

   

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Albert István

  mérnöktanár

  AUT

  Dr. Kővári Bence

  adjunktus

  AUT

  Dr. Mezei Gergely

  docens

  AUT

  Dr. Szeberényi Imre

  docens

  IIT