Szoftverfejlesztés .NET platformra

A tantárgy angol neve: Software Development on .NET Platform

Adatlap utolsó módosítása: 2018. január 26.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

 Mérnök Informatikus Szak

Szabadon választható tantárgy


Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUAV23   2/0/2/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Asztalos Márk,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Albert István

Mérnöktanár

AAIT

Asztalos Márk PhD

Egyetemi docens

AAIT

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUJV10" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIAUJV10", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Ajánlott tárgy:

Műszaki informatika szakirányon: Szoftvertechnikák (VIAUAV22)

Villamosmérnök szakirányon: Kliensalkalmazások fejlesztése (VIAUM254)


7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a .NET alapú szoftverfejlesztéssel. A tárgy célja, hogy a hallgató megismerje az egyik legkorszerűbb szoftverfejlesztési platformot, annak meghatározó programnyelvét, szolgáltatásait és lehetőségeit, továbbá gyakorlati útmutatót kapjon a platformra történő fejlesztéshez. A tárgy egy átfogó és teljes képet ad hallgatóknak, gyakorlati példákon, problémákon és megoldásokon keresztül mutatja be a korszerű technológia jellegzetességeit. Az órák keretében a hallgatók számára lehetőség nyílik az előadás anyagának gyakorlati alkalmazására is.


8. A tantárgy részletes tematikája

Hét

Gyakorlat

Előadás

1

A C# 2.0 áttekintése a gyakorlatban, példákon keresztül.

A C# 2.0 áttekintése.

2

A C# 3.0 áttekintése a gyakorlatban, példákon keresztül.

A C# 3.0 áttekintése.

3

A C# 4.0 áttekintése a gyakorlatban, példákon keresztül.

A C# 4.0 áttekintése.

4

A C# legújabb verzióinak áttekintése a gyakorlatban, példákon keresztül.

A C# legújabb verzióinak áttekintése.

5

A .NET Core eszköztárának bemutatása: fordítás, csomagolás, futtatás, telepítés, egyéb parancssori eszközök áttekintése.

.NET Core áttekintés, alapfogalmak, bemutatása. A keretrendszer felépítésének, legfontosabb szolgáltatásoknak áttekintése (CLI, CLS, CTS, CIL, GC, JIT).

6

A Dependency Injection koncepció megismerése a .NET Core-ban gyakorlati példákon keresztül.

.NET Core koncepció áttekintése, összevetése más .NET implementációkkal.

Dependency Injection rövid bemutatása.

7

Entity Framework Core alap műveleteinek bemutatása a gyakorlatban.

Entity Framework Core koncepciójának bemutatása, az EF használatának ismertetése több rétegű alkalmazásokban.

8

Entity Framework Core összetettebb műveleteinek bemutatása a gyakorlatban.

Entity Framework Core mélyebb megismerése, a különböző gyakori esetek részletes bemutatása.

9

.NET Core alap REST szolgáltatásainak bemutatása a gyakorlatban.

ASP.NET Core alap REST szolgáltatások bemutatása, összevetése más protokollokkal, alapelvek áttekintése.

10

.NET Core összetettebb REST szolgáltatásainak bemutatása a gyakorlatban, middleware szolgáltatások áttekintése.

ASP.NET Core REST öszetettebb szolgáltatásainak bemutatása: routing, testreszabás, sorosítás, biztonság, kényszerek.

11

.NET Core biztonsági technológiáinak áttekintése.

.NET Core biztonsági szolgáltatásai, autentikáció, autorizáció, titkosítás.

12

A HTTP protokoll használatának gyakorlati lépései .NET Core környezetben.

Leggyakrabban használt osztálykönyvtárak, csomagok bemutatása.

13

Alap osztálykönyvtárak használata a gyakorlatban.

Párhuzamos programozás .NET Core környezetben, legfontosabb szinkronizációs primitívek, adatstruktúrák bemutatása.

14

Párhuzamos programozás eszköztárának megismerése gyakorlati szempontból.

A .NET Core működése multiplatform környezetben, parancssoros műveletek, sajátosságok áttekintése.


9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és számítógépes gyakorlat. A számítógépes gyakorlat során az előadáson hallottak begyakorlására nyílik lehetőség korszerű fejlesztői eszköz (Visual Studio) felhasználásával.


10. Követelmények

 

a. A szorgalmi időszakban: 

 


A hallgatók a szorgalmi időszakban házi feladatot készítenek, melyet a szorgalmi időszak utolsó napjáig kell bemutatni. A házi feladat, a TVSZ szerint, a pótlási héten, külön eljárási díj befizetése mellett pótolható.

A hallgató a félév elismerését jelentő félév végi aláírást csak akkor kaphat, ha elégséges szintű házi feladatot ad be.

A szorgalmi időszakban készített házifeladat nem kerül beszámításra a vizsgajegybe.

Elővizsga nincs.

  

b. A vizsgaidőszakban:


A tantárgy anyagából a hallgatók vizsgát tesznek, a félév végi osztályzatot a vizsgajegy alapján kapják.


11. Pótlási lehetőségek

A házi feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni. A házi feladat, a TVSZ szerint, a pótlási héten, külön eljárási díj befizetése mellett pótolható.


12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint az előadókkal egyeztetve.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1. Christian Nagel: Professional C# 6 and .NET Core 1.0

2. Mark J. Price: C# 6 and .NET Core 1.0: Modern Cross-Platform Development


14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra (előadás)

28

Kontakt óra (gyakorlat)

28

Félévközi készülés előadásokra

6

Félévközi készülés gyakorlatokra

14

Kis házi feladat elkészítése

12

Felkészülés vizsgára

32

Összesen

120

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

 Albert István mérnöktanárAAIT